اصغر اکبری فرود

 اصغر اکبری فرود عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

اصغر اکبری فرود

Asghar Akbariforod

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی ناحیه درگیر خطا در یک خط انتقال جبران شده سری با استفاده از اصل آنتروپی موجک (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
2 ارائه روشی نوین جهت پایش و تحلیل کیفیت توان در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
3 ارائه معیاری جدید جهت سنجش پتانسیل اعمال قدرت بازار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
4 ارایه روشی نوین جهت پایش و تحلیل کیفیت توان در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
5 بررسی تاثیرات پاسخ سمت تقاضا و قیود شبکه بر روی امکان بروز و موفقیت تبانی در بازارهای برق (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
6 برنامه ریزی تعمیرات سالانه واحدهای تولیدی در سیستمهای تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن شرایط سمت مصرف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
7 برنامهریزی بهینه تولید با مدیریت ریسک در یک بازار برق تجدید ساختار یافته با استفاده از معیار ارزش مشروط در معرض ریسک (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
8 بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از طرح کنترل هماهنگ بهینه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
9 بهبود حاشیهی پایداری ولتاژ در مسئلهی مدیریت تراکم با استفاده از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 پیاده سازی یک روش عملی برای تعیین منابع هارمونیک در شبکه (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
11 پیشبینی پایداری گذرا با روش ترکیبی الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
12 تاثیر مدلسازی پرداخت هزینه روشن و خاموش شدن واحدهای نیروگاهی در استراتژی قیمت دهی آنها در بازار برق ایران (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
13 تحلیل حفاظت مخازن سقف شناور بزرگ در مقابل اصابت غیر مستقیم صاعقه بواسطه هادی های کنار گذر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
14 تعیین منحنی ضریب همزمانی مشترکین خانگی در شهرستان سمنان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
15 تعیین منحنی ضریب همزمانی مشترکین خانگی در شهرستان سمنان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
16 ریسک خرده فروشی در استراتژی پیشنهاد قیمت سمت تقاضا در سیستمهای تجدید ساختار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
17 کنترل توان در ریسشبکه جسیره ای با منبع پیل سوختی مبتنی برکلیدزنی به روش هیسترزیس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
18 مدیریت بهینه خرید انرژی و بارهای قابل قطع برای یک خرده فروش (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران