گیتی ترکمن

 گیتی ترکمن استاد دانشگاه تربیت مدرس

گیتی ترکمن

Giti Torkman

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.