دکتر محمد امامی کورنده

دکتر محمد امامی کورنده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر محمد امامی کورنده

Dr. Mohmmad Emami Kourandeh

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ضریب رفتار سازه های فولادی دارای بادبند واگرا با تغییر محدوده تیر پیوند با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 5، شماره: 4
2 بررسی اثر صلبیت کف طبقات بر رفتار ساختمان های فولادی با مهاربند همگرا با تکیه بر اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی دوره: 4، شماره: 15
3 بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر پدیده فروپاشی پیشرونده در سازه های فولادی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 6، شماره: 2
4 بررسی ضریب رفتار ساختمان های فولادی با در نظر گرفتن جانمایی باد بندهای مختلف تحت اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی دوره: 2، شماره: 6
5 بهینه سازی طرح اختلاط بتن سبک نسبتا مقاوم با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 7، شماره: 1
6 بهینه سازی وزن سازه فولادی به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 4
7 تاثیر مهاربندهای BRB و CBF در رفتار لرزه ای سازه های فولادی تحت زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 14، شماره: 1
8 تعیین ستون بحرانی در پدیده فروپاشی پیش رونده در قاب خمشی فولادی با ملاحظه اثر اندرکنش خاک و سازه به دو روش مستقیم و غیر مستقیم (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 13، شماره: 2
9 تعیین ضریب رفتار سازه های ساختمان های فولادی با مهاربند همگرا با تکیه بر اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 1، شماره: 4
10 رفتار غیرخطی (Pushover) سازه های فولادی تحت تاثیر مهاربندهای BRB و CBF (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 8، شماره: 1
11 عوامل تاثیرگذار اثرات ساختگاهی بر پاسخ لرزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 7، شماره: 2
12 کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 4
13 مدلسازی تخریب پیشرونده در قاب های بتنی منظم و نامنظم با دیوار برشی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 1، شماره: 2
14 مدلسازی طرح اختلاط بتن متخلخل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 7، شماره: 3
15 مدلسازی عددی اندرکنش خاک و سازه و اثر جانمایی بادبند بر روی نسبت تنش اعضای سازه (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی دوره: 3، شماره: 10
16 مدیریت اقتصادی نرخ پیشروی تونل سازی در محیط شهری با روش اتریشی (NATM) و روش حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر جانمایی بادبندها در قاب های فولادی تحت فروپاشی پیشرونده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
2 ارزیابی تاثیر جانمایی بادبندهای هفتی هم محور با آرایش ضربدری در قاب فولادی تحت فروپاشی پیشرونده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 ارزیابی سطح عملکرد لرزه ای سازه های بتن آرمه با دیوار برشی مقاوم سازی شده باCFRP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
4 ارزیابی عملکرد لرز های ساختمان فولادی قاب خمشی دارای دیوار برشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
5 ارزیابی عملکرد لرزه ای و ضریب رفتار سازه ھای ترکیبی(بتنی و فولادی RCS) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
6 ارزیابی مقایسه ای تاثیر جانمایی دیوار برشی بر نیروی برشی در قاب های بتنی منظم و نامنظم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
7 ارزیابی منحنی شکنندگی قاب خمشی متوسط فولادی 8 طبقه با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
8 استفاده از روش پتانسیل خودزا برای تشخیص نشت آب سدها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
9 بررسی اثر استفاده از فولاد با نقطه تسلیم پایین (LYP) بر رفتار لرزه ای میراگر فولادی درجه دار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
10 بررسی اثر صلبیت کف طبقات بر رفتار ساختمان های فولادی با مهاربند همگرا با تکیه بر اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
11 بررسی اثرات ساختگاهی بر پاسخ لرزه ای مناطق خاص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
12 بررسی اثرتونل سازی برسازه های مجاورباتکیه براندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی تاثیرملاحظات اندرکنش خاک و سازه بر بهینه شدن سازه فلزی با سیستم بادبندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
14 بررسی رفتار لرزه ای سازه های برشی مجهز به میراگرهای مگنتورئولوژیک با لحاظ اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
15 بررسی سیستم های مهاربندی بر بهینه شدن طراحی سازه های فلزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
16 بررسی ضریب رفتار ساختمانهای فولادی با در نظر گرفتن جانمایی باد بندهای مختلف تحت اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
17 بررسی قاب خمشی فولادی متوسط تحت اثر خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
18 بررسی میراگر حلقوی فولادی درجه دار (مطالعه مروری) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
19 بررسی نمودار های جابجایی- نیرو و انرژی تلف شده در میراگر فولادی درجه دار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
20 تعیین ضریب رفتار سازه های ساختمان های فولادی با مهاربند همگرا با تکیه بر اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
21 توسعه منحنی های شکنندگی قاب خمشی متوسط فولادی 5 طبقه با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
22 طراحی مخازن مایع استوانه ای بتن آرمه ای نیمه مدفون با لحاظ نمودن اندرکنش سازه، مایع و خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
23 کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
24 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در بهینه سازی طراحی سازه فولادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
25 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی تعیین طرح اختلاط بتن متخلخل (دریافت مقاله) بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن
26 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی طرح اختلاط بتن نیمه سبک نسبتا مقاوم (دریافت مقاله) بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن
27 مدلسازی تخریب پیشرونده در قاب های بتنی منظم و نامنظم با دیوار برشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
28 مدلسازی عددی اندرکنش خاک و سازه و اثر جانمایی بادبند بر روی نسبت تنش اعضای سازه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران