دکتر مقصود امیری

دکتر مقصود امیری استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مقصود امیری

Dr. Maghsoud Amiri

استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۲ طراحی مدل ویژگی های اثر بخش مدیران در نظام اداری ایران با رویکرد طراحی سیستم خبره فازی(مطالعه موردی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 18
2 A new approach in the network DEA models for measurement of productivity of decision-making units using multi-objective programming method (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 32، شماره: 2
3 A New Dynamic Random Fuzzy DEA Model to Predict Performance of Decision Making Units (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 20
4 آلفا-اسپکتروسکوپی ایزوتوپ های U و Th کانسنگ آنومالی ۲ و بخش سطحی آنومالی ۱ ساغند (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای دوره: 1، شماره: 3
5 اثر بازده های درک شده گذشته، بر رفتار مالی سرمایه گذاران و سوگیری های روانشناختی به عنوان متغیر میانجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 56
6 ادغام پایداری و قابلیت اطمینان در زنجیره تامین: مرور سیستماتیک ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 79
7 ارائه الگویی برای توسعه منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) : مطالعه ای مبتنی بر مدل سه شاخگی مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 3
8 ارائه الگویی برای مدیریت مناطق پیراشهری کلان شهر تهران (موردمطالعه منطقه ۲۲) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 30
9 ارائه چارچوب گزارشگری پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 20، شماره: 77
10 ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری سازمانی در صنعت چرم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 3
11 ارائه روشی برای رتبه بندی ریسک فعالیت های پروژه با استفاده از شبکه CPM و روش TOPSIS در حالت فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
12 ارائه رویکردی استوار به مسئله پیشنهاددهی تولیدکننده برق در بازار رقابتی با معیارهای الزام و امکان فازی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
13 ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان خدمات لجستیک طرف سوم پایدار در زنجیره تامین بر پایه رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک کوکوسو (مورد مطالعه: صنعت لبنی) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
14 ارائه مدل اندازه گیری انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط محیطی ایران (با تاکید بر نوع مولفه ها) (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 43
15 ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی خطی برای محاسبه اوزان مشترک در مسائل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
16 ارائه مدل بهینه سازی استوار به منظور طراحی زنجیره تامین خون جامع تحت شرایط عدم قطعیت عرضه و تقاضا (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
17 ارائه مدل سبدی چهاربعدی مدیریت تامین خدمات اپراتوری تلفن همراه در راستای بهره گیری از ICT در سیستم های فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 4، شماره: 1
18 ارائه مدل سبدی چهاربعدی مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 3
19 ارائه مدلی از موثرترین عوامل بازدارنده بلاک چین در توسعه کسب کار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 52
20 ارائه مدلی از موثرترین عوامل پیش برنده بلاک چین در توسعه کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 48
21 ارائه مدلی دو سطحی برای قیمت گذاری و برنامه ریزی سفارش در زنجیره تامین سه سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 1
22 ارائه ی مدل برنامه ریزی استوار یکپارچه برای تخصیص سفارش در زنجیره ی تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 48
23 ارائه ی مدلی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و اوزان مشترک مورد مطالعه: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 12
24 ارائه یک مدل ریاضی به منظور حل مسئله چندهدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه سازی قابلیت اطمینان برای سیستم های K از N (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 4
25 ارائهی الگوی مبتنی بر سنجههای کمکی شبکهیی برای ارزیابی عملکرد زنجیرهی تامین(مورد مطالعه: زنجیرهی تامین صنعت برق ایران) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 12
26 ارائۀ یک الگوی استوار با درجۀ محافظه‌کاری تنظیم‌شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 2
27 ارایه الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 5
28 ارایه روشی برای بدست آوردن اوزان در مسایل تصمیم گیری چند شاخصه در محیط فازی مطالعه موردی (انتخاب کنه کش) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 12
29 ارایه مدل برنامه ریزی استوار امکانی به منظور طراحی زنجیره تامین جامع خون با در نظر گرفتن شاخص ABO-RH (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 8، شماره: 2
30 ارایه مدل بهینه سازی زنجیره تامین چرخشی تحت عدم اطمینان: مورد مطالعه صنعت MDF (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 21، شماره: 74
31 ارایه مدلی برای حل مسیله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
32 ارایه مدلی جهت حل مسیله انتخاب تامین کنندگان با استفاده از روش تصمیم گیری خاکستری و تحلیل عاملی (مورد مطالعه: شرکت سازه گستر سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 9
33 ارایه مدلی در تحلیل پوششی داده ها برای بدست آوردن وزن های مشترک با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 17
34 ارایه یک مدل تلفیقی از الگوریتم های شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی فرآیند تولید خوراک دام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 14
35 ارایه یک مدل جدید چند هدفه فازی برای انتخاب تامین کنندگان در زنجیره ی تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 15
36 ارتقای کیفیت سیاست گذاری در علم و فناوری با رویکرد اسلامی ایرانی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 1
37 ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از رویکرد ترکیبی D EA فازی – TOPSIS (مطالعه موردی: شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 3، شماره: 1
38 ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های متقاضی وام با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای فازی (FANP) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 20
39 ارزیابی کارایی تکنیکی بیمارستانهای نظامی با روش تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 21، شماره: 1
40 ارزیابی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 17، شماره: 2
41 ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 20
42 ارزیابی و اولویت‎بندی عوامل ریسک عملیاتی خدمات بانکی با به‎کارگیری روش بهترین بدترین سلسله‎مراتبی و رویکرد تحلیل عاملی تاییدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 6، شماره: 14
43 ارزیابی و بهبود عملکرد با کمک مدل سازی ریاضی مفهوم هزینه کل مالکیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 3
44 ارزیابی و تحلیل شاخص های بهره وری در صنایع تولیدی با استفاده از تکنیک پرامیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 4
45 از اخلاق اجتماعی سازمانی تا پاسخ گویی اجتماعی سازمانی؛ رویکردی جهت استقرار نظام پاسخ گویی اجتماعی سازمانی در سازمان های دولتی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 1
46 الگوی اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 18، شماره: 72
47 الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 16، شماره: 61
48 الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
49 الگوی رابطه زنجیره تامین ناب / سبز و پایداری شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 44
50 الگوی شناسایی و عوامل موثر بر شکل گیری خوشه های کسب و کار در مناطق کمتر توسعه یافته ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 26، شماره: 101
51 الگوی فرآیند تجاری سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
52 الگوی معماری منابع انسانی دانش محور بر اساس بهره مندی از مزیت شبکه ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 4
53 الگویی برای برنامه ریزی اعزام و استقرار تحرکات نیروهای نظامی زمینی بر اساس شدت بحران های رخ داده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 19، شماره: 73
54 انتخاب استراتژیک تامین کنندگان به کمک تحلیل عاملی تصحیح شده با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 12
55 انتخاب پرتفولیوی مهندسی مجدد فرآیندها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 62
56 اندازه گیری انعطاف پذیری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 59
57 اولویت بندی پیشران های پیچیدگی زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
58 Banking Fraud: A Customer-Side Overview of Categories and Frameworks of Detection and Prevention (دریافت مقاله) نشریه سیستمهای هوشمند کاربردی و علوم اطلاعات دوره: 2، شماره: 2
59 Brand Ethical Personality Model in Iran's Consumer Products Market (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 4، شماره: 4
60 Decision-making based on interrelated criteria applying an adjusted factor analysis approach: fundamental analysis of stocks (دریافت مقاله) نشریه سیستمهای هوشمند کاربردی و علوم اطلاعات دوره: 3، شماره: 1
61 Identifying effective factors of organizational resilience: a meta-synthesis study (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 2
62 Meta-heuristic Algorithms for an Integrated Production-Distribution Planning Problem in a Multi-Objective Supply Chain (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 6، شماره: 12
63 Portfolio optimization with robust possibilistic programming (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 3، شماره: 2
64 Robust multi-objective hybrid flow shop scheduling (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 8، شماره: 1
65 Spherical Fuzzy Geometric Programming: A New Approach for System Reliability Assessment (دریافت مقاله) نشریه بین المللی قابلیت اطمینان، ریسک و ایمنی: نظریه و کاربرد دوره: 6، شماره: 1
66 The convergence between sustainability and reliability in the design of supply chain: a systematic literature review (دریافت مقاله) مجله مهندسی در تحقیقات صنعتی دوره: 4، شماره: 1
67 The effect of effective governance and quality of regulations on financial development in the current economic conditions of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 4
68 The Information Content of Earnings Following Restatements (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 1
69 Transfer Points Location Problem and Optimal Allocation of Injuries in the Crisis Relief Process Transfer Points Location in Crisis (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 11، شماره: 3
70 بررسی استقرار خرده نظام مدیریت مناطق پیراشهری مطالعه موردی: منطقه 22 کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 18
71 بررسی تاثیر لجستیک الکترونیک در توسعه لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 16، شماره: 64
72 بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب وکار در صنایع الکترونیک ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
73 بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 3
74 بررسی شرایط حاکم بر مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودرو: نظریه ای برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
75 بررسی علم رده بندی تولید و عدم اطمینان محیطی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
76 بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه خوشه بالگرد کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 3، شماره: 1
77 بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب وکار ایران در فعالیت های تحقیق وتوسعه؛ مطالعه سه صنعت مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 4
78 بررسی مساله مسیریابی- مکان یابی در سیستم های بارانداز متقاطع چندگانه با استفاده از پنجره زمانی نرم در حالت چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 4
79 بررسی نقش مدل های ذهنی بر عملکرد سازمانی مدیران مبتنی بر کارت امتیازی متوازن پایدار (مورد مطالعه شعب بانک رفاه استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 1
80 بررسی و تعیین کارکردهای بهره ور منابع انسانی بر اساس مدل معماری منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 1
81 برنامه ریزی تولید- توزیع ادغام شده با رویکرد بهینه سازی استوار در زنجیره تامین سه سطحی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 3
82 به‎کارگیری یک روش IDEA/AHP برای ارزیابی و انتخاب تامین‎کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 2
83 بهینه سازی خطوط تولید چند محصولی با رویکرد شبیه سازی و برنامه ریزی چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 68
84 بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی سازشی ضد ایده آل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 15
85 بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 53
86 بهینه سازی قابلیت اطمینان تجهیزات و تسلیحات نظامی با رویکرد ترکیبی شبیه سازی و الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 16، شماره: 64
87 پیچیدگی زنجیرۀ تأمین به‌عنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 4
88 پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 20
89 پیشایندها و رهاوردهای سپارش منابع انسانی: رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 12، شماره: 3
90 پیشنهاددهی انرژی الکتریکی در بازار توام انرژی و رزرو برای تولیدکننده برق با واحدهای حرارتی و بادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 21، شماره: 75
91 پیشنهاددهی همزمان در بازارهای رقابتی برق و بورس انرژی برای یک نیروگاه حرارتی براساس ارزش فعلی خالص سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 28، شماره: 97
92 پیکربندی زنجیره تامین مبتنی بر قیمت گذاری پویا و بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 3
93 تاثیر عوامل زمینه ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تاکید بر ویژگی های بخش: شواهدی از شرکت های بخش مواد پیشرفته در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 5، شماره: 2
94 تاثیر قابلیت سازی بنگاه ها توسط سازمان های میانجی بر توسعهٔ همکاری های فناورانه (مورد مطالعه: صنایع هوایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 3
95 تبیین الگوی یکپارچه راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 25
96 تحلیل استراتژیک عرضه کنندگان بازار بین المللی نفت مبتنی بر مدل گراف
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۹.۷.۹ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 39
97 تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 63
98 تحلیل محتوای ویژگی های شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 2
99 تحلیلی بر عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی تاییدی و تاپسیس فازی (مطالعه موردی: شرکت های صنایع غذایی شهرک صنعتی شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 18، شماره: 54
100 تحلیلی کلان سطحی از ابعاد بهبود سازمانی در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 15، شماره: 59
101 تخصیص ایستگاه های امداد جاده ای با استفاده از مدل صف هایپرکیوب در طول بزرگراه تهران - قم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 3
102 تخمین تابع هزینه سیستم موجودی دو سطحی در حالت فروش از دست رفته با استفاده از رگرسیون (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
103 تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیره موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 29
104 تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
105 تصمیم گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 16
106 تعیین استراتژی استوار پیشنهاددهی در بازار رقابتی برق برای یک نیروگاه حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 3
107 تعیین ترکیب بهینه استراتژی های زنجیره تامین لارج با بهره گیری از تحلیل SWOT، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و تئوری بازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 2
108 تعیین جایگاه مدیریت فناوری در بانک سپه با استفاده از فرآیند تحلیل شبک های و ویکور (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 4
109 تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 45
110 تعیین میزان بهینه عوامل موثر در گشتاور جرخشی کاسه چرخ خودرو با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 4
111 توسعه چارچوبی برای ارزیابی اقتصاد پلتفرمی دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 12، شماره: 45
112 توسعه رویکرد تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویا و ترکیب آن با نظریه مجموعههای فازی بازهای نوع دوم- مطالعه موردی: کارایی فرودگاههای مسافربری کشور باتوجهبه اصول پایداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 9، شماره: 2
113 توسعه مدل چندهدفه مکان یابی مراکز امدادی در حالت احتمالی بودن دسترسی پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 2
114 توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تامین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تامین قطعات یدکی خودرو) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 89
115 توسعه مدل مفهومی عوامل پیش برنده بلاک چین در ارتقاء کارآفرینی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 4
116 توسعه مدل های کنترل موجودی(R,T) و (r,Q) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 33
117 توسعه نمونه-سازه برای مدل کسب و کار پلتفرم های داده بازار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 44
118 توسعه نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط با طراحی مدل ساختار همکاری شرکاء در نوآوری باز با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 4
119 توسعه و حل یک مدل تعیین اندازه انباشته دو سطحی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 2
120 توسعه هوش مصنوعی فازی و مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 36
121 توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد تولید به همراه یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 58
122 چارچوبی برای پذیرش نوآوری باز در سطح بنگاه (مطالعه موردی :یک بنگاه بزرگ فعال در صنعت بسته بندی و چاپ مواد غذایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 56
123 چارچوبی نو برای سنجش و پیاده سازی نوآوری باز : رویکرد مبتنی بر زمینه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 2
124 حداکثر کردن نرخ تولید از طریق تعیین اندازه بهینه موجودی های بافر با استفاده از رویکرد تلفیقی متدولوژی سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 2
125 رتبه بندی الزامات کارکردی سازمان دوسوتوان در حوزه مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 52
126 رتبه بندی دانشکده ها و گروه های دانشگاه علوم انتظامی براساس مدل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 2
127 روشی برای بهینه سازی مسایل چندپاسخه آماری با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 7
128 روشی برای تحلیل گذرای پایایی و دسترس پذیری یک سیستم با اجزاء و تعمیرکاران یکسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 9
129 روشی جدید برای حل مسایل تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 24
130 روشی جدید جهت محاسبه قابلیت اطمینان سیستم های فعال با نرخ های خرابی وابسته به زمان مبتنی بر توزیع وایبل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 61
131 رویکرد برنامه ریزی فازی استوار جدید به منظور طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 3
132 رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تامینکننده و تخصیص سفارش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
133 رویکرد ترکیبی پیش بینی تقاضای کانال همه جانبه یکپارچه، با استفاده از یادگیری ماشین - خوشه بندی سری های زمانی با الگوریتم پیچش زمانی پویا و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 14، شماره: 1
134 رویکرد ترکیبی روش بهترین-بدترین آرمانی خطی و طبقه بندی چند شاخصه برای تشکیل سبد سهام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 2
135 رویکردی ترکیبی برای توسعه مدل ساختاری عوامل موثر بر همکاری در زنجیره تامین صنایع لوازم خانگی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
136 زمان بندی حمل و نقل کامیون ها در سیستم های بارانداز متقاطع چندگانه با پنجره زمانی نرم با در نظر گرفتن عدم قطعیت در پارامترهای زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 4
137 زمانبندی دو معیاره برای حداقل سازی زمان دیرکرد کل و واریانس زمان انتظار بر روی یک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 36
138 سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی پرتفوی در گروه های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 3
139 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 1
140 سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 82
141 شناسایی عوامل علی موثر بر الگوی آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
142 شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 3
