دکتر حمید حسن پور

دکتر حمید حسن پور رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر حمید حسن پور

Dr. Hamid Hassanpour

رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Robust Feedforward Active Noise Control System with a Variable Step-Size FxLMS Algorithm: Designing a New Online Secondary Path Modelling Method (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 21، شماره: 5
2 A Survey on People Re-identification Approaches Considering Occlusion (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 16، شماره: 3
3 A Time-Frequency Approach For EEG Spike Detection (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 2، شماره: 4
4 Adaptive Segmentation with Optimal Window Length Scheme using Fractal Dimension and Wavelet Transform (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 22، شماره: 3
5 An Adaptive Un-Sharp Masking Method for Contrast Enhancement in Images with Non-uniform Blur (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 16، شماره: 4
6 An Improved Pixon-Based Approach for Image Segmentation (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 24، شماره: 6
7 An Optimized Online Secondary Path Modeling Method for Single-Channel Feedback ANC Systems (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 22، شماره: 1
8 Automatic Lane Extraction in Hemoglobin and Serum Protein Electrophoresis Using Image Processing (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 3، شماره: 4
9 ابرتفکیک پذیری: مروری بر روش های موجود (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 2، شماره: 2
10 ارایه روشى براى پیش پردازش تصویر جهت بهبود عملکردJPEd 2MMM در فشرده سازى تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 48
11 استخراج ویژگی های مکان- فرکانسی جهت بازیابی تصویر چهره از پایگاه داده حجیم تصاویر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
12 استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی برای شناسایی میزان شدت بیماری کبد چرب غیر الکلی توسط شاخص های بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 3
13 استفاده از رگرسیون غیرخطی و ویژگی های آماری جهت ارزیابی سیستم های (Interactive Question Answering (IQA (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 9، شماره: 3
14 استفاده از مشخصه های آماری داده ها و پردازش بلوکی برای قطعه بندی تصاویر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
15 افزایش تفکیک پذیری تک تصویری با یادگیری از نواحی سگمنت شده تصویر ورودی (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 7، شماره: 1
16 انتخاب ناحیه های کاندید در سیستم های تشخیص و شناسایی اشیاء (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 5، شماره: 2
17 Common Spatial Pattern for Human Identification Based on Finger Vein Images in Radon space (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 5، شماره: 4
18 Computing of the Burnt Forest Regions Area Using Digital Image Processing (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 3، شماره: 4
19 Controlling Common-Mode Voltages in Multilevel Inverters (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 21، شماره: 5
20 Cycle Time Optimization of Processes Using an Entropy-Based Learning for Task Allocation (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 32، شماره: 8
21 Design and Implementation of a Software System for Detecting Orthographical or Morphological Errors in Persian Words (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 20، شماره: 5
22 Detection of Microaneurysms in Retinal Angiography Images Using the Circular Hough Transform (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 3، شماره: 1
23 Election Prediction Based on Sentiment Analysis Using Twitter Data (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 35، شماره: 2
24 Empowering Face Recognition Methods Using a GAN-based Single Image Super-Resolution Network (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 35، شماره: 10
25 Image Quality Enhancement Using Pixel Wise Gamma Correction (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 24، شماره: 4
26 Image Restoration Using A PDE-Based Approach (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 20، شماره: 6
27 Impulsive Noise Elimination Considering the Bit Planes Information of the Image (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 10، شماره: 1
28 Newborn EEG Seizure Detection Based on Interspike Space Distribution in the Time-Frequency Domain (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 20، شماره: 2
29 Optimized Singular Vector Denoising Approach for Speech Enhancement (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 2، شماره: 2
30 Proposing A Distributed Model For Intrusion Detection In Mobile Ad-Hoc Network Using Neural Fuzzy Interface (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 2، شماره: 2
31 Provide an Effective Method in Shot Boundary Detection (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 11، شماره: 39
32 Reduction of Metal Artifact in Dental Computed Tomography by Homomorphic Wavelet Filtering in Sinogram Domain (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 9، شماره: 4
33 Robust Face Recognition Under Illumination Changes and Pose Variations (دریافت مقاله) مجله محاسبات و امنیت دوره: 5، شماره: 2
34 ROI Analysis Using Harvard-Oxford Atlas in Alzheimer’s Disease Diagnosis Based on PCA (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 3، شماره: 3
35 Using Supervised Clustering Technique to Classify Received Messages in 137 Call Center of Tehran City Council (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 2، شماره: 3
36 Various Deep Learning Techniques for the Applications in Polymer, Polymer Composite Chemistry, Structures and Processing (دریافت مقاله) فصلنامه مقالات شیمی دوره: 2، شماره: 4
37 بازشناسی انسان در سیستم های نظارت ویدئویی (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 3، شماره: 1
38 بهبود شبکه عمیق R-FCN در آشکارسازی و برچسب‎زنی اشیاء (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 6، شماره: 2
39 تخمین نقشه تاری تصویر بر اساس اختلاف بلاک محیطی پیکسل با نسخه تارشده آن (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 3، شماره: 1
40 تشخیص وقوع گیر رشته حفاری با تحلیل سیگنال گشتاور (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 27، شماره: 6
41 دسته بندی نوع تاری تصویر در تاری های سراسری (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 6، شماره: 2
