سید امیر هاشمی‌زادگان

 سید امیر هاشمی‌زادگان پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران

سید امیر هاشمی‌زادگان

Seyed Amir Hashemizadegan

پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.