دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی

دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی

Dr. Alireza Hosseini beheshti

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی الهیات اجتماعی اسلامی در اندیشه و آثار موسی صدر؛ امت واحده (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 5، شماره: 1
2 The American Cultural Identity: Philosophical Reflections on the Existing Controversies over its Nature (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 3، شماره: 11
3 حق تفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 12، شماره: 2
4 دولت ممتنع: خوانش انتقادی نظریه امتناع دولت مدرن اسلامی حلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 58
5 فرایند شکل گیری خود (self)روایی در اعترافات سنت آگوستین (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 13
6 منشور حقوق شهروندی: ارزیابی نقادانه از منظر میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 3
7 نقد نظریه امتناع حقوق اسلامی مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 5، شماره: 1