دکتر عبدالله نعامی

دکتر عبدالله نعامی

دکتر عبدالله نعامی

Dr. Abdollah Naami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "تدوین راهبردهای صادراتی خوشه های صنعتی خشکبار با تاکید بر محصول کشمش" (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
2 Analyzing the Impact of Export Orientations on Export Performance Through Innovation and Internationalization: The Mediation-Moderation Model (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 4
3 ارائه الگوی بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی در صنعت محصولات غذایی و نوشیدنی های ارگانیک ایران با بهره گیری از روش تحلیل تم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 44
4 ارائه الگوی توسعه بازارهای بین المللی (نمونه کاوی: محصولات پتروشیمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 2
5 ارائه الگوی توسعه بازاریابی محصولات کشاورزی درایران با محوریت گیاهان دارویی با استفاده از روش داده بنیاد و اعتباریابی مدل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 2، شماره: 3
6 ارائه الگوی کیفی توسعه کسب و کارهای نوین با رویکرد محله محور در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
7 ارائه مدل انتخاب و توسعه برند با تاکید بر نقش استراتژی ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 1
8 ارائه مدل بازاریابی هوشمند در شرکت های سرمایه گذاری (مورد مطالعه: گسترش پایا صنعت سینا) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
9 ارایه الگوی وابستگی به برند بر مبنای تجربه برند نزد مشتریان مراکز خرید و مال ها "پژوهش آمیخته" (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 61
10 ارایه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 46
11 ارزیابی اثر دانش مصرف کننده در تجربه خرید آنلاین با استفاده از عوامل توصیه ای در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 15
12 الگوی ارزیابی عملکرد در توسعه سرمایه گذاری مشترک بین المللی جمهوری اسلامی ایران با راهبرد فاکتورهای بازارگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 1
13 Developing a content marketing model with goal to improve brand of countrywide the banking industriestitle (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 1
14 Identifying and ranking the factors affecting the transportation of products from a marketing perspective using the fuzzy analytic hierarchy process approach (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 3
15 Mapping of Soft Drinks Preferences from the Air Travel Customers’ Viewpoint (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 8، شماره: 3
16 Presenting a process model of cross-buying behavior of shahr bank customer electronic services (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 2
17 Providing an effective advertising pattern based on social networks in educational businesses industry (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 8، شماره: 0
18 بررسی اثر عوامل موثر بر خرید واقعی با نقش میانجی قصدخرید و نقش تعدیلگری نوع محصول ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی رابطه بین ابعاد دینداری از منظر نهج البلاغه و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
20 بررسی عوامل شکست کارآفرینان در کسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و روشهای تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 4
21 تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان( مورد مطالعه : بانک ملت شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 48
22 تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش برند با نقش واسطه شهرت سازمان در بیمه ایران (به انضمام مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی فرآیندها دوره: 5، شماره: 11
23 تبیین عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حلال دوره: 2، شماره: 2
24 تبیین مدل خوشه‌های صادراتی با رویکرد کارآفرینی بین‌المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 23
25 تغییرات معناشناختی کنش زیارت از منظر انسان شناسی تفسیری: مطالعه موردی زایران امام رضا (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
26 شاخص های موثر بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک با توجه به مولفه های تاب آوری و اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 0
27 شناسایی ابعاد و مولفه های پذیرش سیستم های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه ای با استفاده از تکنولوژی وب ۲،۰ (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 2
28 شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه (به انضمام مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی فرآیندها دوره: 5، شماره: 11
29 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سودآوری اقتصادی کاربر نهایی با رویکرد ترفیع محوری (موردمطالعه: صنعت نرم افزار ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 34
30 شیوه های اخلاقی در کارآفرینی و جهت گیری یادگیری صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 1
31 طراحی الگوی بازاریابی محتوایی برای افزایش قصد خرید در بازاریابی دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 2
32 طراحی الگوی کارامد مدیریت ارتباط با مشتریان بر عملکرد اقتصادی و سلامت نظام مالی بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1400، شماره: 57
33 طراحی مدل «مفهوم گردشگری سلامت» با تأکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی با استفاده از رویکرد «داده بنیاد» (دریافت مقاله) پژوهشنامه حلال دوره: 2، شماره: 2
34 طراحی مدل ابعاد اثرگذار بر تغییر نگرش مصرف کننده در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 2
35 طراحی مدل ابعاد کیفیت خدمات مشاوره مدیریت بازاریابی با رویکرد داده بنیاد گلیزری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات دوره: 2، شماره: 1
36 طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کاهش ناهنجاری پس از خرید در صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 41
37 طراحی مدل نظری تجربه مشتری در موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی با تاکید بر نظریه جریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 2
