ناصر حکیمی

 ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی

ناصر حکیمی

Naser Hakimi

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.