دکتر محمدحسین آق خانی

دکتر محمدحسین آق خانی استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدحسین آق خانی

Dr. Mohammad Hossein Agh Khani

استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پیش تیمار حرارت و اسانس های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 4
2 ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 2
3 ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی براساس هدایت الکتریکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
4 ارزیابی فنی و زیست محیطی فناوری های حرارتی استحصال انرژی از مواد زایدجامد شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 3، شماره: 2
5 ارزیابی قابلیت اطمینان بازوی لنگ موتور دیزلی به روش آزمون شتاب یافته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 64، شماره: 64
6 امکان به کارگیری کلاچ های صفحه ای و مخروطی در سیستم انتقال توان تیلر به منظور بهبود هدایت و تسهیل کاربری آنها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 23، شماره: 83
7 امکان سنجی سامانه تخمین تراکم محصول در مزرعه با روش اپتیکی(نوری) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 2
8 انتخاب شبکه عصبی مطلوب بر پایه الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص خرابی مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 285 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
9 انتخاب طول موج های طیفی حساس از میان داده های فراطیفی جهت تشخیص برگ های درخت پسته آلوده به پسیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
10 Investigating the Mechanism of a Linen Filter for Sesame Oil Filtration at Different Pressures and Temperatures (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بیومکانیسم و ​​بیوانرژی دوره: 1، شماره: 2
11 Investigation of injection timing and different fuels on the diesel engine performance and emissions (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک دوره: 9، شماره: 2
12 بررسی اثر انتخاب واگرای وزن بدن و دوره تخم گذاری بلدرچین بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخم بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 1
13 بررسی اثر پارامترهای برشی بر مدل سازی فرایند خشک شدن هویج (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 2
14 بررسی اثر میدان الکترواستاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
15 بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
16 بررسی اثرات نوع الکترود و گرادیان ولتاژ بر تغلیظ آب انگور به روش گرمایش اهمی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 3
17 بررسی امکان هدایت یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی سیم تصویر ویدیویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
18 بررسی انتشار گاز آمونیاک از سالن‌های پرورش جوجه گوشتی و تأثیرات دما، رطوبت و سن جوجه‌ها بر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
19 بررسی انتشار گاز گلخانه ای، مصرف انرژی و هزینه های تولید مرکبات: مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 3
20 بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 1
21 بررسی تاثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
22 بررسی تأثیر نسبت تراکم و نوع سوخت بر عملکرد موتور دیزل دارای توربو‌شارژ با نرم‌افزار GT-Power (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
23 بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 5
24 بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روش های مختلف زمین آماری (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 3
25 بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 56
26 بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
27 بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 20، شماره: 73
28 بهینه سازی تولید بریکت سوختی از ضایعات هرس درختان شهری و چمن (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 53، شماره: 2
29 بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
30 پیش بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
31 تاثیر توام نانوذرات نقره/ اکسید روی بر خواص کاربردی فیلم های بسته بندی پلی وینیل الکل (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 4
32 تاثیر روش های استخراج قلیایی و فراصوت بر روی برخی از خواص ایزوله پروتئین کینوآ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 3
33 تحلیل فضای کاری و سینماتیک بازوی روبات جابه جاکننده محصولات در مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
34 تخمین نفت زیستی حاصل از پیرولیز مواد زائد: رویکرد شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 4
35 تشخیص خودکار فلفل دلمه ای مبتنی بر توصیفگر سه بعدی هیستوگرام ویژگی های سریع نقطه (FPFH) و یادگیری ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
36 تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 5، شماره: 1
37 تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
38 تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای ETM+ (مطالعه موردی: مزرعه نمونه آستان قدس رضوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
39 درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 3
40 درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 3
41 روشی سریع و دقیق برای شمارش و بخشبندی اشیا دانهای به کمک پردازش تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
42 ساخت و ارزیابی دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 4
43 ساخت و ارزیابی سامانه تزریق هوا به داخل خاک و مدل سازی پارامترهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 21، شماره: 76
44 ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
45 ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
46 طراحی الگوریتم بینایی رایانه ای برای تشخیص فلفل دلمه جهت برداشت روباتیک در شرایط نور طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
47 طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 22، شماره: 2
48 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه کنترل خودکار عمق ادوات خاک ورزی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 2
49 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای تراکتورهای دو چرخ محرک موجود در کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
50 طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 2
51 طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
52 کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل موثر برمالکیت ماشین های کشاورزی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
53 کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی کربنات سدیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
54 محاسبه نرخ تهویه سالن پرورش جوجه های گوشتی به روش موازنه کربن دی اکسید و مقایسه آن با روش اندازه گیری مستقیم (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 4
55 مدل‌سازی پارامترهای موثر بر دقت سامانه‌های اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
56 مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفیت گرمایی ویژه دانه و مغز دو رقم پسته ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
57 مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه ای (اره ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 1
58 مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا (Glycine max L.) در دشت مغان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
59 ویژگی‌های مهندسی تخم بلدرچین ژاپنی در سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر رطوبت بر روی برخی از خواص فیزیکی دانه بنه (پسته وحشی) (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
2 ارائه روش های حذف خطای لبه در عمق سنجی حاصل از حسگر کینکت به منظور بهبود مدل ابرنقاط محصولات گلخانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
3 ارائه مدل ریاضی جهت پیش بینی ضریب نفوذ حرارتی دانه و مغز دو رقم پسته (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
4 ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاکورزی حفاظتی بر فشردگی خاک مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
5 ارزیابی انرژی و اقتصادی تولید انگور در باغات مکانیزه و سنتی (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
6 ارزیابی پتانسیل زیست توده حاصل از محصولات زراعی ودامی استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
7 ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
8 استفاده از جوش شیرین بعنوان ترکیبی سالم در افزایش عمرانبارمانی پرتقال ارقام یافا وخونی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
9 امکان سنجی استفاده از میدان مغناطیسی در کنترل علف هرز سلمه تره و سوروف (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 انتخاب مناسب ترین شیوه ارتباط بی سیم به منظور هدایت از راه دور وسایل نقلیه در مزرعه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
11 اندازه گیری حجم انار با استفاده از تصویر برداری دو بعدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
12 Determination the optimal imaging conditions for vision systems working on cloudy days for robotic applications (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
13 Development of intersection circle method for detecting and estimating the number of near-spherical clustered citrus fruits in robotic harvesting (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
14 بررسی اثر بارگذاری الکترو استاتیکی بر ضرایب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی پسته بخش اول: ضریب اصطکاک دینامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
15 بررسی اثر پارامترهای برشی بر سینتیک استخراج قند از چغندرقند (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
16 بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
17 بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
18 بررسی اثر شرایط مختلف خشک کن مایکروویو خلایی بر میزان اسانس و اختلاف رنگ درمحصول گشنیز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
19 بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
20 بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
21 بررسی اثر نوع برش، برسینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
22 بررسی امکان استفاده از کلاچ های صفحه ای و مخروطی در سیستم انتقال توان تیلر به منظور بهبود عملکرد و تسهیل کاربری آنها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
23 بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
24 بررسی انرژی مصرفی، زمان و راندمان خشک شدن گشنیزدر خشک کن مایکروویو خلایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
25 بررسی پتانسیل میزان تولید بیوگاز از ضایعات سیب زمینی به روش هضم بی هوازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
26 بررسی پتانسیل میزان تولید بیومتان از ضایعات حاصله درفرایند تولید چیپس سیب زمینی مطالعه موردی کارخانه کرانچیپس مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
27 بررسی تاثیر پارامترهای بریکت سازی از ضایعات هرس درختان شهری و چمن و کیفیت بریکت ها و آنالیز توزین حرارتی (TGA,DTG) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
28 بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر کیفیت زعفران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
29 بررسی تجربی رابطه بین مقاومت غلتشی و نشست خاک در شرایط انباره خاک با استفاده ازآزمونگر تک چرخ (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
30 بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازهگیریهای هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
31 بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بریکت های سوختی تولید شده از مخلوط پسماندهای هرس درختان شهری و چمن و ارزش حرارتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
32 بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر درخشک کن کابینتی خورشیدی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
33 بررسی عددی تاثیر تغییر نسبت تراکم به همراه توربوشارژر بر عملکرد و گازهای خروجی موتور دیزل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
34 بررسی علل ایجاد چگالش بخار آب و تشکیل برفک روی سطوح چرخ آنتالپی در کارکرد گرمایشی وراهکارهای رفع این مشکل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
35 بررسی عوامل مختلف دربهینه سازی تولید بیوگاز درسایتهای بیوگاز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
36 بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال وکیوی به صورت غیر مخرب (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
37 بررسی مکان یابی و هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی با استفاده از داده های GPS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
38 بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
39 بهبود عملکرد یک سمپاش مرسوم با اعمال نرخ متغیر سم بمنظور کاهش اثرات مخرب زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
40 بهینه سازی سیستم انتقال قدرت تراکتور 399 MF با بکارگیری جعبه دنده خودکار مجهز به سیستم کاهنده نهایی با نسبت دنده متغیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
41 بهینه سازی سیستم تهویه گلخانه ها برای شرایط آب و هوابب بومی ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
42 بهینه سازی مصرف انرژی در خشک شدن تفاله چغندرقند به روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
43 بهینه سازی مصرف انرژی و تاثیر اختلاف دما روی کارایی مبدل بازیاب حرارت (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
44 پیشبینی حجم، سطح جانبی و کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
45 تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی بذر گلرنگ (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
46 تجزیه و تحلیل کارآیی شاخص های انرژی درتولید سیب مطالعه موردی استان تهران و آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
47 تحلیل اقتصادی تولید سویا در نظامهای بهره برداری دولتی، خصوصی و تعاونی(مطالعه موردی منطقه مغان) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی (مطالعه موردی مرغداری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
49 تحلیل سیر انرژی و اقتصادی تولید انگور در شهرستان ارومیه با بررسی تاثیر نظام کشت و اندازه باغات (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
50 تحلیل سیستم تهویه سردخانه سیب و شبیه سازی با نرم افزار فلوانت (مطالعه موردی: سردخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
51 تحلیل نیروی و زاویه ای گاو اهن بشقابی با استفاده از المان محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
52 تحلیل و بررسی خرابی ها و عیوب تراکتور مسی فرگوسن 285 به روش آماری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
53 تحلیل و بررسی ضایعات پس از برداشت برنج در فرآیند تبدیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
54 تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
55 تشخیص فلفل دلمه ای رنگی در ابر نقاط با استفاده از ترکیب ویژگی های هندسی سه بعدی (FPFH) و رنگ مبتنی بر یادگیری بدون نظارت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
56 تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای ازکشاورزی دقیق (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
57 تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
58 تعیین کارایی میزان مصرف انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) (دریافت مقاله) همایش ملی انار
59 توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به استانداردهای مربوطه (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
60 توسعه و ارزیابی الگوریتم پردازش تصویر به منظور حذف نویزهای جانبی در نقشه های عمق حاصل از حسگر Kinect در محیط گلخانه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
61 تولید بیومتان از هضم بی هوازی مشترک ضایعات سیب زمینی و کود دامی توسط سیستم هاضم بیهوازی تکمرحله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
62 رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی(SAW) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
63 روند توسعه و تکامل جهانی تیلرها (POWER TILLER) در راستای رفع نواقص و بهبود راندمان آنها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
64 ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران و ارزیابی ردیف کردن گل زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
65 شبیه سازی حرکت و بررسی سینماتیک بازوی رباتیک برداشت محصول گلخانه (مطالعه موردی: فلفل دلمه ای) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
66 شبیهسازی انتقال حرارت در پیستون یک موتور بنزینی به کمک اجزای محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
67 شبیهسازی مکانیکی یک کولتیواتور مزرعه با دو نوع تیغه قلمی و پنجهغازی به کمک اجزای محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
68 طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
69 طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
70 طراحی سیستم کنترل لغزش اتوماتیک مناسب جهت تراکتورهای دوچرخ محرک موجوددرکشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
71 طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
72 طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
73 طراحی و ساخت و ارزیابی کودکار نرخ متغیر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
74 طراحی و مدلسازی یک کلاچ مخروطی برای سامانه انتقال توان تیلر به منظور تسهیل هدایت و دور زدن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
75 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه کنترل خودکار موقعیت ادوات کشاورزی نسبت به سطح زمین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
76 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری گشتاور، به منظور بهینه سازی عملکرد بهینه ماشین ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
77 عوامل موثر بر افزایش عمر انبارمانی سیر Allium sativum L به منظور کاهش ضایعات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
78 کاربرد زمین آمار و روش های درون یابی در تهیه نقشه فشردگی خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
79 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیندخشک کردن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
80 کاربرد طبقه بندی شبکه عصبی درجداسازی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
81 کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
82 کاهش مصرف انرژی سیستم تهویه مرغداری با استفاده از مبدل بازیاب حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
83 مدل تغییر شکل تایردراثربار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
84 مدلسازی سینتیک خشک شدن خرما رقم مضافتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
85 مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
86 مروری بر روشهای پیشرفته برای تشخیص بیماری در گیاهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
87 مروری بر کاربرد نانو کریستال های سلولز درصنایع بسته بندی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
88 مروری بر کاربردهای تصویربرداری گرمایی در تجزیه و تحلیل کیفی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
89 مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان فیروزآباد) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
90 مقایسه کیفیت نگهداری پرتقال خونی تحت تیمارهای گرمائی دردوره انبارمانی با روش پردازش تصویر image processing (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
91 مکان یابی نیروگاه زیست توده با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
92 مکانیابی خاکچال پسماند شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی (مطالعه موردی: شهر پره سر) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
93 نسبت انرژی کنجد آبی- مطالعه موردی: شهرستان لارستان (فارس) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
94 نقش مکانیزاسیون در توسعه کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران