دکتر سردار محمدی جیرنده

دکتر سردار محمدی جیرنده حکیم طب ایرانی اسلامی - متخصص داروسازی

دکتر سردار محمدی جیرنده

Dr. Sardar Mohamadi jirandeh

حکیم طب ایرانی اسلامی - متخصص داروسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.