جعفر احمدی شالی

 جعفر احمدی شالی

جعفر احمدی شالی

Jafar Ahmadishali

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بهبودبهره وری فرآیند تشخیص تکراربه هنگام یکپارچه سازی پایگاه داده ها بااستفاده ازیادگیری نظارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
2 خوشهبندی آموزشکدههای دانشگاه فنی و حرفهای با روش k-میانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
3 طبقهبندی کارکنان شرکت برق شهرستان تبریز با تکنیک آنالیز ممیزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی