دکتر کیوان الستی

دکتر کیوان الستی استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر کیوان الستی

Dr. Keyvan Alasti

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق اطلاعات جهانی: نقد و بررسی دیدگاه چارلز اس (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 10، شماره: 24
2 چیستی اخلاق علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
3 دوراهی های اخلاقی و نوآوری مسئولانه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 51
4 شبکه های اجتماعی و خلوت انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 34
5 صلب بودن و واژه های انواع طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 14
6 علم پساعادی و عقلانیت فعالیت علمی: بررسی تحول نقش ارزش‎ها در «عصر پساعادی» (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 28، شماره: 110
7 نوآوری و پژوهش مسوولانه و مفهوم مسوولیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 100
8 واژه های علمی، تغییر مفهومی و بیرونی گرایی سمانتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 78
9 واقع گرایی علمی و دلالت به واژه های نظری (بررسی نظریه ارجاع فیلیپ کیچر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 16
10 واقع گرایی، انواع و ماهیت متافیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 83