پوران فتائی

 پوران فتائی مدیر عامل موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا - مدرس دانشگاه پیام نور واحد اردبیل - نماینده دادگستری در پیشگیری جرائم زیست محیطی

پوران فتائی

Poran Fataii

مدیر عامل موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا - مدرس دانشگاه پیام نور واحد اردبیل - نماینده دادگستری در پیشگیری جرائم زیست محیطی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم آبشار آفرینه شهرستان پلدختر و تنگه شیرز شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل پرالونگ (استان لرستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
2 ارزیابی توان الکولوژیکی برای توسعه کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
3 ارزیابی گونه های گیاهی عرصه های طبیعی در طراحی منظر و توسعه فضای سبز مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
4 ارزیابی متغیرهای کیفیت شیمیایی رودخانه قره سو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
5 ارزیابی مطلوبیت و کارایی گونه های گیاهی عرصه های طبیعی در توسعه و طراحی فضای سبز شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
6 باز زنده سازی تاریخی باغ خالصه بمپور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
7 بررسی آلودگی زیست محیطی غلظت متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) در منابع آب های سطحی، زیرزمینی و روش های کنترل آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
8 بررسی اثرات آلودگی های ناشی از کشتارگاه های صنعتی دام بر سلامت محیط زیست و حیات وحش و راهکارهای کنترل آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
9 بررسی اثرات علف هرز و راههای مبارزه و پیشگیری با آنها بر عملکرد گیاهان دارویی در فضای سبز شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
10 بررسی تاثیر آلودگی های زیست محیطی بر سلامت روحی و جسمی انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
11 بررسی تاثیر آلودگی های زیستمحیطی بر سلامت روحی و جسمی انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
12 بررسی تاثیر نقش رهبری تحول آفرین سازمانی و ابعاد فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
13 بررسی توسعه کشت گونه های گیاهان دارویی با رویکرد توسعه فضای سبز مطالعه موردی شهرداری منطقه ده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
14 بررسی خواص گیاه بابونه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
15 بررسی رابطه بین خویشتن شناسی و سلامت سازمانی با رفتار سازمانی کارکنان آتش نشانی مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
16 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد کارکنان اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
17 بررسی ساختار، عملکرد ومدیریت اکوسیستم های ارس باران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی سنجش رضایت شغلی بر انگیزش کارکنان بخش دولتی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
19 بررسی سنجش سطح توافق نتایج روش های ارزیابی پوسچر SIISO 11228-3، ACGIH HAL TLV در کارگران شاغل در بازارهای میوه و تره بار سازمان میادین شهرداری اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
20 بررسی سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) بر روی پارک دریاچه شورابیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
21 بررسی عوامل ایجاد وتحکیم راوبط انسانی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی
22 بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی درمدیریت سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
23 بررسی عوامل موثر بر پذیرش رفتار حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی و نابودی منابع آبی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
24 بررسی عوامل موثر بر میزان سلامت اجتماعی کارمندان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی
25 بررسی کیفییت آب سد مخزنی امیر کبیر (کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
26 بررسی نقش تاثیرگذاری عوامل طبیعی و انسانی در گردشگری شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
27 بررسی نقش تحلیل ذی نفعان در مدیریت پایدار منابع آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
28 بررسی و تحلیل سطح دسترسی محلات شهر اردبیل به خدمات شهری (مراکز بهداشتی_ درمانی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
29 پتانسیل انرژی قابل استحصال از پسماند عادی شهرستان سرعین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
30 تاثیر فناوریهای نوین با کارآفرینی و بهبود عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
31 تعهدات و تکالیف حکومت اسلامی در قبال حفظ و حمایت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های حقوق،علوم سیاسی و مسئولیت حقوقی کادر درمانی
32 تعیین دانه بندی و برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک رودخانه خرسان و بررسی روند تغییرات سالیانه آن با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
33 تعیین میزان آلودگی منابع خاک و آب های زیر زمینی در محل دفن پسماند شهری اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
34 تناسب و الویت استفاده از اراضی بر اساس مطالعات ارزیابی منابع اراضی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل، نیرو نمین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
35 راهکارهای انگیزشی افزایش بهره وری سرمایه های انسانی بر کار گروهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
36 رفتار دولت ها به منظور رعایت الزامات حقوق بین الملل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
37 روشهای کنترل علفهای هرز مخرب بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی در فضای سبز شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
38 قاعده لاضرر و نقش آن در تحکیم حقوق خانواده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
39 مدیریت پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
40 مدیریت مواد زائد خطرناک در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
41 مرورى بر بررسى روش هاى مختلف حذف آهن و منگنز از منابع آبى (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
42 مطالعات بافتی، پتروگرافی، توالی چینه شناسی و تعیین خاستگاه کانسار بوکسیت تاش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
43 مطالعه حذف کدورت آب توسط منعقد کننده ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
44 مطالعه مروری استفاده از گونه های گیاهان دارویی در طراحی منظر فضای سبز شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
45 مطالعه میزان انباشتگی سرب و کادمیوم در خاک حاشیه اتوبان های اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
46 نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای توسعه گردشگری شهر توریستی سرعین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
47 نقش قاعده اتلاف و تسبیب در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
48 نقش مشاهیر بزرگ ادب و عرفان در جذب توریست به بسطام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری