حسین مصلی‌نژاد

 حسین مصلی‌نژاد رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان

حسین مصلی‌نژاد

Hosein Mosalainezhad

رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.