دکتر علی اله رسانی

دکتر علی اله رسانی استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر علی اله رسانی

Dr. Ali Allahresani

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات عصاره برگ و روغن زیتون بر عملکرد رشد، ریخت شناسی ایلئوم و گوارش پذیری مواد مغذی در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 28
2 Co(III)@Fe3O4@SiO2 salen complex as a highly selective and recoverable magnetic nanocatalyst for the oxidation of sulfides and benzylic alcohols (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 2
3 Eco-friendly biosynthesis of silver nanoparticles using aqueous solution of Spartium junceum flower extract (دریافت مقاله) نشریه آسیایی شیمی سبز دوره: 3، شماره: 3
4 Essential oil composition of Cleome heratensis (Capparaceae) at different growing stages (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 5، شماره: 4
5 Isolation and characterization of bis(۲-ethylheptyl) phthalate from Cynodon dactylon (L.) and studies on the catalytic activity of its Cu(II) complex in the green preparation of ۱,۸-dioxo-octahydroxanthenes (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 8، شماره: 3
6 Microwave assisted green synthesis of α,ά- bis(substituted-benzylidene)alkanones catalyzed by NbCl5 (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 3، شماره: 2
7 Mn (III) salen complex supported on graphene oxide nanosheets as a highly selective and recoverable catalyst for the oxidation of sulfides (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 6، شماره: 2
8 Phytochemical studies of Cynodon dactylon (L.) and isolation and characterization of bis(2-ethylheptyl) phthalate from the plant (دریافت مقاله) نشریه آسیایی شیمی سبز دوره: 5، شماره: 1
9 The comparison of the antioxidant capacity of methanol extract in three species of Artemisia (A. sieberi Besser, A. aucheri, and A. deserti Krasch) (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 3، شماره: 3
10 بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی عصاره آبی گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L) و کاربرد آن در سنتز نانوذرات نقره (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 2
11 تعیین ترکیب اسیدهای چرب سیس و ترانس و شاخص های آتروژنسیتی و ترومبوژنسیتی گوشت و چربی بطنی مرغ و روغن های خوراکی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 2
12 غنی سازی زرده تخم مرغ با اسیدهای چرب امگا- ۳ بلندزنجیر با استفاده از روغن ماهی کیلکا در جیره مرغ تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
13 غنی سازی زرده تخم مرغ با اسیدهای چرب امگا- ۳ بلندزنجیر با استفاده از روغن ماهی کیلکا در جیره مرغ تخم گذار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 4H-benzochromene derivatives catalyzed by KCC-1@SO3H nano heterogeneous solid acid (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
2 A new application of KCC-1@SO3H as a heterogeneous catalyst in crossed-aldol condensation reaction under solvent-free conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
3 An Efficient Synthesis of Benzimidazole Derivatives Using a New Binuclear Cu-Bis-Salen Complex at Room Temperature (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
4 Application of Lanthanum Ferrite nano particle in the synthesis of diindolyl-oxindoles (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
5 Application of the Immobilized Sulfonic Acid on the Magnetic Cobalt Ferrite Nanocatalyst (CoFe2O4/SiO2/SO3H) in the Synthesis of Organic Materials (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
6 Co(II)@KCC-1 as a Novel Metal Salen Complex for the Synthesis of Spirooxindole Derivatives (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
7 CoFe2O4@SiO2-NH2-CoII magnetic NPs as a novel, inexpensive and highly efficient magnetic nanocatalyst for aldol-condensation reaction (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
8 CoFe2O4@SiO2-NH2-CoIIMagnetic Nanoparticles as a Highly Efficient Nanocatalyst for the Synthesis of Spirooxindole Derivatives (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
9 CuFe2O4@SO3H: A Mild, Efficient and Reusable Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of Highly Functionalized Piperidines (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
10 Efficient and selective oxidation of benzylic alcohols by poly -amino acid Co(II)-complex supported on magnetite graphene oxide (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
11 Magnetically Recyclable CoFe2O4@SiO2/Co (III) Salen complex as a Heterogeneous Nanocatalyst for the synthesis of di-indolyloxindole. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
12 One-Pot Three Component Synthesis of 2,3-Dihydro-1H-1,5- benzodiazepines by a Magnetically Recyclable Nanocatalyst Fe3O4@SiO2- Cu-salen (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
13 One-Pot Three Component Synthesis of 2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-ones by a Heterogeneous and Reusable Polyvinyl Alcohol Immobilized Cu(II) Schiff base Complex (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
14 One-Step, Three-Component Synthesis of Highly Substituted Pyridines Using CuFe2O4@SO3H as Reusable Catalyst (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
15 Preparation of Pyrano[3,2-c]chromene-3carbonitriles using Sulfonic Acid-Functionalized Graphene Oxide Catalysts (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
16 Selective and Efficient Oxidation of Benzyl alcohols to Benzaldehydes by Polydoxirane in the Presence of Molecular Oxygen at Room Temperature (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
17 Synthesis of a New Poly Schiff Base as a Powerful Polymeric Ligand for the Preparation of Cu, Ni, Fe and Co Complexes (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
18 Three-component reaction of malononitrile, aldehydes and β-naphthol in the presence of Co-salen complex. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
19 بررسی سینتیک واکنش و ایزوترم های جذب آنتی بیوتیک پنی سیلین G توسط نانوذرات مغناطیسی از محلول-های آبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
20 بررسی کارایی نانوکامپوزیت روی فریت مغناطیسی اصلاح شده با کتیرا در حذف رنگ های کنگورد و متیلن بلو از محلول های آبی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
21 تعیین میزان غلظت آفلاتوکسین 1*M در پنیر پاستوریزه و سنتی مصرفی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط