نجاد علی الماسی

 نجاد علی الماسی رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان

نجاد علی الماسی

Nejadali Almasi

رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.