دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی

دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی

Dr. Sodeif Azadmard Demirchi

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ترکیب شیمیایی و ویژگی های کیفی کره کاکائو از تولیدکنندگان مختلف: بررسی مقایسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 11، شماره: 1
2 اثر افزودن اسیدهای آمینه آزاد کازئینی بر پروتئولیز و ویژگی های حسی پنیر فتای فراپالایشی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 9، شماره: 2
3 اثر افزودن جوانه گندم خام و تثبیت شده بر خواص کیفی کیک قالبی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 3
4 اثر پیش تیمار خشک کردن بر برخی ویژگی های کیفی در بامیه قنادی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 4
5 ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف های هرز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
6 بررسی اثر مقادیر گوناگون پودر شیره خرما بر مدت زمان نگهداری و ویژگی های کمی و کیفی کیک اسفنجی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 4
7 بررسی اثر نگهداری در دمای محیط( 25 درجه سلسیوس) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات زیست فعال میوه زغال اخته (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 5
8 بررسی برخی از ویژگی های شیمیایی کره غنی شده با پودر مغزهای گردو و فندق (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی برخی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و آنتی اکسیدانی آب میوه های فرموله شده ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی دوره: 13، شماره: 4
10 بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی های آنتی اکسیدانی پوسته و هسته میوه پسته وحشی (PistaciaKhinjuk Stocks) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 4
11 بررسی میزان افت ترکیبات تغذیه ای طی فرایند تولید ماست تغلیظ شده سنتی تولوق و توربا (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 7، شماره: 1
12 بررسی ویژگیهای کیفی و ماندگاری بستنی خشک نگهداری شده در دماهای مختلف (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 10، شماره: 2
13 بررسى اثرات ضدمیکروبى عصاره اتانولى پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشى (Pistacia khinjuk Stocks) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 4
14 پیش تیمار اکوتیپ ایرانی ماریتیغال با امواج مایکروویو و تاثیر آن بر کیفیت روغن استخراجی از دانه قلعه بابک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 4
15 تاثیر افزودن نانولیپوزم حاوی عصاره برگ زیتون روی ویژگی های فیزیکی شیمایی، میکروبی و حسی کره (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 13، شماره: 1
16 تاثیر بسته بندی های فویل آلومینیوم و کاغذ روغنی بر خواص فیزیکی شیمیایی، بافتی، میکروبی و حسی بستنی خشک (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 4
17 تاثیر پیش تیمارهای مختلف در خشک کردن تفاله هویج و بررسی برخی از ویژگی های کیفی پودر حاصله در طی دوره نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 4
18 تاثیر سونیکاسیون حرارتی بر ویژگی های شیمیایی آب انگور قرمز در مقایسه با روش معمول پاستوریزاسیون (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 11، شماره: 2
19 تاثیر غلظت اتیل سلولز و پلی گلیسرول پلی ریسینولئات بر ساختار میکروسکوپی و پایداری اکسایشی اولئوژل روغن کنجد (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 11، شماره: 2
20 تاثیر غلظت های مختلف سوربیتول و اولیگوفروکتوز به عنوان جایگزین ساکارز بر خواص فیزیکی- شیمیایی کیک اسفنجی کم کالری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 3
21 تاثیرات افزودن روغن پالم بر ویژگی های فیزیکی - شیمیایی ماست پرچرب (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 1
22 تاثیرامواج فراصوت بر شمارش میکروبی و خواص فیزیکو شیمیایی آب آلبالو (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی دوره: 12، شماره: 4
23 تشخیص مارگارین در کره (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 1
24 تغییرات ترکیبات فراسودمند و برخی ویژگی های شیمیایی در کیک غنی شده با جوانه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 2
25 تولید دوشاب غنی شده با بزرک و بررسی برخی از ویژگی های شیمیایی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 1
26 تولید شکلات حاوی پودر بزرک و ارزیابی برخی از ویژگی های کیفی آن (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 9، شماره: 1
27 تولید ماست غنی سازی شده با پودر گردو (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 4
28 خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ویژگیهای حسی و شاخص پروتئولیز پنیر تولیدی با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن فندق (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 7، شماره: 1
29 کاربرد امولسیفایر استر مونو و دی گلیسیرید اسید سیتریک (سیترم) به عنوان جایگزین لسیتین بر برخی ویژگی های کیفی شکلات شیری (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 2
30 مطالعه تاثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر نان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 4
31 مطالعه تاثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر نان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر 5 نوع بستهبندی بر ویژگیهای بافتی و میکروبی بستنی خشک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثر آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی فراورده های جانبی زیتون روی پایداری روغن های خوراکی و فراورده های گوشتی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
3 اثر میدان های الکتریکی پالسی بر غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها، خصوصیات تغذیه ای و فیزیکوشیمیایی محصولات لبنی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
4 ارزیابی عملکرد روغن هسته انگور در برابر حرارت حاصل از سرخ کردن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 ارزیابی ویژگی های کلی پفک فراسودمند حاوی پودر کنجد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 استفاده از ادویه ها به عنوان آنتی اکسیدانهای طبیعی در روغن ها و چربیهای خوراکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
7 استفاده از پودر بزرک در فرمولاسیون مواد غذایی مختلف (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 انکپسولاسیون ترکیبات زیست فعال: یک تکنولوژی نوین در صنعت غذا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
9 بررسی اثر آنتی اکسیدانی پودر و روغن هسته انگور در مواد غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
10 بررسی اثر فراسودمندی بزرک و خرفه در تولید نان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 بررسی استفاده از تیمار غیر حرارتی ازن در تولید آبمیوه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
12 بررسی استفاده از جانشین های چربی برای تولید سس مایونز کم چرب (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 بررسی برخی از ویژگی های فیزیکی شیمیایی و حسی ماست فراسودمند دارای روغن های گیاهی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
14 بررسی تاثیر ظرف بسته بندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسّی پنیر کوزه ای درطی رسیدن در دماهای نگهداری خاک و یخچال (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
15 بررسی تأثیرعصاره پوست پرتقال تامسون در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کانولا (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
16 بررسی ترکیبات موجود در برخی از انواع مغزهای خوراکی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
17 بررسی تغییرات میزان ویتامین C درآب پرتقال غنی شده با پودر دانه خرفه (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 بررسی جنبه های مختلف تولید ماست سنتی کیسه ای پارچه ای و تولوق (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
19 بررسی خواص فیزیکوشیمیایی،کیفی،تغذیه ای گیاه بالنگو (Lallemantia) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 بررسی فساد کپکی در نان غنی شده با دانه های بزرک و خرفه (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
21 بررسی کاربردهای غذایی و خواص دارویی هسته خرما (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
22 بررسی محتوی فنولی، فلاونوئید، و ظرفیت آنتی اکسیدانی دو اسانس روغنی زیره سبز و لیموترش (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
23 بررسی ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی، میکروبی، حسی و افزایش زمان ماندگاری گوشت قرمز با استفاده از عصاره برگ زیتون (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 بستنی به عنوان ماده غذایی حامل پروبیوتیک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
25 بهینه سازی تولیدبرگه زردآلو بااستفاده ازفرآیند آبگیری اسمزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
26 پوشش دهی با کیتوزان حاوی آنتی اکسیدانها و آنتی میکروب های طبیعی به منظور کاهش فساد اکسیداتیو و میکروبی در مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
27 تاثیر افزودن زردچوبه تیمار شده با پلاسمای سرد بر روی پارامتر های کیفی روغن استخراج شده از دانه گیاه خارمریم (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 تاثیر پرتودهی ماوراء بنفش و پالس های نوری در مواد غذایی مایع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
29 تاثیر پوشش خوراکی بر پایه ی کنسانتره پروتیین آب پنیر بر روی ماندگاری مغز گردو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
30 تاثیر پیش تیمار پلاسمای سرد و التراسوند برروی پارامتر های کیفی روغن استخراج شده از دانه خارمریم (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 تاثیر روش های مختلف فرآوری روی مقدار نیتریت سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
32 تاثیر لیپاز میکروبی بر روی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و حسی در طی رسیدنپنیر سنتی متال (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
33 تاثیر مالتودکسترین به عنوان جایگزین چربی بر روی ویژگی های فیزیکی خامه کم چرب (دریافت مقاله) همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی
34 تاثیرسونیکاسیون برروی شمارش میکروبی و ترکیبات زیست فعال آبمیوه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
35 تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی های تغذیه ای، حسی و فیزیکی بیسکویت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
36 ﺗﺄثیر پوست پرتقال بر پایداری حرارتی روغن کانولا در مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
37 ترکیبات جزیی روغن زیتون: فیتوسترولها و توکوفرولها (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
38 ترکیبات زیست فعال موجود درروغن کلزا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
39 ترکیبات شیمیایی و ویژگی های آنتی اکسیدانی پوسته و هسته میوه پسته وحشی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
40 ترکیبات و ویژگی های عصاره برگ زیتون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
41 تغییرات رنگ، سطح، طعم شیری، طعم تندشدگی چربی و حس دهانی بستنی خشک در 5 نوع بستهبندی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 تقلبات مواد غذایی با چربی حیوانی و روش های تشخیص آن (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
43 تولید و بررسی برخی از ویژگیهای کیفی حلوای بزرک (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
44 جایگزینی چربی اشباع شیرباروغن های زیتون و کانولا برای تولیدپنیرفراسودمند به منظور تغذیه سالم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
45 جایگزینی چربی شیرباپودرهای گردو و بزرک برای تولیدپنیرهای کم چرب به منظور تغذیه سالم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
46 خصوصیات فیزیکوشیمیایی و شاخص پروتئولیز پنیر تولیدی با استفاده از روغن فندق (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
47 خواص فیزیکوشیمیایی بستنی خشک در 5 نوع بستهبندی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
48 دارچین یک آنتی اکسیدان و ضد میکروب طبیعی در پوشش های خوراکی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
49 روش های متداول و نوین در افزایش ماندگاری روغن سیاه دانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
50 روش های نوین پیش تیمار دانه کلزا برای افزایش ترکیبات زیست فعال روغن استخراجی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
51 روشهای نوین پیش تیمار سیاهدانه قبل از پرس سرد جهت استخراج روغن (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
52 روشهای شناسایی تقلبات کره کاکائو با سایر روغنها و چربیهای خوراکی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
53 روغن سیاه دانه و روش های مختلف افزایش پایداری اکسیداسیونی آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
54 رویکرد جدید جهت درون پوشانی آنتوسیانین های تمشک سیاه وحشی به روش کواسرواسیون کمپلکس با استفاده از ژلاتین و صمغ عربی به عنوان مواد دیواره (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
55 غنی سازی روغن های سرخ کردنی با عصاره برگ زیتون و تاثیرآن بر پایدارسازی اکسیداتیو و ریزمغذی های آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
56 فرمولاسیون روغن گیاهی حاوی اسید های چرب ضروری با پایداری مناسب و بررسی اثرات سلامت بخشی آن (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
57 فرمولاسیون و جایگزینی چربی شیر برای تولید پنیر فرآسودمند با استفاده از روغن فندق (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
58 فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
59 فیلم های زیست تخریب پذیر و پوشش های مرکب از گذشته تا حال (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
60 فیلم های زیست تخریب پذیر و پوشش های مرکب از گذشته تا حال (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 کاربرد آنتی اکسیدان های طبیعی برای پایدارسازی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
62 کاربرد بینی های الکترونیکی در آنالیز روغن زیتون (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
63 کاربرد درمانی و تغذیه ای دانه خار مریم به عنوان جزء فراسودمند موجود در محصولات غذایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
64 کاربرد روغنهای گیاهی مختلف در تولید بیسکویت و بررسی اثر آن در کیفیت محصول تولیدی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
65 کاربرد سونیکاسیون حرارتی در تولید و فرآوری آبمیوه های تازه ی با کیفیت و سالم (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
66 کاربرد سونیکاسیون حرارتی در تولید و فرآوری آبمیوه های تازه ی با کیفیت و سالم (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
67 کاربرد نانولیپوزومها درانکپسولاسیون ترکیبات زیست فعال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
68 کاربردهای غذایی و دارویی دانه بزرک در فرمولاسیون غذاهای فراسودمند (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
69 مروری بر ترکیبات و عوامل مؤثر در عطر و طعم ماست (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
70 مروری بر خواص تغذیه ای و ویژگی های فراسودمند روغن سیاهدانه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
71 مروری بر کاربرد قندهای الکلی (پلی اولها) در تولید شکلات (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
72 مکانیسم های تشکیل و روش های ارزیابی شکوفه چربی در شکلات (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
73 ویژگی های کیفی روغن استخراج شده از مخلوط دانه های بزرک وکنجد با روش پرس سرد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
74 ویژگی های کیفی سس های سالاد رژیمی پایدار شده با پلی ساکاریدها (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار