دکتر میرجلیل اکرمی

دکتر میرجلیل اکرمی

دکتر میرجلیل اکرمی

Dr. Mirjalil Akrami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشنایی زدایی از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 3
2 بازخوانی رمان‹‹زیبا›› (تاملی در ژرف ساخت رمان زیبا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 66، شماره: 227
3 بررسی اندیشه های ایرانشهری به عنوان مولفه سبک فکری در گرشاسپ نامه (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 12، شماره: 2
4 بررسی تاثیر نمایشنامه و عناصر آن در شعر معاصر فارسی (در حوزه شکل، ساختار، زبان و صورخیال) با تکیه بر موفقترین اشعار (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 67، شماره: 230
5 بررسی نقشهای معنایی – منظوری جملات پرسشی در اشعار امیر هوشنگ ابتهاج (سایه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 71، شماره: 238
6 پژوهشی در مبادی بلاغی و دستوری تحمیدیه نویسی با تکیه بر دیباچه های آثار نثر فنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 12، شماره: 21
7 تاثیر زبان و ادبیات فارسی در ادبیات دیوانی عثمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 68، شماره: 231
8 تاملی در پیرنگ و شخصیت پردازی تهران مخوف (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 5، شماره: 2
9 تحلیل کارکرد های عنصر تیغ در شبکه های تداعی غزل صائب (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 19، شماره: 36
10 تحلیل محتوای غنایی منشآت خاقانی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 13، شماره: 4
11 تحلیل محتوایی و زبانی مفاخره ای بدیع از پیامبر (ص) به روایت نجم الدین رازی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 14، شماره: 31
12 جستاری در موانع نظری رشد و گسترش آثار غنایی منثور (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 73، شماره: 241
13 حماسه عرفانی؛ از فرضیه تا واقعیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 70، شماره: 236
14 دولت قر آ ن و اسلوب بیان در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 10، شماره: 27
15 رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 21
16 عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 4
17 کارکردهای بلاغی عناصر دیوانی در غزل فارسی؛ از قرن ششم تا هشتم با تکیه بر غزلیات شاعران برجسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 69، شماره: 233
18 مالیات («باج»، «باژ»، «خراج»، «ساو»، «گزیت»، «گزید») در اندیشه های ایرانشهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ دوره: 7، شماره: 2
19 مصادیق ریاضت حقیقی (مشروع) در جهان بینی عطار نیشابوری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 52
20 مقایسه مقامات سلوکی توکل، رضا و تسلیم در مکتب و ادبیات عرفان با تکیه بر مثنوی های عطار نیشابوری (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 9، شماره: 34
21 نقد و بررسی تاثیر شعر غربی در شعر «مرگ قو»ی حمیدی شیرازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 67، شماره: 229
22 نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل وجوه کلامی کتاب رساله قشیریه در مقابله با آرا و منابع شیعه اثناعشریه (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
2 تحلیل مقام توبه از منظر ابوالقاسم قشیری و محی الدین ابن عربی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 هرمنوتیک به منزلهی روشی مناسب برای تحلیل داستانهای اساطیریموجود در متون ادبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای