محمدرضا پورجعفر

 محمدرضا پورجعفر استاد دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا پورجعفر

Mohammadreza Pourjafar

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تاکید بر رویکرد C.P.T.E.D (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
2 اصول حاکم بر طراحی هدفمند محورهای دید شاخص شهری (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 2، شماره: 3
3 الگوهای طراحی منظر در امتداد مسیل های درون شهری (مطالعه موردی: مسیل الوسجرد، شهر همدان) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 3، شماره: 5
4 اولویت بندی راهبردها در تهیه سند چارچوب طراحی شهری در مرکز شهر جدید گلبهار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
5 بازشناسی مفهوم محله در شهرهای کویری ایران . نمونه مطالعاتی محله های شهر نایین (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 8
6 بررسی اهمیت و کاربرد لایه احساسات شهری در حوزه طراحی و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 18
7 بررسی چگونگی به کارگیری مفاهیم و آداب سنتی - آیینی در خلق فضاها و آثار معماران معاصر ژاپن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 9
8 بررسی حکمت عناصر منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی عوامل موثر در عدم شکل گیری جوامع مختلط در شهرهای ایران: تحلیل محتوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
10 برنامهریزی توسعه درون شهری، روشها و ضرورت ها (مطالعه موردی: شهر دوگنبدان (گچساران)) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 2، شماره: 2
11 تبیین راهبردهای افزایش تاب آوری کالبدی در برابر سیلاب مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
12 تبیین ژیوپلیتیک منظر شهری؛رابطه قدرت و سیاست با نمادسازی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
13 تبیین ویژگیهای طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریزمورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 2، شماره: 1
14 تجلی مفاهیم قرآنی در باغ ایرانی با تاکید بر سوره انسان (نمونه موردی: باغ دول تآباد یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 4، شماره: 1
15 تحلیل الگوی پراکنش فضایی فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
16 تحلیل و بررسی شاخص های موثر در هویت محله نمونه موردی: محله مسگرهای شهر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 1
17 تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 1
18 تصویر باغ و عناصر منظر در قرآن با تاکید بر سوره الرحمن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 9
19 تعیین الگوی بهینه حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول با تکیه بر تحلیل سایه دریافتی سطوح مختلف حیاط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 27
20 خلاقیت های طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در بافت قدیم بوشهر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 13
21 دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 9، شماره: 24
22 فرش باغی : از نقش فرشی از عرش تا طرح عرشی بر فرش بررسی تطبیقی مفهوم تمثیلی بهشت در فرش با باغ ایرانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
23 هویت و مکان؛ رویکردى پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 6، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات ترافیکی مجتمع های تجاری بزرگ مقیاس مگامال ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
2 اجرای طرح خیابان قابل زندگی راهکاری برای ارتقاء کیفیت خیابان شهری بدون حذف اتومبیل (نمونه مورد مطالعه: خیابان زیتون شهر اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
3 ارائه اصول و معیارهای طراحی شهری و ساماندهی محورهای اصلی شاخص شهرها نمونه موردی خیابان انقلاب تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
4 ارائه انگاره های محیطی موثر بر شکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق با تاکید بر ترجیحات سالمندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
5 ارائه مدل پیشنهادی جهت پیاده سازی گردشگری الکترونیک در راستای اصلاح الگوی مصرف منابع گردشگری هدف در طرحهای توسعه گردشگری روستایی (بررسی تطبیقی و ارائه مدل پیشنهادی با توجه به شرایط معاصر ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
6 ارتقاء کیفیت فضای شهری در دوران معاصر با بهره گیری از علت وجودی باغ ایرانی در شهرسازی ،نمونه موردی (میدان شاه عباسی کرج) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 ارتقاء کیفیت فضای شهری دردوران معاصر بابهره گیری ازآموزه های فرهنگی مکتب اصفهان درشهرسازی عصرصفویه نمونهموردی میدان شاه عباسی کرج (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین محدودههای مناسب توسعه پایدار شهری نمونه موردی: شهر جدید سهند (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
9 امکان سنجی توسعه سامانه ی بام سبز در شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 ایجاد آسایش فیزیکی در جهت جذب و نگهداشت گردشگر در خیابان هایشهری با تاکید بر اقلیم گرم و خشک (نمونه مورد مطالعه : خیابان زیتون شهر اهواز) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
11 بازآموزی از تجارب برنامه پایتخت های فرهنگی اروپا در توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
12 بازشناسی مبانی طراحی مسجد در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
13 بازشناسی مفهوم اجتماع محلی ، واحد همسایگی در راستای ایجاد محلات پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
14 بازنگری به فضاهای اولین مسجد اسلام «خانه و رسول اکرم» تا «مساجدمعاصر»نمونه مورد بررسی:اولین مسجد اسلام و مسجدالنبی کنونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
15 بررسی اصول طراحی پایدار در راسته های تجاری سنتی شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
16 بررسی تجربیات جهانی در استفاده از هنرشهری و رنگ در راستای باززنده سازی هویت محلات تاریخی شهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
17 بررسی تجربیات جهانی در حوزه تدوین چارچوب مدیریت بصری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
18 بررسی تجربیات جهانی در زمینه نقش طرح منظر رنگی شهر در سماندهی سیما و منظر شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
19 بررسی چالش های بافت فرسوده در قوانین و ضوابط کشور در دهه های پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 بررسی ظرفیت های هنر شهری درراستای احیا و بهسازی بافت های فرسوده تاریخی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
21 بررسی فضاهای شهری پاسخگو به نیازهای شهروندان در محورهای اصلی شهرها ( نمونه موردی خیابان انقلاب تهران ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
22 بررسی فضاهای شهری پاسخگو به نیازهای شهروندان درمحورهای اصلی شهرها( نمونه موردی خیابان انقلاب تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
23 بررسی کارآیی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی در ارتباط با مناسب سازی معابر و فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
24 بررسی کیفیت بصری فضای ورودی بازار سنتی تبریز به عنوان پتانسیلی برای فضای شهری شدن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
25 بررسی محتوایی نظریه های مطرح در تاب آوری شهرهای ساحلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
26 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه پایدار اجتماعات محلی نمونهی مورد مطالعه: محلهی نواب تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
27 پراکندهرویی شهری و تأثیر آن بر محیطزیست با تأکید بر رویکرد مناسبت محیط؛ مورد مطالعه: منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست
28 تبیین جایگاه شهروند خلاق و شهروندی فضایی درتحقق حق برشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
29 تبیین چالش های پیش رو در احیای بوستان های رود- دره ای با رویکرد شهر زیست پذیر در کلانشهر تهران، نمونه موردی بوستان جوانمردان ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
30 تبیین عناصر هویت ساز در ساختار کالبدی شهر زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
31 تبیین عناصراصلی سازمان فضایی و مفهوم محله دربابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 تبیین نقش برنامه ریزی شهری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد دانش بنیان (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
33 تجلی انگاره های شهر اسلامی در فضاهای شهری معاصر(نمونه موردی بازار سرشور مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
34 تحلیل استراتژیک فرصت ها و چالشهای رقابت پذیری شهری درکلانشهر مشهد باتاکید برنقش گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
35 تحلیل نقش ساختمان ها بر شکل گیری جزایر حرارتی در فضای شهری مورد مطالعاتی: سمنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
36 تحلیل نقش ساختمانها بر شکل گیری جزایر حرارتی در فضای شهری مورد مطالعاتی: سمنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
37 ترجمان پژواک مدرنیته در بافت تاریخی شهرهای ایرانی اسلامی؛ نمونه موردی: شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
38 چالشهای مدیریت فرم شهر طبس بعداززلزله سال 1357 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
39 خاستگاه فرم در هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
40 دلایل ماندگاری در معماری خانه های سنتی ایران نمونه مورد مطالعه: خانه پیرنیا درنایین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
41 راهکارهای بهینه سازی طراحی پوسته ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد ارتقاء کیفیت دید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
42 شاخص‌ شناسی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
43 شبیه سازی پراکنش آلاینده های صنعتی در مناطق شهری مورد مطالعاتی: شهرک صنعتی شرق سمنان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
44 شبیه سازی و تحلیل رابطه فرم شهر ومیزان پراکنش کربن مونوکسی د ناشی از بزرگراه ، ها نمونه موردی: شهر سمنان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
45 شناخت جایگاه و چگونگی بکارگیری روش پردازش تصویر در جهت طراحی فضای شهری و ارتقای منظر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
46 شناسایی متغیرها و معیارهای موثر بر تحقق پذیری طرح های موضوعی و موضعی شهری با تاکید بر مشارکت مردمی به روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
47 شناسایی متغیرها و معیارهای موثر بر مدیریت تاب آور شهری در ایران به روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
48 ضرورت توجه به روش پردازش تصویر به منظور سازماندهی به فضاهای شهری در راستای ارتقای منظر شهری ( مطالعه موردی: تحلیل پیاده راه 17 شهریور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
49 ضرورت توجه به روش پردازش تصویر به منظور سازماندهی به فضاهای شهری در راستای ارتقای منظر شهری مطالعه موردی: تحلیل پیاده راه 71 شهریور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
50 طراحی خیابان قابل زندگی؛فضایی برای تعامل تمامی افرادجامعه باتاکید برآسایش فیزیکی درفضای بازشهری نمونه موردمطالعه: خیابان زیتون شهراهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
51 فرا تحلیلی بر چالش های ساختاری- نهادی نظام مدیریت شهری در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
52 فراتحلیلی بر چالش های ساختاری- نهادی نظام آموزش شهرسازی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
53 مفهوم ایده ی دلبستگی به مکان در مطالعات معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
54 نقدی بر دیدگاه های مطرح شده در زمینه مفهوم شهر اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
55 نقش سرمایه اجتماعی دروضعیت اقتصادی بازارهای سنتی درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
56 هویت بخشی ایرانی اسلامی به فضاهای شهری از طریق تجلی خرده فرهنگ ها - نمونه موردی: قوم قشقایی شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)