مهدی موسوی

 مهدی موسوی دانشیار دانشگاه تهران

مهدی موسوی

mehdi Mosavi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اپسیلون به عنوان شاخصی از شکل طیف شتاب نگاشت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 4
2 ارزیابی سامانهی نگهداری تونل خط 4 متروی تهران در تقاطع غیر همسطح با تونل توحید و تونل خط 7 متروی تهران در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 2، شماره: 1
3 اصلاح فرایند متداول در توسعه ی طیف میانگین شرطی برای انتخاب شتاب نگاشت های سازگار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 2
4 بررسی تاثیرات فقر شهری بر ساختار فضایی-کالبدی بافت قدیمی شهرها (مطالعه موردی: محلات سلطان میراحمد و درب اصفهان شهر کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
5 مطالعه ی تاثیر لحاظ عدم قطعیت های عمق رخدادها د رنتایج تحلیل خطر لرزه یی احتمالاتی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز برگشتی جهت تحلیل رفتار زون رسی در تونل پردیس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
2 ابزار بندی و رفتار نگاری در پروژه های ژئومکانیکی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
3 ارزیابی آزمایش نفوذ فک بارگذاری در نمونه های آهکی بسیار کوچک برای تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ بکر (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
4 ارزیابی روابط کاهندگی درتطبیق با مجموعه داده های فلات ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
5 ارزیابی سیگنال های امواج فراصوتی تولید شده توسط لیزر در دو رژیم ترموالاستیک و فرسایش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
6 ارزیابی نتایج رفتارنگاری مغارهای زیرزمینی سد مسجد سلیمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
7 ارزیابی نیروهای وارد بر پوشش سگمنتی تونل با تکیه بر داده‌های ابزار دقیق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
8 ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت شبانکاره بر اساس شاخص SAR با استفاده از تکنیک GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
9 استفاده از پودر میو ه ی کارلا و دو آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین و نئومایسین سولفات در جیره جوجه های گوشتی و تاثیر آنها بر وزن سینه، ران و کل لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 استفاده از پودر میو ه ی کارلا و دو آنتی بیوتیک در جیره جوجه های گوشتی و تاثیر آنها بر طول قسمت های مختلف روده باریک در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
11 استفاده از روش فازی AHP-TOPSIS برای الویت بندی راهکار های کنترل صدا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
12 استفاده از متر همگرایی سنجی در تعیین پروفیل جابجایی مطلق تونلها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
13 بررسی اثرپالایش شتاب نگاشت های زمین لرزه براساس شاخصهای شکل طیفی روی پاسخ غیرخطی سیستم های چنددرجه آزاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
14 بررسی پدیده فروریختگی حفرات (pore collapse) در ماسه سنگ ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
15 بررسی تاثیر استفاده از الیاف در تغییر شکل پذیری شاتکریت سبک دانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
16 بررسی تاثیر استفاده از الیاف در تغییر شکل پذیری شاتکریت سبک دانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
17 بررسی تاثیر استفاده از مصالح سبک بر بازگشت مصالح در بتن شاتکریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
18 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر روی تغییرات فازی و سختی پوش شهای الکترولس نیکل- فسفر با زیرلایه مس DHP (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
19 بررسی جامع میزان چسبندگی سیمان به میل مهار بمنظور بهینه سازی تقویت توده های سنگی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
20 بررسی خواص تریبولوژی پوش شهای هیبریدی الکترولس نیکل- فسفر/ کروم سخت بر روی زیر لایه مس DHP (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
21 بررسی رفتار خزشی گلسنگ تحت شرایط بارگذاری تک محوره و سه محوره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
22 بررسی روند و چگونگی تحلیل دینامیکی شیب های سنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
23 بررسی ساخت و ساز در حریم رودخانه و اثرات آن بر محیط شهری در شهر گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
24 بررسی عملکرد و اهداف سیستم مدیریت شهری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
25 بررسی مسائل و چالش های بافت های فرسوده شهری و ضرورت بهسازی و نوسازی آن ها (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
26 بررسی مکانیزم تولید ماسه در چاه های نفتی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
27 بررسی نتایج حاصله از آزمایشهای چسبندگی بولت به سیمان در شرایط فشار جانبی ثابت به کمک سلول تغییریافتة هوک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
28 بررسی و تحلیل کیفیت زندگی در بافت فرسودهی شهرکاشان با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
29 بررسی وضعیت ابعاد اجتماعی محلات قدیمی در شهر دزفول (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
30 بررسی وضعیت پسماندها در بافت های فرسوده شهری کاشان با استفاده از مدل swot (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
31 به کارگیری نتایج مدلسازی عددی سه بعدی در تحلیل پایداری مغار نیروگاه سد سیاه بیشه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
32 بهبود کیفیت پرتو خروجی سامانه نوسانگر-تقویت کننده لیزری به کمک آینه همیوغ فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
33 پهنه بندی کیفی آب زیر زمینی کنگان با استفاده از شاخص TDS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
34 تاثیر پارامترهای هندسی سازه های زیرزمینی بر تحلیل دینامیکی بارگذاری زلزله به روش عددی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
35 تحلیل اثرات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در تحصیل گ ردشگری پایدار بر مبنای افق 1415 شمسی (نمونه موردی: منطقه نمونه گردشگری ابرده شاندیز- مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
36 تحلیل پایداری به کمک رفتارسنجی در تونلهای آب بر فوقانی سد کارون 3 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
37 تحلیل پایداری پایه سنگی بین مغار نیروگاه و گالری شیرهای ورودی در نیروگاه آبی کارون3 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
38 تحلیل پایداری شیروانی ساختگاه کارخانه کانه آرایی معدن مس سونگون با نرم افزار CLARA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
39 تحلیل پایداری و مدلسازی سه‌ بعدی تونل و ایستگاه (مطالعه موردی: خط 4 متروی تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
40 تحلیل دینامیکی تونل کمکی ابوذر در مقابل بارگذاری زلزله به روش عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
41 تحلیل دینامیکی مغار نیروگاه طرح توسعه سد مسجد سلیمان تحت تاثیر بارهای دینامیکی زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
42 تحلیل رفتار مغار نیروگاه زیرزمینی لوارک در سازند کنگلومرای هزاردره بر اساس داده های ابزاردقیق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
43 تحلیلی بر برنامه ریزی کاربری اراضی شهری درمکانیابی سازههای زیرزمینی با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
44 تخمین ضریب ثبت سلول فشارسنج هیدرولیکی در سدهای خاکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
45 تعیین پارامترهای برشی سطوح تماس سنگ- بتن و سنگ- سنگ تحت شرایط سختی نرمال ثابت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 تعیین میدان تنش برجا با آزمایش شکست هیدرولیک مطالعه موردیپروژه برقابی ارس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
47 تغییرات شایع انفارکتوس میوکارد در بیماران با سابقه CABG (دریافت مقاله) کنگره ملی گزارش های موردی بالینی
48 جداسازی و شناسایی گونه های Cytospora cincta و Cytospora chrysosperma به عنوان عامل شانکر درختان سیب در منطقه همدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
49 چالش های پایه گذاری و مدیریت یک رجیستری بیماری Patient Registry (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
50 خوشه بندی روابط کاهندگی درارزیابی خطرپذیری لرزه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
51 ساخت دستگاه برداشت هندسی سطح ناهمواری ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
52 شبیه سازی نحوه تولید مراتب بالای پرتو بسل با استفاده از المانهای فازی پراشی برای کنترل و به دام اندازی نانوذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
53 طراحی صافی لیوت مبتنی بر کریستال KTP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
54 طراحی مرکز خرید حراجی تهران با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
55 طراحی و اعتبار سنجی ابزار سنجش آگاهی و عملکرد کارگران محیط های گرم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
56 قابلیت های میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کلات؛ دروازه مشترک همگرایی ایران و آسیای مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
57 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحلیل میزان نوسازی و یا بهسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر ایذه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
58 کاربرد مدلهای هندسی و برنامهریزی خطی در مکانیابی مراکز توسعه روستایی مطالعه موردی دهستانهای شهرستان دامغان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
59 مدلسازی اثر زلزله با استفاده ار زوش DDA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
60 مدلسازی اثرات بازدارندگی خوردگی برخی ترکیبات آمینی براساس روش ارتباط کمی فعالیت - ساختمان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
61 مدلسازی کابل فولادی تمام تزریق در الگوریتم تغییرشکلهای ناپیوسته (DDA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
62 مدیریت عرضه و تقاضای آب شرب در کلانشهربا نگاهی به افق 1404 شمسی (نمونه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
63 مروری بر فرایند تحلیل دینامیکی فضاهای زیرزمینی در FLAC2D (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
64 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پدیده آرچینگ در ثبت مقدار تنش ها توسط سلول فشار در محیط های ماسه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
65 مقایسه تاثیر پودر میو ه ی کارلا با آنتی بیوتیک ها بر باکتری های دستگاه گوارش، مصرف خوراک و افزایش وزن در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
66 نقش عوامل موثر بر سرمایه گذاری در طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها