دکتر ملیحه باباخانی

دکتر ملیحه باباخانی هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر ملیحه باباخانی

هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازآفرینی پایدار محله پنبه ریسه شهر قزوین با تاکید بر راهبرد محرک توسعه (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 3، شماره: 26
2 برنامه ریزی کاربری زمین با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در راستای توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: ناحیه ۲ منطقه ۸ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 2
3 تبیین ارتباط رضایتمندی ساکنان با اقدامات نوسازی شهر تهران در فاصله سال های 92-1388 (محلات مقدم، هاشمی و تختی) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 4
4 تبیین اصول نوسازی در بافت های ناکارآمد شهری با هدف ارتقاء رضایتمندی سکونتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
5 مقایسه رویکردهای استانداردمحور و تقاضامحور در توزیع عادلانه خدمات شهری (نمونه موردی: محله راه آهن شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انطباق اصول رشد هوشمند با شرایط شهری ایران: توسعه کالبدی – فضایی شهر قزوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
2 بازآفرینی پایدار محله پنبه ریسه شهر قزوین با تأکید بر راهبرد محرک توسعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
3 تاثیر نقش گردشگری بر ابعاد اقتصادی روستا-شهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
4 تاملی برتئوری های انسان گرایانه درشهرسازی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
5 تبیین اصول طراحی به منظور پیاده مداری فضای شهری (خیابان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
6 تبیین اصول و معیارهای توزیع عادلانه خدمات شهری در بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
7 تبیین چارچوب طراحی شهری برای گردشگری فرهنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
8 تبیین عوامل و عناصر سازنده و تاثیر گذار بر منظر روستایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
9 درس آموزه های برنامه ریزی شهری از تجربه مقابله با بیماریهای همه گیر(بیماری کووید-۱۹) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
10 رضایتمندی سکونتی در بازآفرینی پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
11 مدرنیسم و پست مدرنیسم با تاکید بر الگوهای برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
12 نقش ارتقاء کیفیت محیطی روستا در جذب گردشگر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان