مقصود امیری مقانجوقی

 مقصود امیری مقانجوقی استاد،دانشگاه علامه طباطبایی

مقصود امیری مقانجوقی

Maghsoud Amiri

استاد،دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Dynamic Random Fuzzy DEA Model to Predict Performance of Decision Making Units (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 20
2 ارایه مدلی برای حل مسیله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
3 الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
4 انتخاب پرتفولیوی مهندسی مجدد فرآیندها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 62
5 Meta-heuristic Algorithms for an Integrated Production-Distribution Planning Problem in a Multi-Objective Supply Chain (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 6، شماره: 12
6 بررسی استقرار خرده نظام مدیریت مناطق پیراشهری مطالعه موردی: منطقه 22 کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 18
7 تاثیر قابلیت سازی بنگاه ها توسط سازمان های میانجی بر توسعهٔ همکاری های فناورانه (مورد مطالعه: صنایع هوایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 3
8 تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 45
9 تعیین میزان بهینه عوامل موثر در گشتاور جرخشی کاسه چرخ خودرو با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 4
10 توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد تولید به همراه یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 58
11 حداکثر کردن نرخ تولید از طریق تعیین اندازه بهینه موجودی های بافر با استفاده از رویکرد تلفیقی متدولوژی سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 2
12 رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تامینکننده و تخصیص سفارش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برای بدست آوردن اوزان در مسائل تصمیم‌گیری چند شاخصه در محیط فازی مطالعه موردی (انتخاب کنه کش) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 ارائه رویکرد هیبریدی تحلیل پوششی داده های تصادفی فازی و تکنیک PCA بمنظور پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
3 ارائه مدلی جهت رتبه بندی ریسک فعالیت های پروژه با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
4 ارائه یک الگوریتم برای فشرده سازی زمان اتمام پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
5 ارایه روشی برای ارزیابی عملکرد سازمانها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و اوزان مشترک (مورد مطالعه: مناطق 22 گانه شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک – فنی و عمرانی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
6 ارایه مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای چندهدفه در محیط خاکستری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
7 ارایه مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره راف برای طراحی شبکه های توزیع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
8 ارایه یک روش تلفیقی جهت بهینه سازی فرآیند تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم های داده کاوی مطالعه موردی در یک شرکت داروسازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارایه یک روش مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها جهت اولویت بندی ذینفعان پروژه، مطالعه موردی در یک پروژه سدسازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 ارایه یک مدل تحلیل پوششی داده های پویا با رویکرد اوزان مشترک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
11 ارایه یک مدل ریاضی به منظور حل مساله چند هدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه سازی متوسط طول عمر برای سیستم های K از N (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارزیابی عملکرد مناطق 22 گانه شهرداری تهران در حوزه امورهماهنگی مناطق مدیریتی بر پایه روش تحلیل پوششی داده های اوزان مشترک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
13 ارزیابی کارایی خطوط تولید کارخانه پرس شرکت ایران خودرو با تکنیک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
14 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک ترکیبی تحلیل عاملی تاییدی و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: چاپ فرارنگ آریا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
15 ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از شاخص های کمی و کیفی و رویکرد شاخص های چند گانه (مطالعه موردی در منطقه آزاد ارس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
16 افزایش برد عملیاتی یک جسم پرنده با رویکرد روشهای سطح پاسخ و الگوریتم شبکه های عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
17 الگوریتم تولید ستونی برای مسأله ی تخصیص افزونگی در سیستم سری- موازی با قید انتخاب تنها یک جزء در هر زیرسیستم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 انتخاب تامین کنندگان در یک زنجیره ی تامین دو سطحی با رویکرد تعالی سازمانی - مطالعه ی موردی: شرکت صنایع لبنی کاله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
19 انتخاب تامینکننده مناسب در زنجیره تامین با روش دیمتل و فرایند تحلیل شبکهایمورد مطالعه: فرمان خودرو 405 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
20 انتخاب رشته دانشگاهی با کمک تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
21 Evaluation of the implementation of the reliability engineering in Iran aviation industry: A Case study (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
22 Multi-objective mathematical modeling for emergency response in natural disaster management: Location bases and Allocation rescue units (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
23 The two-level capacitated lot-sizing problem with backlogging and safety stocks (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
24 بررسی مدل های قابلیت اطمینان با اجزای آماده به کار Stand-by (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
25 بهینه سازی سیستم پاسخ دهی به مشتریان یک مرکز مشاوره تلفنی از طریق شبیه سازی گسسته –پیشامد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
26 تأثیر بکارگیری روشهای چند شاخصه با رویکرد فازی بر بازدهی پرتفوی انتخابی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 تبیین رابطه میان رفتار سرمایه گذاران در کسب و کار سنتی والکترونیکی در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
28 تبیین و شناسایی مهمترین عوامل موثردر ایجاد تاخیرات پروژههای احداث شرکتهای پتروشیمی با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
29 تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از روش های آنتروپی شانون و SAWمبتنی براستانداردPMBOK (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
30 تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های موازی و سری تعمیر پذیر با استفاده از متغیر های فازی تصادفی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 تعیین میزان بهینه عوامل موثر در گشتاور چرخشی کاسه چرخ خودرو با استفاده از روش‌شناسی رویه پاسخ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
32 تعیین و تنظیم پارامترهای اصلی موشک نمونه با رویکرد روش های سطح پاسخ و حل آن با تکنیک MODM (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 تلفیق تحلیل عاملی و تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 توانایی مدل رگرسیون ریج در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 توسعه یک روش کارا بر پایه شبیه سازی برای حل مساله تخصیص افزونگی در سیستم های تعمیرپذیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 چارچوبی چندبعدی برای دسته بندی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری، مورد مطالعه: بنگاه های بخش مواد پیشرفته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
37 شناسایی و طبقه بندی مولفه های موثر بر کیفیت خدمات رفاهی کارکنان بر اساس مدل کانو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی
38 طراحی کنترلر فازی خودرو هوشمند در حالت تعقیب با کمک سیستم ESP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
39 کاربرد الگوریتم ژنتیک به منظور کمینه سازی مجموع کار معوق موزون در زمانبندی پروژه با محدودیت منابع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
40 کاربرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی در تعیین مسیر بحرانی با استفاده از معیارهای زمان، هزینه،ریسکت و کیفیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
41 کاربرد طراحی آزمایشها و تصمیم گیری چند هدفه در تعیین و تنظیم مشخصه های کیفی گلگیر عقب پراید۱۴۱ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
42 مدلی برای ارزیابی توانمندیهای پویا در بنگاههای سازنده تجهیزات صنعتبرق کشور و تاثیر استراتژی نوآوری محصول بر آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
43 مروری بر مفاهیم قابلیت اطمینان و بررسی مدل های مسائل تخصیص مازاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
44 مکانیابی شعب بانک پارسیان و سامان با استفاده از تئوری بازیها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
45 یک روش جدید جهت توسعه ELECTRE با داده های بازه ای در مدیریت پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
46 یک رویکرد ماکس- مین برای مسأله ی تخصیص افزونگی در سیستم سری- موازی با قید انتخاب تنها یک جزء در هر زیرسیستم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع