سعید منتظر المهدی

 سعید منتظر المهدی

سعید منتظر المهدی

Saeid Montazeralmahdi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.