داریوش جاوید

 داریوش جاوید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

داریوش جاوید

Dariush Javid

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت ها و تغییر حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
2 بررسی ارتباط میان بازده سهام پرتفوی های تشکیل شده مبتنی بر روش های PE و PEG در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 18
3 بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
4 نظرات حسابرس بر مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی و تأثیر آنها بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 آنچه درباره کارایی بازار بورس و اوراق بهادار خوانده ایم (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
3 استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت ارزیابی سهم سرمایه فکری درکارایی دانشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
4 استفادها ز AHP فازی برای توسعه مدل اندازه گیری سرمایه فکری برای ارزیابی سهم سرمایه فکری در کارایی دانشگاه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
5 برآورد تاثیرعوامل مالی و اقتصادی بر روی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
6 بررسی ارتباط بین ارزش در برندسازمانی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 بررسی ارتباط بین برند سازمانی با مسئولیت پذیری، اطمینان دهی و سودمندی تصمیمان حسابرسان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت ها و تغییر حسابرسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 بررسی ارتباط بین درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرٍان با تعداد خریداران، تعداد دفعات معاملات و نسبت گردش سهام این شرکت ها (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
10 بررسی ارتباط میان بازده سهام پرتفوی های تشکیل شده مبتنی بر روش های PEG و PE در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
11 بررسی استفاده از ترکیبات اجزای جریانات نقدی جهت پیش بینی تداوم فعالیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
12 بررسی تاثیر ارزش دفتری هر سهم بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
13 بررسی تاثیر استراتژی شرکت وبازده دارایی ها برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
14 بررسی تاثیر اندازه شرکت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
15 بررسی تاثیر بحران مالی قبل از ورشکستگی شرکتها بر روی مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
16 بررسی تاثیر تحول سازمانی شرکت های دولتی غیردولتی بر بهبود کیفیت حسابرسی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
17 بررسی تاثیر چولگی کلاسیک بر بازده سهام در بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری
18 بررسی تاثیر خوش بینی مدیریت بر انگیزه های نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
19 بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک در کاهش آثار تحمیلی سیاست های تقسیم سودبر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
20 بررسی تاثیر سررسید بدهی بر ویژگی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت
21 بررسی تاثیر سررسید بدهی بر ویژگی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
22 بررسی تاثیر سود هر سهم بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
23 بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی فرصت های سرمایه گذاری در کاهش آثار تحمیلی سیاست های تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
24 بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و فرصت های سرمایه گذاری در کاهش آثارتحمیلی سیاست های تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
25 بررسی تاثیر مکانیزم های نظام راهبری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
26 بررسی تاثیر مکانیزم های نظام راهبری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
27 بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام، تمرکز مالکیت نظام راهبری شرکتی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
28 بررسی تاثیر نقدینگی و قیمت سهام در تعیین پر تفوی سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی، الگوریتم ژنتیک و انتخاب گشت تصادفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
29 بررسی تاثیر وجوه نقد عملیاتی بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
30 بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر بازده سهام در شرکت های دارای بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
31 بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت ها برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
32 بررسی تأثیر شاخص Z آلتمن بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
33 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چسبندگی هزینه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
34 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار دارایی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
35 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
36 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
37 بررسی رابطه بین شهرت حسابرس با مدیریت سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
38 بررسی رابطه بین شهرت حسابرس با مدیریت کفایت سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
39 بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری های آتی (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
40 بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
41 بررسی رابطه بین مسیولیت های اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
42 بررسی رابطه تداوم فعالیت با هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس - صنعت نساجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
43 بررسی رابطه مکانیسم های نظام راهبری با اهرم مالی و جریان نقد آزاد در بازار بورس ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
44 بررسی عوامل موثر بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
45 بررسی عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
46 بررسی قابلیت الگوریتم J48 جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی و مدل های لوجیت و پروبیت باینری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
47 بررسی محافظه کاری وتغییر در وجه نقد نگهداری شده با بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
48 بررسی نظام مالیاتی ایران: ( مالیات مهمترین عامل رشد و توسعه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
49 بررسی نقش واسطه ای عملکرد مالی بر ارتباط بین مسیولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
50 بررسی و مقایسه تکنیکهای هزینه یابی برمبنای فعالیت (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت
51 بکارگیری تکنیک بهایابی بر مبنای فعالیت با استفاده از مدل هیبرید الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
52 پتانسیل اخلاقی فردگرایی و عقل ابزاری در تحقیقات حسابداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
53 پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
54 پیش بینی بازده سهام به وسیله درخت تصمیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
55 پیش بینی ورشکستگی با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
56 پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده ار مدل پروبیت باینری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
57 پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از الگوریتم J48 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
58 پیوند گمشده حسابداری و رفاه دولتها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
59 تاثیر استقرار سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه بر تعیین صحیح بهای تمام شده یک واحد سیمان پذیرفته شده در بورس وراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
60 تاثیر استقلال هیئت مدیره شرکت ها بر دارایی های نقدی، نوسان پذیری بازده سهام، بازده غیر عادی انباشته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
61 تاثیر تعیین تأثیر بانک ها و موسسات مالی از ذخیره زیان وام اختیاری در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
62 تاثیر ریسک سقوط آتی قیمت سهام بر سیاست های مربوط به مدیریت عملیاتی شرکت در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
63 تاثیر فناوری نانو در حسابداری مدیریت سبزشرکتهای تولیدی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
64 تاثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
65 تاثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی بر فرایندتصمیم گیری های مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
66 تاثیر نقدشوندگی سهام، بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
67 تاثیررشد فروش برپرتفوی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
68 تامین مالی وتغییرات سطح محافظه کاری نامشروط حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
69 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ (ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ) ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ استفاده از استقرار سیستم اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
70 تجزیه و تحلیل موارد موفقیت و شکست در بودجه بندی عملیاتی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
71 تحلیل بحران مالی قبل از ورشکستگی شرکتها از دیدگاه سرمایه گذاران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
72 تحلیل رابطه بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری ها (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
73 تخصصی سازی آموزش حرفه ای حسابداری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
74 تعیین ارتباط بین شفافیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
75 تعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و نامش فوتبال کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
76 تعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و نامشروط با کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از مدل دچو و دیچو در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
77 تعیین تأثیر بهره وری ذخیره زیان وام اختیاری برای بانک های اسلامی و بانکهای متعارف دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
78 تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
79 تعیین رابطه شاخص های سری زمانی کیفیت سود و بازده سهام با نقش تعدیلی حجم معاملات در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
80 تعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک در سطح صنایع خودروسازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
81 چالشهای اخلاق حرفه ای در سامانه های خبره حسابرسی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
82 چالشهای اخلاق حرفه ای در سامانه های خبره حسابرسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
83 حسابداری محیط زیست و تاثیر حسابداری محیط زیست بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
84 حسابرسان متخصص در یک صنعت، مدیران بیرونی و تحلیلگران مالی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
85 حسابرسی مستمر (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
86 در سازمان ها Five's کاربرد الگوی کایزن و روشهای (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت
87 دورنمایی از حسابداری اسلامی و چالشهای حسابداری اسلامی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
88 رابطه بکارگیری حسابرس داخلی با اندازه و استقلال شرکت و تاثیر آن بر تاخیر گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
89 رابطه بین چرخه ی عمر شرکت، ثروت سهامداران و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
90 رابطه تمرکز مالکیت با اندازه و استقلال شرکت و تاثیر آن بر تاخیر گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
91 زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) ناجی بورس ها (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
92 طراحی نظام اموزشی ناب در رشته حسابداری با استفاده از تکنیک تولید و تفکر ناب (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت
93 کاربرد الگوریتم ژنتیک ترکیبی و روش شبکه عصبی در حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
94 گذری برحسابداری اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
95 مروری بر مبانی نظری تاثیر ریسک سیستماتیک شرکت بر نسبت نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
96 مروری بر مبانی نظری تاثیر فرصت های رشد شرکت بر نسبت نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
97 مروری بر مکانیزم های نظام راهبری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
98 مطابقت ابزارهای جدید تامین مالی و شریعت اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
99 مطالعه تطبیقی رویکرد مالی رفتاری مالی استاندارد در انتخاب پرتفوی بهینه؛ در دوران رونق رکود بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
100 مقایسه ارقام صورت سود و زیان پیش بینی شده و واقعی به تفکیک صنایع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
101 مقایسه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی موسسه اعتبار ثامن با سایرموسسه ها در استان لرستان با استفاده ازمدلBSQ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
102 مهمترین ابزارهای تأمین مالی در بانک های اسلامی و چگونگی تغییر و توسعه آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
103 نظرات حسابرس بر مدیریت سود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
104 نقش اخلاقی بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد مدیریت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
105 نقش فناوری اطلاعات در کارامدی نظام اموزش حسابداری حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت
106 ویژگی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان بحران مالی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی