غلامحسین معماریان

 غلامحسین معماریان استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

غلامحسین معماریان

Gholamhossein Memarian

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
2 فهم ابعاد عاطفی حیاط در خانه های سنتی شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 6، شماره: 9
3 فهم چیستی پوشش پتکانه از طریق تحلیل نمونه های نخستین در معماری ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 5
4 گونه شناسی تحلیلی مساجد تاریخی حوزه فرهنگی کردستان ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 11
5 گونه شناسی خانه دوره قاجار در اصفهان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
6 گونه و گونه شناسی معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 4، شماره: 6
7 نظریه ی نوین درباره تاریخ نخستین چپیره سازی با باریکه تاق در معماری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بافت تاریخی شیراز به سمت تفکرجهانی شهر بدون اتومبیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 بررسی امکان پذیری شیوه های بومی استفاده ازباد درجهت بهبود هویت درمعماری مسکن روستایی امروزسیستان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
3 بررسی عناصر هویت بخش در معماری بازار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 تاثیر متقابل فرهنگ و هویت خانه سنتی کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
5 خانه ای در فروغ «سلام» (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
6 طراحی گنبدهای ژیودزیک باز و بسته شونده براساس الگوهای موجود در طبیعت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
7 نگاه پدیدارشناسانه به عناصر خانه های سنتی نایین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر