حسن امامی

 حسن امامی استادیار دانشکده فنی مرند

حسن امامی

Hasan Emami

استادیار دانشکده فنی مرند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.