42 ردیابی و شناسایی مجدد افراد در شبکه ای از دوربین ها با دید مجزا بر مبنای سیستم فازی در محیط های بسته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 2
43 روش غیرمداخله کننده و مقاوم در مقابل پوشش جهت کشف جعل در شناسایی چهره براساس یادگیری عمیق (دریافت مقاله) مجله پژوهش های نظری و کاربردی هوش ماشینی دوره: 1، شماره: 1
44 شبیه سازی شتاب نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری های زمانی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 3
45 شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با استخراج خودکار بخش های مشترک (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 4، شماره: 1
46 طراحی نرم افزار راهنمای توریست به کمک دوربین تلفن همراه و تکنیکهای پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 2، شماره: 2
47 مجموعه ای از ویژگی های آماری جدید برای ارزیابی سیستم های پرسش و پاسخ تعاملی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
48 مدل سازی چهره با استفاده از میانگین گیری بر پایه دگردیسی تصویر و تجزیه مرتبه پایین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برای حذف عبارات متقاطع از توزیع زمان-فرکانس ویگنر-وایل براساس تکنیک های دوبعدی پردازش سیگنال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
2 ارائه یک معیار بدون مرجع مقاوم به نویز برای تخمین تاری تصویر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
3 ارایه روشی برای طبقه بندی سیگنال های MEG برای بازیابی حافظه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار
4 ارایه روشی هوشمند بر مبنای دسته بندی متن جهت تشخیص کدهای مخرب ناشناخته (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
5 ارزیابی خسارات ناشی از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع با استفاده از تکنیک های پردازش تصوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
6 استفاده از ساختار پیکسونی جهت بهبود روش Fuzzy C-means در قطعه بندی تصاویر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 استفاده از مشخصه های آماری برای قطعه بندی تصویر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 استفاده ازضریب انتشاربرای بزرگنمایی تصویربااستفاده ازمعادلات مشتقات جزئی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
9 افزایش وضوح تک تصویری با استفاده از تقریب منیفلد و k-means (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک
10 افزایش وضوح تک تصویری با در نظر گرفتن بخش های مجاور بازسازی شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
11 Designing a Meta-Search Engine Considering the User’s Field of Interest (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
12 Enhancing the time-frequency representation of signals (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 PSO Algorithm for Text Clustering Based on Latent Semantic Indexing (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
14 SVM-based Diagnosis of the Alzheimer’s Disease using 18FFDG PET with Fisher Discriminant Rate (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
15 Vehicle Make and Model Recognition using Auto Extracted Parts (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
16 بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از هیستوگرام رنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
17 بررسی عملکرد شبکه عصبی مصنوعیRBFدر تحلیل و تولید سیگنال زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر
18 بررسی نقش موتورهای جستجو در بازیابی اطلاعات وب الگوریتم ها و چالش ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 بررسی و مقایسه عملکرد روشهای موجود بزرگنمایی تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
20 بهبود اتوماتیک روشنایی تصویر براساس اصلاح محلی گاما (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
21 پیش بینی مدت زمان باقی مانده چرخه زمانی فرآیندهای سازمانی براساس جنبه های کنترلی و جریان داده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
22 تشخیص اشیاء به کمک شبکه عمیق مبتنی بر مکانیزم توجه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
23 تشخیص کلاه ایمنی در موتورسواران با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
24 تشخیص محل پلاک خودرو در تصاویر با کیفیت نامناسب (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
25 تشخیص نفوذ به شبکه های ویژه سیار با استفاده از شبکه های عصبی- فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
26 تشخیص نوع نویز در تصویر با استفاده از هیستوگرام و آنتروپی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
27 حذف نویز تصاویر با استفاده از ضریب نفوذ تطبیقی در معادلات مشتقات جزئی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
28 دسته بندی حودکار اسناد فارسی به کمک هستان شناسی فارسی نت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
29 دسته بندی صحنه تصویر بر پایه روش ناحیه کاندیدا و شبکه های Boosting (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
30 روش جدید فشرده سازی سیگنال الکتروکاردیوگرام بااستفاده از آستانه گذاری ضرایب تبدیل موجک دو بعدی و RLC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
31 روشی برای تخمین هسته تاری جهت بهبود کارایی الگوریتم های ابرتفکیک پذیری (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
32 روشی جدید برای کاهش نویز تصاویر با استفاده از معادلات نفوذ گرما (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
33 شناسایی ترافیک شبکه در مسیریاب ها با حفظ حریم خصوصی کاربران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران
34 شناسایی زبان اشاره با استفاده از استخراج ویژگی بر پایه تبدیل موجک و تصاویر عمقی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
35 شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با ترکیبی از مدل های مبتنی بر بخش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
36 شناسایی هوشمند زون های شکسته با استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
37 طراحی یک سیستم ناظر ویدیویی جهت بررسی پدیده تقلب در آزمون های آنلاین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
38 کاهش اثر بلوکی در فشرده سازی فراکتالی تصاویر با استفاده از معادلات گرما (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
39 کاهش نویزتصاویر با استفاده از معادلات نفوذ گرما (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
40 کشف افعال ناهنجار در خانه های هوشمند با استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
41 کشف وقایع صوتی محیطی براساس مدل پارامتریک بدون نظرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
42 مرتب سازی نتایج موتورهای جستجو بر اساس تاریخچه رفتاری کاربر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
43 معرفی GLRLM به عنوان ابزار جدید برای تولید نشانگرهای بافتی لرزه ای (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
44 یک معیار اندازه گیری کیفیت تصویر بر مبنای صفحات بیتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر