دکتر اردشیر انتظاری

دکتر اردشیر انتظاری دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر اردشیر انتظاری

Dr. Ardeshir Entezari

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 22، شماره: 71
2 بازاندیشی معنای فرزند از دیدگاه زنان متاهل (دارای فرزند و بدون فرزند) ساکن در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 30، شماره: 100
3 بررسی تطبیقی دیدگاه های جوانان در مورد عدالت در فضای مجازی و سیاست گذاری ها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 55
4 جامعه ریسک جهانی، بازپیکره بندی دین و سازمان های دینی فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 54
5 حکمرانی و توسعه اقتصادفرهنگ؛ مقایسه ایران و کشورهای پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 28، شماره: 93
6 دیدگاه های جوانان درباره عدالت در فضای مجازی فارسی زبان (سنخ ها، استراتژی ها و پیامدها) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 29، شماره: 96
7 رابطه تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیربومی: مقایسه ای بین محیط های واقعی و مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 39
8 سیاست های توسعه آموزش عالی و پیامدهای آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
9 ضعف جامعه و غیبت قومیت در نظام آموزش رسمی ایران قبل از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 69
10 عدالت معرفتی در بین جوانان: از فضای مجازی تا سیاست گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 14، شماره: 2
11 عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج جوانان در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 34
12 فهم عرفی شدن کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 58
13 مرور سیستماتیک مطالعات سبک زندگی پساکرونایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 1
14 مضامین شعارهای معترضین در اعتراض های سه دهه اخیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 29، شماره: 97
15 نسبت سیاست های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 معنای فرزند و نقش آن در تصمیم گیری برای فرزندآوری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر مادرانگی در ایران: چالش ها و چشم اندازها