38 طراحی مدلی برای به کارگیری رسانه های اجتماعی در برندسازی ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
39 طراحی و اعتباریابی الگوی بومی گردشگری مذهبی در شهر مشهد با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 17، شماره: 2
40 علم اجتماعی بومی (چیستی و چرایی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
41 عوامل موثر بر اشتغال و بیکاری زنان در دوران کرونا با رویکرد سبک زندگی (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 15، شماره: 56
42 عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 2
43 مدل بازاریابی هوشمند در توسعه شرکت های سرمایه گذاری صنایع دستی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 40
44 مدل بومی رفتار مصرف کننده در بازار کالاهای مصرفی بادوام (لوازم خانگی) مبتنی بر تئوری ارزش (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 65
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی توسعه کسب و کارهای نوین در محلات شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با گرایش توسعه دانش بنیان
2 ارائه یک مدل MCDM برای تأمین مالی صنعت توریسم در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
3 ارزیابی رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی خدماتی 7P و عملکرد تجاری شرکتها،مطالعه موردی:شرکت کارگزاری بیمه چترآسایش ایرانیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 استقرار بانکداری اختصاصی دربانکها، رفتاری سازمانی در راستای مشتری مداری (مطالعه موردی : بانک کشاورزی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
5 اهمیت شبکه های اجتماعی در تبلیغات و بازاریابی و چگونگی تحلیل این شبکه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
6 بررسی تاثیر برنامه های وفاداری مشتری بر ارتباط میان قصد خرید مشتری و ارزش ادراک شده (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
7 بررسی تاثیر شیوه های مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد شرکت بیمه آرمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 بررسی تاثیر عوامل مرتبط با بازارهای محلی و هدف بر نحوه ورود شرکت های کوچک و متوسط استان تهران شهرک صنعتی پرند به بازار های صادراتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
9 بررسی تاثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه ای رضایت واعتماد مشتریان در موسسات مالی و اعتباری شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
10 بررسی تاثیر مشتری مداری بر عملکرد صادرات با در نظر گرفتن نقش میانجی گری تعهد رفتاری صادرکننده و ارتباط صادرکننده با مشتری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
11 بررسی تاثیر یکپارچگی فرآیند خرید بر وفاداری به برند و قصد خرید اینترنتی کالاهای لوکس با تاکید بر نقش میانجی تعامل به عنوان یک فرآیند، تعامل ادراک شده و نگرش به برند (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
12 بررسی تاثیراحکام و اصول بانکداری اسلامی بر جذب مشتریان (بانک مهر اقتصاد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
13 بررسی تأثیر استراتژی های فروش بر عملکرد با نقش تعدیل گر بخش بندی مشتری محوری و الگوهای فروش (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
14 بررسی تأثیر استراتژی های فروش بر عملکرد با نقش مشتری محوری و فروش براساس ارزش (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
15 بررسی تأثیر اعتبار نام تجاری بر تمایل خریدمورد مطالعه: بیمه البرز (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
16 بررسی تأثیر همکاری بین بیمه گران بیمه عمر و واسطه های خود بر دستیابی به همکاری مستمر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
17 بررسی رابطه بین انگیزههای خود هدیهای مصرف کندگان و احساس پشیمانی پس ازخرید با درگیری بالا (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
18 بررسی فرصت ها و چالش ها صنعت بیمه با توجه به نقش و جایگاه نهاد ناظر به عنوان سازمان پیشرو(هلدینگ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)
19 بررسی مدل های رفتار مصرف کننده با توجه به شکل گیری فرهنگ مصرف (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
20 بررسی مسئولیت اجتماعی با توجه به نقش ذینفعان در اثر بخشی عملکرد شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
21 بررسی مواجهه و تجربه برند و تاثیر آن بر یادآوری برند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
22 بررسی همکاری بین بیمه گران بیمه عمر و واسطه های خود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
23 بررسی همکاری بین بیمه گران بیمه عمر و واسطه های خود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
24 بکارگیری نظریه رفتار برنامه ریزی شده در بخش بندی بازار مصرف کنندگان لوازم خانگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
25 تاثیر اثرات مرجع بر قصد خرید آنلاین محصولات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
26 تاثیر توانمندسازی مصرف کننده بر قصد ادامه خرید آنلاین؛ با نقش میانجی ریسک ادراکی (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت بازرگانی نوین کسب و کار و بازاریابی با رویکرد رونق تولید ملی
27 تبیین تاثیر ظرفیت جذب دانش بازاریابی بر نوآوری توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
28 تجزیه و تحلیل خط مشی های موضع یابی برای آموزش الکترونیکی در بخش خصوصی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
29 ترویج رفتارهای تعامل و وفاداری برند از طریق ارزش خدمات درک شده و نوآوری (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
30 ترویج رفتارهای تعامل و وفاداری برند از طریق ارزش خدمات درک شده و نوآوری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی
31 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی صادرات تولیدات داخلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
32 شناسایی،ساختار دهی و اولویت بندی روش های تامین مالی (رویکرد ترکیبی Delphi-DEMATEL-ANP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
33 عوامل موثر بر بخش بندی مصرف کنندگان لوازم خانگی با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده(TPB) بر مبنای سبک زندگی در شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
34 عوامل موثر بر پذیرش بانکداری آنلاین با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
35 نقش میانجی ترجیح برند در تبلیغات بانک و وفاداری برند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع