دکتر محمد تاتار

دکتر محمد تاتار استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر محمد تاتار

Dr. Mohammad Tatar

استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین لرزه ها و بردارهای سرعت GPS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
2 بررسی ساختارهای زمین شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون سازی یک‎بعدی زمان سیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
3 بررسی ناهمگنی های تنش با استفاده از ضریب b در زمین لرزه های القایی مخزن در گستره سد مسجد سلیمان (جنوب باختر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 78
4 تحلیل پس لرزه های زمین لرزه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ دوقلعه فریمان بر اساس داده های یک شبکه لرزه نگاری محلی موقت (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 3
5 تعیین ساختار بالایی پوسته در زاگرس خاوری به روش توموگرافی محلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
6 تعیین ساختار پوسته فوقانی در ناحیه فین (ایران- زاگرس) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 2
7 تعیین ساختار سه بعدی پوسته در منطقه بم به روش توموگرافی زمین لرزه های محلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 88
8 توزیع برخالی (فرکتالی) لرزه خیزی القایی در مخزن سد مسجد سلیمان (جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 2
9 ساختار پوسته ایران براساس برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و اطلاعات پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
10 لرزه خیزی القایی در مخزن سد مسجد سلیمان (جنوب باختر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
11 مدل سازی تنش القایی ناشی از وزن دریاچه گتوند علیا بر روی گسل گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 107
12 مشخصات هندسی پهنه فرورانش مکران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 3، شماره: 12
13 مطالعه زمین لرزه ۸ خرداد ماه ۱۳۸۳ فیروزآباد- کجور و پس لرزه های آن بر اساس تحلیل داده های ثبت شده در ایستگاههای لرزه نگاری محلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 64
14 مطالعه ساختار سرعتی پوسته و سازوکار گسلش در زون گسلی امتداد لغز تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 70
15 مطالعه کاهندگی موج های لرزه ای در منطقه فریمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analyzing Crustal Velocity Structure of the Central Zagros (Ghir-Karzin region) Using Local Earthquake Tomography (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
2 CRUSTAL GEOMETRY AND TRASNSITION ZONE BOUNDARIES BENEATH IRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 EFFECTS OF SECONDARY STATIC STRESS TRIGGERING ON THE SPATIAL DISTRIBUTION OF AFTERSHOCKS, A CASE STUDY, 2003 BAM EARTHQUAKE (SE IRAN) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 Evaluation of crustal velocity structure in Iran based on recent teleseismic receiver function studies (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 INFERRING SHALLOW MANTLE TEMPERATURES UNDER IRANIAN PLATEAU FROM INVERSION OF SHEAR-WAVE VELOCITY MODEL (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 SEISMIC, THERMAL, AND GRAVITY MODELING OF THE IRANIAN LITHOSPHERE (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 SHEAR WAVE SPLITTING MEASUREMENTS BENEATH IRANIAN PLATEAU (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 Stress studies in Central Alborz by inversion of earthquake focal mechanism data (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
9 UPPER MANTLE STRUCTURE BENEATH THE ZAGROS CONTINENTAL COLLISION ZONE AND SURROUNDING REGIONS FROM SEISMIC TOMOGRAPHY AND SHEAR-WAVE SPLITTING (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 UPPER-MANTLE SHEAR WAVE VELOCITY STRUCTURE OF THE NORTHERN ZAGROS FROM TELESEISMIC TOMOGRAPHY AND TRANSDIMENSIONAL JOINT INVERSION OF LONG AND SHORT PERIOD SEISMIC DATA (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 بررسی جنبه های زلزله شناسی و توالی پس لرزه های زمین لرزه 21 آبانماه 1396سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای گشتاوری 7/3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
12 بررسی زمین لرزه 5 فروردین 1385 فین با بزرگای گشتاوری 5/9 (MW=5.9 ) و تحلیل پس لرزه‌های آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
13 بررسی ساختار لرزه ای پوسته در شمال شرق ایران با استفاده از وارون سازی همزمان توابع گیرنده و منحنی های پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
14 تعیین ساختار سه بعدی پوسته در منطقه بم به روش توموگرافی زمین لرزه های محلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 تغییرات محورهای اصلی آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از بردارهای سرعت GPS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
16 توموگرافی زلزله های محلی در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 ساختار سرعتی پوسته بالایی در لبه جنوبی البرز مرکزی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
18 لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت البرز بر پایه تحلیل زمین لرزه های محلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
19 لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت در گستره سد گتوند علیا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
20 مطالعه پسلرزه های زمین لرزه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه (Mw ۷.۳) بر پایه داده های ثبت شده در یک شبکه لرزهنگاری موقت محلی (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
21 مطالعه ساختار گوشته فوقانی در شمال شرق ایران به روش توموگرافی لرزه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک