دکتر محسن محبی

دکتر محسن محبی حقوقدان بین المللی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر محسن محبی

Dr. Mohsen Mohebi

حقوقدان بین المللی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگذاری عرف های فراملی بر کنوانسیون های حمل ونقل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
2 ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 1
3 اعمال تحریم های هوانوردی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 99
4 Legal Ground Governing Iran’s Upstream Oil and Gas Contracts with an Emphasis on Sovereignty and Ownership of Oil Resources (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 22
5 پاسخ هایی جدید به سوال هایی قدیمی: درس هایی از آرای کادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 74
6 پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 2
7 تحلیل مقایسه ای رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 13، شماره: 49
8 تحول مفهوم «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 36، شماره: 61
9 تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بین الملل و بازیگران غیردولتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 81
10 تکمیل نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل بین المللی توسط عرف های فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 4
11 حقوق آوارگان و تعهدات دولت ها در قبال آنان با نگاهی به وضعیت آوارگی در جهان و کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 7، شماره: 3
12 دعوای متقابل در دیوان بینالمللی حقوق دریاها،دستاورد قرار ۲ نوامبر ۲۰۱۲ در قضیه کشتی ویرجینیا جی (پاناما / گینه بیسائو) (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 33، شماره: 55
13 روش‌های ارزیابی غرامت ناشی از سلب مالکیت در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 2، شماره: 2
14 سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 17، شماره: 2
15 طرح موازی دعاوی معاهداتی و قراردادی در اختلافات سرمایه گذاری خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 4
16 لزوم تشکیل رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه گذاری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 87
17 لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 103
18 مبنا و تحول نظریه مخاطرهآمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بینالمللی و حقوق تطبیقی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 37، شماره: 63
19 مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجرای آراء دیوان بین المللی دادگستری (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 8، شماره: 2
20 معیار سببیت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه گذاری بین المللی در پرتو رویه داوری سرمایه گذاری (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 39، شماره: 67
21 معیار محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری در فقه اسلامی و رویه داوری بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 13
22 مفهوم استناد به مسیولیت بین المللی با تاکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل (2001) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 1
23 مفهوم امنیت شغلی در قراردادهای کار با جنبه مستمر و مدت موقت، با نگاهی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 37
24 مفهوم سوء استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده ۴ کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴) (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 39، شماره: 66
25 مقابله با افراطی گری دینی در حقوق بین الملل؛ تاملی بر چالش ها و موانع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 3
26 مکتب نیوهیون در حقوق بین الملل: بازخوانی رابطه قدرت و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 1
27 نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوقبشری (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 35، شماره: 58
28 واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 38، شماره: 65
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مبدا محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری در رویه داوری بین المللی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی