اردشیر زابلی زاده

 اردشیر زابلی زاده استادیار دانشگاه صداوسیما

اردشیر زابلی زاده

Ardeshir Zaboli Zadeh

استادیار دانشگاه صداوسیما

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از نظریه چارچوببندی در تبیین اثرات اخبار* (مفاهیم و پژوهش ها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 74
2 اصل همکاری گرایس در متون خبری؛ بررسی معانی ضمنی دو خبر مشابه در ارتباط با اصل همکاری گرایس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 70
3 بررسی میزان استفاده از مقولات ساختاری روایت و خطابه در گزارش های خبری شبکه خبر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 11، شماره: 26
4 بررسی نقش استعمار در گفتمان خبری رسانه ای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 2
5 سبک زبان در گفتمان خبری (مطالعه موردی برنامه خبر 20 شبکه خبر) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 2
6 سواد رسانه ای و شهروندان طراز تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 7، شماره: 15
7 عوامل موثر در پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در اتاق خبر و نقش آن در ارتقای عملکرد شبکه های تلویزیونی خبری از نگاه دبیران و سردبیران خبر سازمان صداوسیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 93
8 مطالعه اسلوب های اختصاصی شبکه خبری بی بی سی فارسی برای جلب اعتماد مخاطبان: مطالعه موردی خبر 60 دقیقه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 31
9 مقایسه گفتمان سایت های واحد مرکزی خبر صداوسیما، بی بی سی فارسی و العربیه فارسی در پوشش اخبار داعش (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 11، شماره: 28
10 مقایسه گفتمان سایت های واحد مرکزی خبر صداوسیما، بی بی سی فارسی و العربیه فارسی در پوشش اخبار داعش (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 12، شماره: 27
11 مهمترین مضامین لازم مورد توجه رسانه ملی در ترغیب مخاطبان به خریدکالای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 19، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 راهبردهای رسانه ای اقتصاد مقاومتی با رویکرد به رادیو وتلویزیون (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه