دکتر زهرابیگم حجازی زاده

دکتر زهرابیگم حجازی زاده استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

دکتر زهرابیگم حجازی زاده

Dr. Zahra begom Hedjazizadeh

استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر هندسه شهری بر چگونگی شکل گیری جزیره حرارتی شهر تهران (مطالعه موردی: ناحیه دو و شش منطقه ۳) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 72
2 تحلیل تغییرات جریان تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل شبیه سازی بارش- رواناب در حوضه رودخانه کر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 38
3 واکاوی روند تغییرات میانگین دمای رویه ایران با بهره گیری از داده های سنجش ازدور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تاب آوری و امنیت غذایی کشاورزان ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 تعاملات جغرافیایی و زیست محیطی در گذار از اکوسنتریزم و آنتروپوسنتریزم تا رسیدن به سازگاری و تعدیل (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تنش های گرمایی با استفاده از شاخص استرس گرمایی Phsi شاخص فشار فیزیولوژیک pPpS در ناحیه خزری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
4 شبیه سازی رواناب ذوب برف با استفاده از داده های بارش ایستگاهی و شبکه ای بارش Aphrodite(مطالعه ی موردی: حوضه ی ارمند) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام