دکتر گیتی ترکمن

دکتر گیتی ترکمن استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر گیتی ترکمن

Dr. Giti Torkman

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.