ساسان توانا

 ساسان توانا استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ساسان توانا

Sasan Tavana

استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.