دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

دکتر مرتضی اسمعیل نژاد دانشیار دانشگاه بیرجند

دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

Dr. Mortaza Asmailnejad

دانشیار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توان های اقلیمی سواحل دریای عمان برای برنامه ریزی گردشگری ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 22، شماره: 86
2 ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 11
3 بررسی آماری ـ همدیدی موجهای گرمایی کم تداوم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی ارتباط بین اقلیم و اگروتوریسم زعفران در منطقه قاینات (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر زعفران در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 2
6 پناهندگان اقلیمی چالش آینده تحولات منطقه ایی مطالعه موردی: خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 48
7 زمان‌بندی سفر در گردشگری شهری بر مبنای متغیّرهای اقلیمی (مطالعه موردی: شهرهای استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 2
8 شناخت اداراک و سازگاری زعفران کاران دشت کاشمر با تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 1
9 مدلسازی تاثیر تغییرات اقلیمی بر پراکندگی مکانی کشت زعفران برای دوره های آینده (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 1
10 مکان یابی تاسیسات و تجهیزات نظامی بر اساس عناصر محیطی مطالعه موردی: سواحل دریای عمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 61
11 واکاوی و رتبه بندی استراتژی های سازگاری نسبت به تغییرات اقلیمی از دیدگاه مردم محلی مورد مطالعه: دشت سیستان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 1
12 همدیدنگری و پهنه‌بندی فضایی مخاطرات طبیعی (مطالعۀ موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش امنیتی- دفاعی مناطق مرزی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
2 ارایه مدلی برای تاب آوری مناطق مشترک مرزی در برابر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
3 ارزیابی پتانسیلهای گردشگری مذهبی درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
4 ارزیابی پیامدهای اکوتوریسم بر تنوع بخشی اقتصاد محور شرق در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
5 ارزیابی توان ژئومورفوسایت های کاندید در چابهار جهت بارگذاری فعالیت های ژئوتوریسمی و توسعه جوامع محلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
6 ارزیابی طوفان های گردوغبار افغانستان و ایران مورد مطالعه: مناطق روستایی زابل و نیمروز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
7 ارزیابی و تحلیل نقش صنایع دستی در روستاها (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
8 استفاده از فرصت های مشترک اکوتوریسم در مرز ایران و افغانستان در راستای توسعه جوامع محلی مرزنشین (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
9 اکوتوریسم وتوسعه محور شرق درخراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
10 امواج گرمایی، جرم و خشونت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
11 بحران آشکارسازی آب در مناطق خشک و ارایه استراتژی های سازگاری ؛مطالعه موردی شهرستان خاتم (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
12 بررسی تاثیرگردوغبار بر کیفیت زندگی روستاییان در جنوب خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
13 بررسی زمینه ها و فرصت های کارآفرینی در بین روستاییان (موردمطالعه: روستای کوشکک شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
14 برنامه ریزی اقلیم- معماری در شهر جیرفت با توجه به شاخصهای زیست اقلیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
15 برنامه ریزی و تقویم گردشگری طبیعت گردی در استان سیستان و بلوچستان با شاخص های آسایش اقلیمی و منطق فازی در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
16 بوم گردی، رهیافتی جهت افزایش همگرایی قومی و امنیت نواحی مرزی نمونه موردی: شهرستان های مرزی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
17 پهنه بندی لرزه خیزی استان سیستانو بلوچستان به کمک داده های آماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
18 پهنه بندی نیاز آبی محصول پسته در غرب و جنوبغرب استان خراسان رضوی با تأکید بر توسعه پایدار کشاورزی در محیطGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
19 پیامدهای توسعه شهری در مناطق خشک بر رخداد بحران منابع آب مطالعه ی موردی : فردوس شهر حساس به آب (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
20 تاثیر خشکسالی های دوره ای بر سامانه های عشایری،عشایر زیردان نیکشهر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
21 تبیین فضایی آسایش اقلیمی استان اصفهان بر اساس شاخص TCI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
22 تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان خراسان جنوبی بر اساس شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
23 تحلیل فضایی جاذبه های ژئوتوریسمی بیابان های ایران مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
24 تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات شهری (مطالعه موردی: نانوایی های شهر رودبار جنوب) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
25 تحلیلی بر عملکرد مدیریت گردشگری روستاهای مرزی استان خراسان جنوبی جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
26 تغییرات اقلیمی،بحران آب و استفاده از الگوی مدیریتی شهرهای حساس به آب مطالعه موردی : نهبندان (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
27 تنش های آبی و تعیین استراتژی الگوی کشت در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستای ازمیغان، شهرستان طب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
28 توان سنجی و اولویت بندی روستاهای کناره لوت جهت ایجاد اقامتگاه های بوم گردی(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
29 جاذبه های طبیعی گردشگری استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
30 جهانگردی نجومی؛ آسمان تاریک بیابان لوت مطالعه موردی: ریگ یلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
31 روستاهای هوشمند اقلیمی و کشاورزی، نگاهی نو به توسعه جوامع محلی مطالعه موردی، روستاهای حاشیه کویری روستای اسفندیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
32 زمین گردشگری غرب رشته کوه شتری با تاکید بر واحدهای چینه شناسی (مطالعه موردی: روستاهای سرند - مودر - حوض دوراه) (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
33 ساخت پایگاه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
34 سنجش میزان آگاهی مدنی از جاذبه ها و تاثیر آن بر توسعه رقابت پذیری گردشگری (مطالعه موردی: کلانشهر زاهدان) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
35 شناسایی پهنه های مناسب کشت محصول پنبه در دشت کاشمر در راستای توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
36 شناسایی رفتار مکانی امواج گرمایی سیستان و بلوچستان با برنامه Hot Spot در محیط GIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
37 شناسایی ظرفیت های گردشگری ورزشی در زیست بوم بیابانی ( مطالعه موردی: مسابقات سافاری نصرت آباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
38 گردشگری زمستانه در ایران (مطالعه موردی: چابهار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
39 گردشگری سبز، استراتژی های جوامع محلی در برابر تغییرات اقلیمی یک مطالعه موردی: بخشی سکونتگاهای روستایی مناطق بیابانی همجوار لوت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
40 گردشگری مذهبی و توسعه شهری (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر) (دریافت مقاله) همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
41 مدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی با تاکید بر تغییرات آب و هوایی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
42 مسیر یابی و مکان گزینی مسابقات اتومبیل رانی با تاکید بر توریسم ورزشی(مطالعه موردی، استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
43 مطالعه آسایش اقلیمی جیرفت جهت برنامه ریزی گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
44 مطالعه اقلیم گردشگری پایتخت طلای سرخ ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
45 معماری مسکن روستایی در ارتباط با اقلیمنمونه موردی:روستای کوشه شهرستان خاش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
46 مکان یابی گردشگری ورزشی نمونه موردی: کوهنوردی و دامنه نوردی در بلوچستان شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
47 نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر چابهار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
48 واکاوی اثرات خشکسالی بر توسعه نواحی روستایی شهرستان بویین میاندشت استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
49 وقف آب، راه حلی برای بحران آب در دوره های خشکسالی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی