داریوش حیدری بیگوند

 داریوش حیدری بیگوند استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

داریوش حیدری بیگوند

Daryoush Heidari Bigvand

استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.