محسن ایزانلو

 محسن ایزانلو دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

محسن ایزانلو

Mohsen Izanlo

دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحدید مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 2، شماره: 1
2 حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیما در بیمه های هوایی: بررسی الحاقیه بیمه نامه ها AVN67B (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 3
3 ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه ای در فقه تطبیقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 43
4 مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی (سی ام آر– ورشو) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
5 مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 2
6 مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه پذیر در بیمه های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحدید مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون بروکسل (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی