کوروش صدیقی

 کوروش صدیقی دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

کوروش صدیقی

Korosh Sedighi

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر موانع چسبیده بر روی انتقال حرارت ترکیبی و تولید انتروپی در کانال پوزوله - بنارد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
2 بررسی اثر نسبت انسداد بر روی انتقال حرارت و تولید انتروپی درجریان بر روی صفحات موازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
3 بررسی پارامتر های جریان و مشخصات غشاء بر عملکرد مرطوب ساز غشایی در پیل سوختی پلیمری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
4 بررسی پارامترهای هندسی در بهبود فرآیند تغییر فاز در محفظه ی ذخیره سازی یخ پوسته و کویل با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
5 بررسی تجربی پارامترهای کارکردی پیل سوختی پلیمری و تاثیر آنها بر عملکرد پیل سوختی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 بررسی تولید حرارت و توزیع دما در پیل سوختی با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
7 بررسی جریان غیر دائم و در هم حول سیلندر مربعی در زوایای مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
8 بررسی جریان و انتقال حرارت جابجایی بر روی سیلندرهای چرخان به کمک روش شبکه ی بولتزمن (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 بررسی حرکت حباب با اختلاف چگالی بالا توسط روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
10 بررسی عدد انتقال حرارت در کانال پوازوی - بنارد در زوایای مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
11 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آرام در جریان بر روی دو مانع مربعی در داخل کانال (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
12 بررسی عددی انتقال حرارت در برخورد جت سیال با جریان چرخشی با صفحه داغ با وجود مانع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
13 بررسی عددی انتقال حرارت دیسکدوار با وجود جریان محوری و یکلایه از ماده تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
14 بررسی عددی سه بعدی و گذرای جریان دو فازی شکل گیری حبابهایی دی اکسید کربن در کانال آندی DMFC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
15 بررسی عددی سهبعدی مدیریت حبابهای کربندیاکسید در کانال آندی پیل سوختی متانولی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
16 بسط مدل دوفازی LBM برای شبیه سازی دوبعدی پیل سوختی متانولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
17 بکارگیری تئوری منطق فازی در محاسبه و ارزیابی عدد الویت ریسک با روش تجزیه تحلیل حالات خرابی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 تاثیر خروج از مرکز در سیلندرهای دایرهای در جریان جابجایی آزاد با استفاده از روششبکه بولتزمن (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
19 تحلیل عددی و ساخت پیل سوختی متانولی در ابعاد میکرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
20 حل عددی دوبعدی انتقال حرارت جابجایی بر موانع چسبیده به دیوار کانال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 شبیه سازی انتقال حرارت جریان جابجایی آشفته درداخل لوله بانوارمارپیچ تغییر یافته لبه بریده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
22 شبیه سازی انتقال حرارت جریان جابه جایی آشفته در داخل لوله با نوار مارپیچ تغییر یافته سوراخ شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
23 شبیه سازی انتقال حرارت جریان جابه جایی آشفته در داخل لوله با نوار مارپیچ تغییر یافته کاهش طول نوار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
24 شبیه سازی انتقال حرارت جریان جابه جایی آشفته در داخل لوله با نوار مارپیچ تغییر یافته کاهش عرض نوار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
25 شبیه سازی انتقال حرارت جریان جابه جایی آشفته در داخل لوله با نوار مارپیچ تغییر یافته لبه دندانه دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
26 شبیه سازی پیل سوختی پلیمری با روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
27 شبیه سازی جابجایی اجباری نانوسیال دریک کانال موجی واگرا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
28 شبیه سازی عددی پخشذرات در ساختمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
29 شبیه سازی عددی فرآیند تولید یخ در محفظه ی ذخیره سازی سرما مجهز به لوله مارپیچ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
30 شبیه سازی گرمایش محیطی در ساختمان به منظور کاهش مصرف گاز در اقلیم های مختلف استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
31 شبیه‌سازی آند و الکترولیت پیل سوختی متانولی(DMFC) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 طراحی، ساخت و بهره برداری موفقیت آمیز تک سل پیل سوختی متانولی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران