دکتر رخساره بادامی

دکتر رخساره بادامی دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دکتر رخساره بادامی

Dr. Rokhsareh Badami

دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بازخورد هنجاری بر یادگیری سرویس والیبال، سرزندگی حین تمرین و علاقه به تداوم مشارکت ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 3، شماره: 1
2 اثر تمرین مقاومتی بر تصویر بدنی، اختلال خوردن و عملکرد جنسی زنان لاغر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 20
3 اثر تمرینات بینایی ورزشی بر ادراک بینایی و مهارت های حرکتی کودکان هشت تا ۱۰ ساله ی نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 2
4 اثر تمرینات بینایی ورزشی و ذهن آگاهی بر ادراک بینایی و دقت تصمیم گیری داوران بسکتبال (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 5، شماره: 3
5 اثر تمرینات ریتمیک_موسیقیایی بر ادراک بینایی و کارکرد اجرایی کودکان 10-8 سال نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 2
6 اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر استرس شغلی، باورهای فراشناختی، توجه و عملکرد تیراندازی در نظامیان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 8، شماره: 29
7 اثر دو روش آموزش شودان ( سنتی و کاربرد رایانه در آموزش ) بر یادگیری مهارت جهت یابی در دانش آموزان نابینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 2، شماره: 2
8 اثر ورزش در آب بر خشنودی از نیازهای روانی پایه، انگیزش درونی و علاقه به تداوم مشارکت ورزشی زنان چاق: مطالعه نظریه خودمختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
9 اثرایمن سازی در برابر استرس بر اضطراب حالتی ناجیان غریق زن (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 19، شماره: 0
10 اثربخشی حساسیت زدایی منظم بر هراس از عمق و تداوم مشارکت ورزشی زنان نوآموز شنا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 4
11 ارائه مدل سیستماتیک ویژگی های محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 4
12 اولویت بندی عوامل مژثر بر ترک ورزش های تیمی در نوجوانان بر اساس جنسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 4، شماره: 1
13 COMPARISON THE EFFECT OF ONE SESSION SUBMAXIMAL EXERCISE ON PLASMA LEVELS OF IL۶ AND TNF- Α IN OBESE AND NON-OBESE WOMEN (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 6، شماره: 4
14 Compilation of an Educational Program for Training Mental Skills and Its Effectiveness on the Psychological and Cognitive Characteristics of Teenager Soccer Players in the Competition Season: An Action Research Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 18، شماره: 1
15 Cross-Cultural Adaptation of Persian Version of the Motivation to Exercise and Diet in Children Questionnaire: Psychometric Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 17، شماره: 1
16 Description of Paralympic Athletic Talent Development Environment (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 5
17 Description of Relative Age of Elite Tennis Players (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 18، شماره: 1
18 Effect of a Single Bout Exercise on Mental Health in Young Adults (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 5، شماره: 5
19 Effect of a Single Bout Exercise on Mental Health in Young Adults (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 8
20 Psychometric Properties of the Modified Persian Version of Adverse Childhood Experience Questionnaire for Athletes (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
21 Psychometric Properties of the Persian Version of Modified Short Form of Changes in Outlook Questionnaire Following Disaster for Injured Athletes (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 15، شماره: 4
22 Psychometric Properties of the Persian Version of Movement Assessment Battery for Children Checklist in ۶- to ۷-Year-Old Children (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 6
23 The Effect of Childhood Adverse Experiences on Change in Outlook and Hardiness of Athletes (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
24 The Effect of Mindfulness and Pilates on Female Sexual Function (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و عملکرد ورزش دوره: 1، شماره: 2
25 The Effect of Perceptual-Motor Parent-Child Exercises on Executive Functions in Girls with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 17، شماره: 1
26 The Effect of Sports Vision Training on Visual-Motor Perception and Performance in Kata in Teenager (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 1، شماره: 2
27 The Mediating Role of Executive Functions in the Relationship between Motor Skills and Academic Achievement in Children with Learning Disabilities: A Descriptive Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
28 تاثیر آموزش ذهن آگاهی و پذیرش بر نگرانی از تصویر بدنی، مهارت های ذهنی و عملکرد پرتاب آزاد در بازیکنان معلول رشته بسکتبال (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 2
29 تاثیر تمرین با محرک های بینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 23
30 تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل غذایی کورکومین بر عملکرد شناختی، حرکتی و شاخص-های اکسیداسیون در مغز موش های نر Balb/C در معرض نیترات سرب (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 15، شماره: 52
31 تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 20
32 تاثیر هوش معنوی بر کیفیت خواب و توجه والیبالیست های ماهر (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 3، شماره: 1
33 تاثیر یک دوره برنامه ی تمرینی یوگا بر کارکردهای شناختی- حرکتی کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 2
34 توصیف محیط پرورش استعداد نوجوانان بسکتبالیست نخبه و ارتباط آن با مهارت های روانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
35 رابطه حمایت اجتماعی دبیران تربیت بدنی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 8
36 رابطه عملکرد خانواده با استحکام ذهنی در ورزشکاران پارالمپیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
37 روایت پژوهی نخبه ی ورزشی شدن زنان ایرانی مبتنی بر شرایط مشقت بار زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 42
38 ساخت، سنجش روایی، پایایی، و هنجاریابی پرسشنامه انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 7
39 شناسایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشد: همبستگی مجموعه آزمون های ارزیابی حرکت کودکان (M-ABC) با سیاهه اختلال هماهنگی رشد در کودکان ۶ و ۷ ساله (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 5، شماره: 1
40 فراتحلیل کیفی مشکلات ادراکی-حرکتی افراد دارای اختلال بینایی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 5
41 فراتحلیلی بر برون دادهای هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 52
42 مقایسه شاخص های کارکردهای اجرایی در کودکان دارای انواع اختلالات یادگیری خاص: ویژگی های روان سنجی پرسشنامه بریف۲ (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 5
43 مقایسه فرآیند اکتساب خبرگی از نظر میزان تمرین در کشتی گیران مدال آور جهانی و کشوری بر پایه مدل تکامل مشارکت ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
44 مقایسه فرایند اکتساب خبرگی صخرهنوردان جوان سطوح مختلف رقابتی برمبنای مدل تکاملی مشارکت ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 29
45 مقایسه محیط پرورش تنیس بازان سطوح مختلف رقابتی و اجتماعی (ایرانی و خارجی) از نظر میزان تمرین و حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
46 مقایسه نگرش دانشجویان روان شناسی ورزشی با دیگر گرایش های روان شناسی نسبت به رشته تحصیلی خود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
47 نقش هوش فرهنگی و حل تعارض در پیش بینی موفقیت ورزشی ورزشکاران پارالمپیک ایران: ارائه مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آموزش مهارت جراتورزی بر قلدری کردن، اضطراب حالتی رقابتی و عملکرد تحت فشار بازیکنان فوتسال (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
2 اثر بازخورد به کوششهای دقیق و غیر دقیق بر انگیزش و یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 اثر بازیهای بومی محلی و یوگا بر مهارتهای حرکتی دختران دارای ناتوانی هوشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
4 اثر ذهن آگاهی بر مهارتهای روانی و ضربه پنالتی فوتبالستهای نوجوان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
5 اثر یک دوره بازی های بومی محلی انطباقی بر مهارت های بنیادی در افراد کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 بررسی اثر بخشی تمرینات منتخب ورزشی بر سرمایه روان شناختی و شادکامی معتادان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
7 بررسی عوامل موثر بر اضطراب کودکان: مقاله مروری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
8 تاثیر 12 هفته تمرینات یوگا بر توجه انتخابی و زمان واکنش در کودکان دارای ADHD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
9 تاثیر افزایش بار شناختی بازی های ریتمیک بر ارتقائ تئوری ذهن کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
10 تاثیر حضور والدین بر اضطراب پیش از مسابقه فوتبالیستهای نوجوان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
11 تاثیرهشت هفته تمرین یوگا برکاهش پرخاشگری و اضطراب دانش آموزان دخترهنرستان آل یاسین شاهین شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
12 تأثیر تمرینات زنجیره حرکتی بسته بر تعادل و ترس از افتادن زنان سالمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
13 تحلیل رشد استعداد در فوتبال آقایان با اثرپذیری از فضای مناسب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
14 تغییرات عصبی ناشی از یک حرکت ذهن آگاه (مروری برتمرینات حرکتی کوادراتو) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
15 رابطه هوش سازمانی با تعالی سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
16 رابطه هوش سازمانی با تعالی سازمانی بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در هیات های ورزشی استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
17 ساخت محیط و فعالیت بدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر و ورزش
18 شناسایی راهبردهای محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
19 صرفهجویی در هزینهها با جلوگیری از ترک ورزش: اولویت بندی دلایل ترک ورزش بدنسازی از دیدگاه مشتریان باشگاههای بدنسازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
20 مقایسه خلق وخو و عملکرد جنسی ورزشکاران حرفه ای پرورش اندام مصرف کننده استروییدهای آنابولیک در زمان اوج مصرف و دوران پاک سازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی
21 مقایسه سرسختی روان شناختی بسکتبالیست های زن و مرد نخبه ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
22 واکاوی فرآیند گذر از شرایط ناگوار و دستیابی به موفقیت در ورزشکاران نخبه ایرانی با تاکید بر نقش خانواده ها (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی