دکتر محمدتقی صالحی

دکتر محمدتقی صالحی

دکتر محمدتقی صالحی

Dr. Mohammadtaghi Salehi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of Thermomechanical Treatment on Microstructural and Mechanical Behavior of an Austenitic Steel Contains ۱.۴% Al and ۱۷.۵% Mn (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 20، شماره: 1
2 PREDICTION OF STATIC SOFTENING OF MICROALLOYED STEEL BY THE INTEGRATION OF FINITE ELEMENT MODEL WITH PHYSICALLY BASED STATE VARIABLE MODEL (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 4
3 بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 17، شماره: 56
4 بررسی رسوب‌گذاری دینامیکی حین تغییر شکل پلاستیک شدید آلیاژ ریختگی AZ91 و تأثیر آن بر ریزساختار و خواص مکانیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 30، شماره: 2
5 بررسی رفتار ریزساختاری، مکانیکی و الکتریکی آلیاژهای مس- قلع تهیه شده به روش ریخته گری پیوسته (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 8، شماره: 1
6 بررسی فصل مشترک کامپوزیت آلومینیم-برنج تولید شده به روش گریز از مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 4
7 بهبود خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 7، شماره: 2
8 پیشبینیریزساختار حاصل از پیچش گرم در آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 8، شماره: 3
9 شبیه سازی تنش های باقیمانده و اعوجاج استوانه های فولادی در عملیات حرارتی سخت کاری (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 2، شماره: 3
10 مشخصه یابی عیوب در کامپوزیت آلومینیم- برنج تولید شده به روش گریز از مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اکسیداسیون ذرات تقویت کننده بر پایداری حرارتی کامپوزیت Al/NiAl در دمای 500 °C (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
2 اثر عملیات ترمومکانیکی بر کرنش بازیابی آلیاژ حافظه دارNi50Ti40Hf10 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
3 اثر مقدار هافنیوم بر دمای استحاله و ریزساختار آلیاژهای حافظه دار دمای بالا Ni-Ti-Hf (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
4 ارزیابی مشخصه های ساختاری و میکروبافت فولاد ۳۱۶L تولید شده به روش ساخت افزایشی ذوب لیزری انتخابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
5 استحاله ی چند مرحله ای در عملیات پیرسازی آلیاژ حافظه دار NiTiHf (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
6 ایجاد رسوب الکتریکی پوشش آلیاژ قلع - کبالت با روش جریان مستقیم به منظور جایگزینی پوشش الکتریکی کروم تزئینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
7 Effect of Hot Rolling on the Microstructure and Shape Memory Effect of a NiTiHf High Temperature Shape Memory Alloy (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
8 بررسی اثر پیر سازی بر خواص مکانیکی منطقه جوش محفظه گاز داغ توربین گازیV94.2از جنس سوپرآلیاژIN617 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
9 بررسی تاثیر پیرسازی القایی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی سوپر الایژ Rene80 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی تاثیر حرارت دهی سریع بر دما و زمان پیرسازی نهایی سوپر آلیاژپایه نیکل Rene80 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
11 بررسی تاثیر عنصر الومینیم در نیتروژن دهی پلاسمایی فولاد AMS 6415 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما
12 بررسی تحولات ریزساختاری و مکانزیم استحکام بخشی در آلیاژ ریختگی AZ91 حین فرآیند فشردن در کانال زاویه دار با مقاطع یکسان (ECAP) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
13 بررسی ریز ساختار و ترکیب شیمیایی آلیاژTi6Al4Vتولید شده به رو شهای ذوب الکتریکی سربارهESM)و ذوب قوسی در خلأVAM) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
14 بررسی ریزساختار سوپرآلیاژ Rene 80 پس از ریختگی در شرایط ذوب القائی تحت خلأ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
15 بررسی فرایند ساخت آلیاژ حافظهدار دما بالای NiTiHf به روش آلیاژسازی و ریخته گری در کوره القایی تحت خلأ (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
16 بهبود میکروسختی خواص سطحی تیتانیم خالص مورد استفاده در کاربردهای پزشکی توسط روش خراش مکانیکی سطح (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
17 تاثیر دمای بارریزی و سرعت سرد شدن بر بروز عیب ترک گرم در سوپرآلیاژ پایه نیکل IN713LC (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
18 تاثیر رشد فازهای بین فلزی بر استحکام باند و هدایت الکتریکی دو فلزی مس-آلومینیوم تولید شده از روش جوش سرد نوردی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
19 تاثیر زمان عملیات همگن سازی بر ریزساختار آلیا ژ حافظه دار NiTiHf (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
20 خواص مکانیکی و ریزساختار فولاد آستنیتی در اثر اعمال فرآیند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
21 ساخت نانوپودر کامپوزیتی W-Cu از طریق روش شیمیایی و نقش پدیده CVT در رفتار نفوذی آن (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
22 شبیه سازی انتقال حرارت و تنش های باقیمانده در سیلندرهای فولادی در حین عملیات حرارتی کوئنچ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی
23 شبیه سازی تأثیر محیط کوئنچ و پارامترهای بدون بعد هندسی بر توسعه تنش باقیمانده در سلندرهای فولادی (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
24 شبیه سازی عددی جریان آشفته سیال و بهبود شرایط شناورسازی آخال درتاندیش ریخته گری پیوسته فولاد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران