دکتر سعید چهرآزاد

دکتر سعید چهرآزاد فوق دکترا روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر سعید چهرآزاد

Dr. Saeed Chehrazad

فوق دکترا روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سیاست نهادهای بین المللی در قبال اپیدمی کرونا در ایران (با تاکید بر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 4، شماره: 8
2 امکان سنجی سیاست خارجی الگوریتمی در ایران پساانقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 2
3 Studying the Effect of Rantierism on the Relationship between Government and Nation (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 8، شماره: 3
4 The Collapse of Gaddafi Regime; The Outcome of Infirmity in Efficient Governance (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 7، شماره: 3
5 The Position of Force and Domination on Political Legitimacy, According to Sheykh Fazlullah Nuri (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
6 بحران سوریه، غرب و استراتژی موازنه ضعف (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 1، شماره: 2
7 برسازه گرایی، مدرنیته غربی و سیاست خارجی زمانه هاشمی رفسنجانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 4، شماره: 14
8 پردازش سازه انگارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 11، شماره: 42
9 تفسیری بازنمایانه از سیاست بین المللی دولت سیزدهم در منظومه جهانی قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی دوره: 4، شماره: 1
10 تکنوکراسی فناورانه: بازنمایی نظری «دیپلماسی علم و فناوری» در زمانه اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 4، شماره: 13
11 دریچه ای نظری بر سیاست فناوری نوین (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 6، شماره: 2
12 ژرفاکاوی نقش دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه(نوع مقاله: پژوهشی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 3، شماره: 9
13 کاربست دیپلماسی علم و فناوری در روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 12، شماره: 45
14 کندوکاو مختصا ت گونه های «هویت» و جایگاه آن در سیاست خارجی سازه انگارانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش تفسیر سیاسی دوره: 2، شماره: 5
15 مقایسه سیاست خارجی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش تفسیر سیاسی دوره: 1، شماره: 1
16 ملاحظات ژیوپلیتیکی تاثیرگذار بر رفتار سیاسی ترکمنستان در ترانزیت انرژی از مسیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی دوره: 1، شماره: 4
17 نقش اقشار و رده های بسیج در ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 3
18 واکاوی ظرفیت های دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی دوره: 2، شماره: 5
19 وانموده های سیاستگذارانه پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 خوانش ایرانی/اسلامی از مناسبات هوش مصنوعی و سیاست خارجی به عنوان الگوی پیشرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
2 ره نگاشت گستره «مه داده» در الگوواره اتودیپلماسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
3 قبض و کاربست پارادایم "علوم انسانی الگوریتمی" در هنگامه کلان داده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی
4 کاربست انتظارات از سیاست خارجی الگوریتمی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
5 لشکر داده ها: دشواره رایانش و زایش(اتو)امنیت ملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
6 هوش مصنوعی به مثابه بستر: مهداده و رتوریک بین المللی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی
7 هوش مصنوعی و پارادایم الگوریتمی در معادلات امنیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
8 هوش مصنوعی و روندپژوهی قدرت نرم در اصول سیاست خارجی الگوریتمی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی