دکتر محمدرضا جعفری نصر

دکتر محمدرضا جعفری نصر عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر محمدرضا جعفری نصر

Dr. Mohamadreza Jafari Nasr

عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افزایش ظرفیت شبکه مبدل های حرارتی با به کارگیری مبدل هایی با لوله های پیچشی (بخش دوم) (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 22، شماره: 70
2 الگوریتم طراحی سریع و بررسی شاخص های کارکرد فناوری جدید مبدل های حرارتی با لوله های پیچشی درصنایع نفت (بخش اول) (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 21، شماره: 67
3 بررسی آستانه تشکیل رسوب در مبدل های حرارتی زنجیره پیش گرمکن واحد تقطیر اتمسفریک نفت خام پالایشگاه اراک (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 4، شماره: 25
4 بررسی آستانه تشکیل رسوب در مبدل های حرارتی زنجیره پیش گرمکن واحد تقطیر اتمسفریک نفت خام پالایشگاه اراک (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 70
5 بررسی چالش های مدیریت همکاری های فناورانه بین المللی در صنعت پتروشیمی ایران(مطالعه موردی:همکاری فناورانه درپروژهMTP) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 6
6 بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک (دریافت مقاله) مجله مهندسی گاز ایران دوره: 7، شماره: 1
7 بهینه سازی پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای تعیین ضرایب مدل سینتیکی احتراق متان و هوا (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 7، شماره: 1
8 بهینه سازی چند هدفه و تحلیل اکسرژی فرآیند مایع سازی گاز طبیعی با مبرد آمیخته (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 4
9 بهینه سازی شبکه مبدل های حرارتی در فرایند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچ (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 4، شماره: 25
10 بهینه سازی شبکه مبدل های حرارتی در فرایند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 1، شماره: 1
11 تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله در مشعل و کوره صنعتی دما بالا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 28، شماره: 4
12 تعمیم مدل آستانه رسوب مبدل های گرمایی برای کاربرد در صنایع غذایی (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 3، شماره: 16
13 شبیه سازی سه بعدی رسوب مبدل قاب و صفحه ای در صنایع لبنی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیالات (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 7، شماره: 38
14 طراحی جدید مبدل حرارتی پلیت-فین در سیکل مایع سازی ال ان جی C۳MR (دریافت مقاله) مجله مهندسی گاز ایران دوره: 6، شماره: 1
15 کاربرد چرخه آلی رانکین در بازیافت و بهینه سازی انرژی در ایستگاههای تقویت فشار گاز (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 1
16 کاربرد وسایل افزاینده انتقال حرارت از نوع نوارهای تابیده در مبدل های حرارتی شبکه پیش گرمکن واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه ها (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 4، شماره: 20
17 مدل سازی رسوب مبدل های قاب و صفحه ای در صنایع غذایی (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 37، شماره: 65
18 مرور و ارزیابی معادلات عملکردی و شبیه سازی جریان تک فاز در مبدل های حرارتی مجهز به دستگاه های اختلاط ایستای کنیکس (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 23، شماره: 76
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تغییرات افت فشار و ضریب انتقال حرارت در تبادلگرهای صفحه - حلزونی بااستفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
2 اثر اسید استیک بر معادله سرعت واکنش اکسیداسیون ایزوپروپیل الکل در فرایند تولید هیدروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 ارائه معادله سرعت واکنش همگن کربونیلاسیون متانول به اسید استیک در حضور کاتالیست رودیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
4 ارزیابی عملکرد دستگاههای اختلاط استاتیکی و تاثیر به کارگیری آنها در طراحی مبدلهای حرارتی پوسته لوله ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 اصلاح شبکه پیش گرم کن نفت خام به منظور کاهش رسوب و افزایش بازیابی حرارتی با استفاده از مدلهای ترموهیدرولیکی رسوب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 افزایش بهره وری از انرژ یهای فسیلی در صنایع پتروشیمی بکمک لوله گرمایی ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
7 افزایش توان عملکردی جوش آورهای ترموسیفون عمودی با استفاده از فنآوری بهبود انتقال حرارت داخل لوله (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 الگوریتم طراحی مبدلهای حرارتی صفحه حلزونی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 الگوریتمی جدید در مسأله تجزیه سازی شبکه مبدل های حرارتی برای بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 انتخاب سطح و طراحی مبدل های حرارتی پلیت فین با استفاده از روش الگوریتم طراحی سریع (RDA) (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 انتقال حرارت جابجایی در محیط متخلخل با استفاده از نرم افزار انسیس فلوینت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
12 Modeling and Optimization of the Eyring Equation by Pseudo Ideal Solution Model (PISM) to Predict the “Methyl Di-Ethanol Amine-Bmim PF۶” Solvent Viscosity in the CO۲ Capturing Pilot Plant (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
13 بازیافت حرارت از گازهای حاصل از احتراق واحد نیروگاه پتروشیمی رازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 بررسی آزمایشگاهی رسوبگذاریِ وسایل افزاینده انتقال حرارت (Tube Inserts) از نظر هیدرولیکی-حرارتی در سمت لوله مبدلهای حرارتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 بررسی اثرات بکارگیری وسایل افزاینده انتقال حرارت در جوش آورهای ترموسیفونی عمودی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 بررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لول هگرمایی ترموسیفونی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 بررسی انتقال جرم و تاثیر آن بر روی سرعت واکنشهای گاز - مایع با کاتالیست هموژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 بررسی پتانسیل صرفه جویی در مصرف انرژی واحد تولید آب اکسیژنه به کمک واحد پیشتاز(پایلوت) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 بررسی تاثیر رسوب گرفتگی بر میزان هزینه سرمایه گذاری و صرفه جویی در مصرف انرژی در اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 بررسی تاثیر نمک های یدید در فرایند کربنیلاسیون متانول در حضور کاتالیست ایریدیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 بررسی تجربی سینتیک و تعادل شیمیایی واکنش هیدرولیز متیل استات در حضور کاتالیست رزین تبادل یونی اسیدی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 بررسی رسوب شیر در مبدلهای حرارتی قاب و صفحه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 بررسی شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد مبدل های حرارتی مجهز به انواع دستگاه های اختلاط ایستا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 بررسی کوپلینگ حرارتی بین واحد تقطیر و واحد کک تأخیری پالایشگاههای نفت به منظور کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 بررسی هیدرولیک و انتقال حرارت جریان سیال در تبادلگرهای صفحه - حلزونی با استفاده از نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
26 بکارگیری توربولیترها در کاهش رسوبگذاری آب سردکننده با بررسی دو پارامتر موثر دمای سطح داخلی و میزان تنش برشی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 بکارگیری فن آوری بهبود انتقال حرارت در اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی به منظور افزایش کارائی انرژی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 بهبود راندمان حرارتی تبادلگرهای تبخیری با استفاده از لوله های پیچشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی
29 بهینه سازی شبکه بخار با استفاده از تحلیل پینچ و مدل سخت افزاری توربین (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
30 بهینه سازی شبکه هیدروژن پالایشگاه های نفت با استفاده از آنالیز پینچ هیدروژن (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
31 بهینه سازی کولرهای هوایی با استفاده از وسایل افزاینده انتقال حرارت (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 بهینه سازی مبدل با بفلهای حلزونی و مقایسه با مبدل با بفلهای قطاعی (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
33 بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
34 پدیده انتقال جرم و اندازه گیری غلظتهای اکسیژن و آهن در راکتور حذف سولفید هیدروژن از گازهای اسیدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 تاثیر ضریب رسوب گرفتگی در سطح و هزینه شبکه مبدلهای حرارتی پیش گرمکن واحد تقطیر اتمسفریک (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 تببین روشی جدید در فرآیند هیدرولیز متیل استات، جهت تولید اسید استیک و متانول (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 تحلیل جریان سیال غیر نیوتنی درون مبدلهای قاب و صفحه ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
38 تعمیم روش طراحی سریع برای شبیه سازی کولرهای هوایی مجهز به وسایل افزاینده انتقال حرارت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 تعیین روابط کاربردی برای بررسی پدیده ماندگی در تبادلگرهای لوله گرما یی ترموسیفونی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 توسعه و تدوین الگوریتم مشخص سازی خوراک واحد کاهش گرانروی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 توسعه یک شاخص مناسب به منظور ارزیابی عملکرد افزایش انتقال حرارت در طراحی مبدلهای حرارتی فشرده (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
42 چشم انداز کاربرد DME بجای CNG به عنوان حامل انرژی گاز طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی CNG
43 روش طراحی سریع کولرهای هوایی با ملاحظات افت فشار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 شبیه سازی پدیده انتقال حرارت در مبدل های حرارتی Louvered Fin-Tube با استفاده از CFD و مقایسه رفتار آن با مبدل های حرارتی Plate Fin-Tube (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
45 شبیه سازی سه بعدی رسوب شیر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 شبیه سازی سه بعدی رسوب مبدل قاب و صفحه ای در صنایع لبنی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیالات (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی
47 شبیه سازی و بررسی تاثیر استفاده از نوارهای تابیده بر بهبود انتقال حرارت در مبدلهای پوسته-لوله (دریافت مقاله) کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی
48 شبیه سازی و بررسی تاثیر استفاده از نوارهای تابیده بر بهبود انتقال حرارت در مبدلهای پوسته-لوله (دریافت مقاله) پنجمین همایش مبدل های گرمایی
49 شبیه سازی همزن نوع ASI در سیستم های دوفازی به روش محاسبات دینامیک سیالات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
50 شبیه سازیو بررسیتاثیر استفاده از نوارهای تابیده بر بهبود انتقال حرارت در مبدلهای پوسته-لوله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
51 ضرایب انتقال حرارت و افت فشار برای مبدلهای پوسته - لوله با بفلهای حلزونی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 طراحی ،ساخت و نصب فلر مرکز پژوهش ماهشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
53 طراحی بهینه و مدلسازی مبدل های کویل مارپیچی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
54 طراحی و شبیه سازی مبدل با بفلهای حلزونی و مقایسه با مبدل با بفلهای قطاعی بکمک CFD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
55 کاربرد مبدل های پوسته و لوله پیچشی در واحد متانول (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
56 کاهش دی اکسید کربن از واحد تقطیر پالایشگاه اصفهان به کمک انتگراسیون حرارتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
57 مدل بهینه برای تمیز کردن یک تبادلگر حرارتی با در نظر گرفتن مدل آستانه برای رسوب گذاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
58 مدل سازی ضریب اصطکاک نانو سیال اکسید گرافن بر پایه آب در یک لوله مدور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
59 مدل سازی و شبیه سازی راکتور ستونی حبابی چند مرحله ای در فرایند تولید هیدروژن پراکسید (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
60 مدلسازی انتقال حرارت زیستی در بافت سرانسان با کمک معادله وولف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
61 مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
62 مدلسازی رسوب نفت خام در مبدلهای حرارتی پیش گرمکن واحد تقطیر اتمسفریک و پیش بینی رسوب نفت خام سبک ایران با مدل جدید (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
63 مدلسازی شبکه توزیع هیدروژن پالایشگاههای نفت و بررسی راهکارهای افزایش میزان تولید هیدروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
64 مطالعه و بررسی مبدل با بفلهای حلزونی بکمک CFD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
65 مقایسه روشهای افزایش انتقال حرارت سمت پوسته در مبدلهای پوسته ولوله ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
66 نگرشی نو به آموزش مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