دکتر منصور جباری قره باغ

دکتر منصور جباری قره باغ استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر منصور جباری قره باغ

Dr. Mansour Jabari

استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 20، شماره: 1
2 استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 70
3 افزایش یا کاهش قراردادی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 11
4 بررسی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق حمل و نقل هوایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 22
5 بررسی تطبیقی مسیولیت متصدیان حمل ونقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد حمل ونقل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی موارد معافیت متصدی حمل ونقل جاده ای کالا و شرایط استنادی آن ها در کنوانسیون حمل ونقل بینالمللی کالا CMR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 7
8 پخش مستقیم تلویزیونی از طریق ماهواره از دیدگاه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
9 تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین الملل فضا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 38
10 چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالش های آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 49
11 شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 18
12 مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی و سیر تحول آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 26
13 مسئولیت مدنی پلیس در نقض وظیفه مراقبت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 3
14 مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 16
15 نقش اتحادیه بینالمللی مخابرات در تدوین و توسعه حقوق بین الملل فضای ماورای جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 42
16 نقش ایکایو در مبارزه با قاچاق و استعمال مواد مخدر و داروهای روان گردان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 4
17 نقش سازمان هواپیمایی کشوری ایران در حفظ ایمینی هوانوردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 66
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه گیری ممان اینرسی سیستم های بزرگ هوافضایی و کالیبراسیون روش اندازه گیری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
2 بررسی عملیاتی فرایند حذف آلاینده از پساب خروجی از واحد صنعتی با هدف افزایش کیفیت راندمان تصفیه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
3 مدلسازی فرآیند آهنگری غیر ایزومتال آلیاژTi-6AI-4V به روش حجم محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید