اصغر آقا مهدوی

 اصغر آقا مهدوی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

اصغر آقا مهدوی

Asghar Agha Mahdavi

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 التزام سیاسی در فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 11، شماره: 22
2 بررسی ابعاد فقهی ساز کار انتشار اوراق بلایای طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی تطبیقی منابع قدرت سیاسی جبهه کفر و ایمان در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 2، شماره: 7
4 بررسی تطبیقی وجوه افتراق و اشتراک معین و سبب در دو قاعده حرمت اعانه بر اثم و تسبیب (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 4
5 رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژی های مطرح در سیاست خارجی (با تکیه بر آیه نفی سبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ورق اعتباری؛ ابزار دورگه تأمین مالی و مدیریت ریسک کارکرد مالی و کاوش های فقهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
2 ورق اعتباری؛ ابزار دورگۀ تأمین مالی و مدیریت ریسک کارکرد مالی و کاوش های فقهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران