امید بوشهریان

 امید بوشهریان رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز

امید بوشهریان

Omid Boshehrian

رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سامانه تصمیم یار برای مهاجرت برنامه های کاربردی محلی به ابر: بهبود دسترس پذیری سامانه و محافظت در برابر بلایا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی محدودیت محور برای ترکیب تراکنشی سرویسهای تحت وب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
2 ارائه معماری نوینی مبتنی بر هستان شناسی جهت ایجاد خودکار مسیر آموزشی الکترونیک در محیط سرویس گرا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
3 ارائه یک روش ساختیافته و مرحله به مرحله به منظور مهاجرت نرم افزارهای موجود به محیط های ابری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
4 ارائه یک سامانه زمان اجرا جهت پیشنهاد استراتژی بهبود از خطا در ترکیب سرویسهای وب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
5 ارائه یک سیستم تحمل پذیر خطا به منظور پیشنهاد استراتژی ترمیم خطا با آگاهی از نوع خرابی در زمان اجرای ترکیب سرویس های وب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
6 ارایه یک الگوریتم نوین جهت تبدیل مدلهای معماری به پردازه های حالت محدود جهت ارزیابی کارایینرم افزارهای توزیع شده (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
7 استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی برای موازی سازی حلقه های سریال در سوپرکامپایلرها جهت اجرا روی سوپرکامپیوترها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 افزایش کیفیت نرم افزار توسط پیمانه سازی مجدد کد با استفاده از الگوریتم خوشه بندی مقید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
9 ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رایانش ابری و ارائه راه حل هایی به منظور رفع چالش های استفاده از Eucalyptus با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
10 پیاده سازی مایکروسرویس ها در پردازش حاشیه ای: مقایسه ی تجربی کوبرنت و کوباج (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
11 پیمانه بندی مجدد نرم افزار بر اساس مدل اکتور برای افزایش کارایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
12 تاثیر تغییرات بارکاری برمیزان مصرف منابع درسیستم های رایانش ابری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
13 تبدیل کد سریال به کد توزیع شده در سطح شبکه با استفاده از تکنیک معماری مبتنی بر مدل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 تسهیل در کشف سرویس با استفاده از تکنیک خوشه بندی سرویس ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
15 تعیین آرایش بهینه اشیا نرم افزاری توزیع شده برروی منابع شبکه (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
16 توزیعگر: محیطی برای تبدیل اتوماتیک برنامه های ترتیبی به کد توزیعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 چهارچوبی برای ارزیابی و تحقیق الگوریتمهای خوشه بندی ژنتیک جهت بازسازی ساختار پیمانه ای نرم افزار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 کاربرد الگوریتمهای خوشه بندی در تشخیص توزیع بهینه برنامه های محاسباتی شئ گرا در سطح شبکه های همگون اختصاصی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
19 کشف و دستهبندی سرویسها در محیط محاسبات ابری و ارائه برنامه کاربردی پزشکی در محیطهای فراگیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
20 محیطی نوین برای انالیز اطمینان و توسعه الگوریتمهای ژنتیک خوشه بندی توسط ترکیب پویای اجزا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 مدلی مبتنی براتوماتای یادگیرسلولی برای مدیریت اعتماد درمحیطهای فراگیرپزشکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
22 مکانیابی خودپردازها در حوزه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران