حمید رضا محمودی کردخیلی

 حمید رضا محمودی کردخیلی عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری

حمید رضا محمودی کردخیلی

Hamidreza Mahmoudi

عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.