دکتر علی رضا آزادی

دکتر علی رضا آزادی دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

دکتر علی رضا آزادی

Dr. Alireza Azadi

دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assaying Vandevelde’s Approach to Gadamer (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 6، شماره: 11
2 On Pol Vandevelde’s A Critique of Gadamer's Critical Pluralism : Some Questions (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 2، شماره: 2
3 به دنبال معنی واحد در عبارات کثیر (نگاه اندرهم متنی به دوبیتیهای بابا طاهر و کلمات قصار او) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 67، شماره: 229
4 گشودگی به دیگری به مثابه شرط اخلاقی دیالوگ (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 5، شماره: 15
5 منطق نخستین هگل )منطق ینا (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 12، شماره: 45
6 نگاه انتقادی گادامر به هوسرل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 9، شماره: 16
7 وجوه اشتراک دیدگاههای زبانی گادامر و ویتگنشتاین دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 6، شماره: 10
8 هگل هایدگرومساله زمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 14