جمال قناعت

 جمال قناعت عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

جمال قناعت

Jamal Ghenaat

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.