143 شناسایی و دسته بندی توانمندسازهای عملکرد زنجیره تامین صنعت فرش دست باف ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 26
144 شناسایی و مقوله بندی فعالیت های مرتبط با توسعه تامین کننده در صنعت خودرو (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 3
145 طبقه بندی و تخصیص تامین کنندگان به مشتری در زنجیره تامین تاب آور با استفاده از یادگیری ماشین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 3
146 طراحی الگوی رهبری اثربخش سازمانی به استناد سیره پیامبر اسلام(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 17، شماره: 64
147 طراحی چارچوبی برای تعیین ترکیب بهینه استراتژی در تحلیل SWOT به وسیله ارزش خالص فعلی فازی و تئوری بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 3
148 طراحی رویکردی هیبریدی به منظور‎ ‎پیش بینی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده براساس تحلیل پوششی داده های تصادفی فازی و تکنیک PCA (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 3
149 طراحی زنجیره تامین چند دوره ای-چندسطحی جهت کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت در شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 70
150 طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان بخشی نرمال (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 101
151 طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار و قابل اطمینان تحت عدم قطعیت (مطالعه موردی: غرب کارتن) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 81
152 طراحی شبکه زنجیره تامین جهانی با درنظرگرفتن پایداری و تاب آوری تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی دستگاه اکسیژن ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
153 طراحی شبکه زنجیره تامین چنددوره ای و چندمحصولی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی ریاضی چندهدفه و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
154 طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد پایداری و قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 2، شماره: 1
155 طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته کاغذسنگی با استفاده از برنامه ریزی محدودیت شانس انعطاف پذیر امکانی تصادفی استوار (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
156 طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با تاکید بر رویکرد مالی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 4
157 طراحی مدل تاب آوری زنجیره تامین در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 4
158 طراحی مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیر سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 50
159 طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد همراه با بهبود قدرت تفکیک پذیری واحدهای تصمیم در تحلیل پوششی داده ها به اتکاء سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 4
160 طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 52
161 طراحی مدلی برای تاب آوری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 1
162 طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تامین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تامین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 4
163 طراحی مدلی برای موازنه زمان-هزینه-کیفیت در یک شبکه PERT چندحالته با استفاده از شبیه سازی و الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 2
164 طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترک (مورد مطالعه: صنعت بیمه) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 1
165 طراحی و تنظیم سیستم های توسعه تامین کننده با استفاده ازANFIS و الگوریتم های فراابتکاری در صنعت خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 12، شماره: 3
166 طراحی و توسعه الگوی ارزیابی و رتبه بندی موسسات مالی و بانکی با کمک رویکرد ترکیبی مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 3، شماره: 8
167 طراحی یک سیستم استنتاجی برمبنای قواعد فازی سلسله مراتبی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 49
168 طراحی یک سیستم بهبود یافته استنتاج عصبی – فازی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی وال به منظور پیش بینی میزان اهدای خون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 2
169 طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در صنعت روغن خوراکی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی استوار امکانی – تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 64
170 عوامل زمینه ای موثر بر آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
171 عوامل موثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 106
172 کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل موثر بر فرایند تولید بطری شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 18
173 کاربرد روششناسی سطح پاسخ در بهینهسازی یک سیستم موجودی سه سطحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 4، شماره: 2
174 کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 2
175 کاربردهای یادگیری ماشین در طراحی و ساخت سلول های خورشیدی پلیمری (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 11، شماره: 4
176 کاهش متغیرهای کلیدی ارزیابی بانک ها در بستر روش تحلیل پوششی داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 3، شماره: 3
177 مدل انتخاب تامین کننده، تخصیص سفارش و قیمت گذاری در مدیریت زنجیره تامین چند کالایی تک دوره ای و چند تامین کننده با رویکرد روش های سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
178 مدل برنامه ریزی خطی فازی برای مسیله انتخاب سبد سهام بهینه (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 23
179 مدل تعاملی روابط زنجیره ی تامین در شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه سازی خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 10
180 مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی دسترس پذیری به صورت هم زمان در سیستم های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 3
181 مدل ریاضی انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 1
182 مدل ریسک توسعه منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 4
183 مدل سازی مسئله مسیریابی- مکان یابی- موجودی در زنجیره توزیع پایدار داروی دام و طیور در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن تخفیف (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 14، شماره: 1
184 مدل لجستیک تاب آور پلیس پیشگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 3
185 مدل یکپارچه انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین: رویکرد قابلیت های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 4
186 مدلسازی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری بنگاههای بخش مواد پیشرفته در ایران: رویکردی کمی مبتنی بر معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 1
187 مدلسازی و حل مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف تحت محدودیت منابع دوگانه انسان و ماشین با درنظرگرفتن خرابی ماشین آلات (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 8، شماره: 1
188 مدلسازی یک مسئله دو هدفه مکانیابی و تخصیص نیروهای امدادی بعد از وقوع سیل (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 2، شماره: 4
189 مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و روش تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 1
190 مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 4
191 مدلی برای تخصیص سفارش در حالت چند تامین کننده، چند محصوله، و چند دوره ای در شرایط وجود تخفیف افزایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 7
192 مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابتپذیری درشرکتهای خودروسازی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 1
193 مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای مورد: زنجیره تامین شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 26
194 مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 58
195 مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 50
196 مطالعه تطبیقی سبک های رهبری موثر بر موفقیت شرکت های نوپای دانش بنیان ایرانی – موردکاوی چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 4
197 مکان‎یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، بیمارستان و مراکز امدادی برای تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران، با فرض غربالگری مجروحان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
198 موازنه زمان-هزینه-کیفیت در شبکه های PERT با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم-های تکاملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 1
199 مولفه های توسعه منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) برای دستیابی به عملکرد بهتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
200 مولفه های توسعه منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) برای دستیابی به عملکرد بهتر (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
201 یک مدل جدید DEA شبکه ای فازی با اندازه های امکان و الزام برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با ارتباطات شبکه ای و داده های فازی (مطالعه موردی: صنعت برق ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برای بدست آوردن اوزان در مسائل تصمیم‌گیری چند شاخصه در محیط فازی مطالعه موردی (انتخاب کنه کش) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 ارائه رویکرد هیبریدی تحلیل پوششی داده های تصادفی فازی و تکنیک PCA بمنظور پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
3 ارائه مدل انتخاب تامین کننده پایدار در زنجیره تامین صنعت لوازم آرایشی بهداشتی و بهینه سازی تخصیص سفارش تحت شرایط عدم اطمینان (مورد مطالعه شرکت پارس حیان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری
4 ارائه مدل رگرسیون لجستیک برای تعیین عوامل موثر بر معوق شدن تسهیلات بانکی (مطالعه موردی شعب حوزه یک بانک صادرات ایران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
5 ارائه مدلی جهت رتبه بندی ریسک فعالیت های پروژه با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
6 ارائه یک الگوریتم برای فشرده سازی زمان اتمام پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 ارائه یک چارچوب جامع برای رتبه بندی تامین کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی به کمک روش تصمیم گیری بهترین-بدترین (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی خراسان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
8 ارایه روشی برای ارزیابی عملکرد سازمانها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و اوزان مشترک (مورد مطالعه: مناطق 22 گانه شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک – فنی و عمرانی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
9 ارایه مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای چندهدفه در محیط خاکستری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
10 ارایه مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره راف برای طراحی شبکه های توزیع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
11 ارایه و حل یک مدل زمانبندی پروژه ی چند هدفه ی چند حالته در مسایل سرمایه گذاری منابع با رویکرد بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
12 ارایه یک روش تلفیقی جهت بهینه سازی فرآیند تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم های داده کاوی مطالعه موردی در یک شرکت داروسازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 ارایه یک روش مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها جهت اولویت بندی ذینفعان پروژه، مطالعه موردی در یک پروژه سدسازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 ارایه یک مدل تحلیل پوششی داده های پویا با رویکرد اوزان مشترک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
15 ارایه یک مدل ریاضی به منظور حل مساله چند هدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه سازی متوسط طول عمر برای سیستم های K از N (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 ارزیابی عملکرد مناطق 22 گانه شهرداری تهران در حوزه امورهماهنگی مناطق مدیریتی بر پایه روش تحلیل پوششی داده های اوزان مشترک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
17 ارزیابی عملکرد مناطق22گانه شهرداری تهران بزرگ با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
18 ارزیابی عملكرد كاركنان مبتنی بر فرآیند برنامه ریزی راهبردی، نظریه داده بنیاد و تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 ارزیابی کارایی خطوط تولید کارخانه پرس شرکت ایران خودرو با تکنیک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
20 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک ترکیبی تحلیل عاملی تاییدی و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: چاپ فرارنگ آریا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
21 ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از شاخص های کمی و کیفی و رویکرد شاخص های چند گانه (مطالعه موردی در منطقه آزاد ارس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
22 افزایش برد عملیاتی یک جسم پرنده با رویکرد روشهای سطح پاسخ و الگوریتم شبکه های عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
23 الگوریتم تولید ستونی برای مسأله ی تخصیص افزونگی در سیستم سری- موازی با قید انتخاب تنها یک جزء در هر زیرسیستم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 انتخاب تامین کنندگان در یک زنجیره ی تامین دو سطحی با رویکرد تعالی سازمانی - مطالعه ی موردی: شرکت صنایع لبنی کاله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
25 انتخاب تامینکننده مناسب در زنجیره تامین با روش دیمتل و فرایند تحلیل شبکهایمورد مطالعه: فرمان خودرو 405 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
26 انتخاب رشته دانشگاهی با کمک تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
27 Evaluation of the implementation of the reliability engineering in Iran aviation industry: A Case study (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
28 Fuzzy Best-Worst Multiple Criteria Decision Making Method for Selection of Membrane in H2/O2 PEM Fuel Cells (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 Multi-objective mathematical modeling for emergency response in natural disaster management: Location bases and Allocation rescue units (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
30 The two-level capacitated lot-sizing problem with backlogging and safety stocks (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
31 بررسی مدل های قابلیت اطمینان با اجزای آماده به کار Stand-by (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
32 بررسی نقش مدیریت زمانبندی، محدوده و هزینه در موفقیت پروژه های توسعه محصول صنایع شوینده در شرایط عدم قطعیت با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
33 بکارگیری تاپسیس و ویکور برای طبقه بندی ABC چند معیاره و مقایسه ی نتایج آنها با نتایج مدل های دیگر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
34 بهینه سازی سیستم پاسخ دهی به مشتریان یک مرکز مشاوره تلفنی از طریق شبیه سازی گسسته –پیشامد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
35 بهینه سازی میزان سفارش به تامین کنندگان با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره راف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
36 پذیرش یا عدم پذیرش خدمات نوآورانه توسط مشتریان با استفاده از مدل باینری لوجیت (مورد مطالعه : همراه بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
37 تاب آوری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
38 تأثیر بکارگیری روشهای چند شاخصه با رویکرد فازی بر بازدهی پرتفوی انتخابی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
39 تبیین رابطه میان رفتار سرمایه گذاران در کسب و کار سنتی والکترونیکی در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
40 تبیین و شناسایی مهمترین عوامل موثردر ایجاد تاخیرات پروژههای احداث شرکتهای پتروشیمی با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
41 تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از روش های آنتروپی شانون و SAWمبتنی براستانداردPMBOK (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
42 تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های موازی و سری تعمیر پذیر با استفاده از متغیر های فازی تصادفی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 تعیین میزان بهینه عوامل موثر در گشتاور چرخشی کاسه چرخ خودرو با استفاده از روش‌شناسی رویه پاسخ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
44 تعیین و تنظیم پارامترهای اصلی موشک نمونه با رویکرد روش های سطح پاسخ و حل آن با تکنیک MODM (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 تلفیق تحلیل عاملی و تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 توانایی مدل رگرسیون ریج در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
47 توسعه روش ELECTRE با داده های بازه ای به عنوان ابزاری جهت تصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
48 توسعه یک روش کارا بر پایه شبیه سازی برای حل مساله تخصیص افزونگی در سیستم های تعمیرپذیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
49 توسعه یک مدل جدید در DEA فازی با رویکرد امکان-لم شوندی در مقایسه با رویکرد α-cut (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی
50 چارچوب شناسایی و اولویت بندی بخش های مهم برای نگهداری و تعمیرات در نت مبتنی بر قابلیت اطمینان با فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP و PROMETHEE (موردمطالعه: سیستم اسپری تحت فشار سالن رنگ خودرو) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
51 چارچوبی چندبعدی برای دسته بندی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری، مورد مطالعه: بنگاه های بخش مواد پیشرفته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
52 رتبه بندی شعب شرکت بیمه با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی (CFA) روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) (مطالعه موردی: شرکت بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 رویکرد ترکیبی تکنیک های بهترین-بدترین فازی و ویکور جهت رتبه بندی پروژه های بهبود شش سیگمای ناب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
54 رویکردی جدید برای تصمیم گیری گروهی بر اساس روش بهترین-بدترین ساده شده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
55 شناسایی مدل های تعالی پروژه و شاخص های رتبه بندی آن با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
56 شناسایی و طبقه بندی مولفه های موثر بر کیفیت خدمات رفاهی کارکنان بر اساس مدل کانو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی
57 طراحی سیستم اطلاعاتی تحلیل آینده نگر بر مبنای عوامل محیطی ترافیک به منظور بهبود راهبری ترافیک شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
58 طراحی کنترلر فازی خودرو هوشمند در حالت تعقیب با کمک سیستم ESP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
59 قابلیت اطمینان و دسترس پذیری در بلندمدت سیستم های موازی-سری با اجزای سه حالته تعمیر ناپذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
60 کاربرد الگوریتم ژنتیک به منظور کمینه سازی مجموع کار معوق موزون در زمانبندی پروژه با محدودیت منابع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
61 کاربرد تحلیل پوششی داده های فازی در تعیین مسیر بحرانی با استفاده از معیارهای زمان، هزینه، ریسک و کیفیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
62 کاربرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی در تعیین مسیر بحرانی با استفاده از معیارهای زمان، هزینه،ریسکت و کیفیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
63 کاربرد طراحی آزمایشها و تصمیم گیری چند هدفه در تعیین و تنظیم مشخصه های کیفی گلگیر عقب پراید۱۴۱ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
64 مدلی برای ارزیابی توانمندیهای پویا در بنگاههای سازنده تجهیزات صنعتبرق کشور و تاثیر استراتژی نوآوری محصول بر آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
65 مرور نظام مند عوامل موثر بر همکاری مبتنی بر اعتماد بین المللی در بافت میان فرهنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
66 مروری بر مدل های فرآیندی مدیریت سبد پروژه ها در واحدهای تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
67 مروری بر مفاهیم قابلیت اطمینان و بررسی مدل های مسائل تخصیص مازاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
68 مسئله مسیریابی وسایل نقلیه معمولی و یخچال دار برای ارسال مواد غذایی فاسد شدنی با فرض متغیر بودن تعداد وسایل نقلیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
69 مکانیابی شعب بانک پارسیان و سامان با استفاده از تئوری بازیها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
70 موانع پیاده سازی تولید ناب و راه حل های غلبه بر آنها در صنعت پلاستیک در صنایع کوچک و متوسط استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت
71 یک روش جدید جهت توسعه ELECTRE با داده های بازه ای در مدیریت پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
72 یک رویکرد ماکس- مین برای مسأله ی تخصیص افزونگی در سیستم سری- موازی با قید انتخاب تنها یک جزء در هر زیرسیستم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع