دکتر بهروز فتحی واجارگاه

دکتر بهروز فتحی واجارگاه دانشگاه گیلان

دکتر بهروز فتحی واجارگاه

Dr. Behrouz Fathi Vajargah

دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A new approach to solving uncertain linear systems (دریافت مقاله) مجله ابرساختارها دوره: 12، شماره: 1
2 A Pseudo Random Number Generator Based on Chaotic Henon Map (CHCG) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 5، شماره: 15
3 Bandwidth simulation as a monte carlo queuing system (دریافت مقاله) مجله ابرساختارها دوره: 7، شماره: 0
4 Simulation of sample paths and distribution of liu integrals (دریافت مقاله) مجله ابرساختارها دوره: 10، شماره: 1
5 The scrambles of halton sequence and thier weaknesses (دریافت مقاله) مجله ابرساختارها دوره: 9، شماره: 1
6 بررسی میزان قابلیت رگرسیون فازی هیبرید بر مبنای مقایسه با سایر روش های رگرسیونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 24، شماره: 2
7 طراحی یک الگوریتم رمز جریانی آشوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون مانتل مونت کارلو جایگشتی و کاربرد آن در خوشه بندی سلسله مراتبی چند متغیره تحلیل آماری ناپارامتریک چند متغیره جایگشتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
2 استنباط پیشگو ناپارامتری فازی برای کمیت های تصادفی برنولی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
3 اسکرمبل های دنباله هالتون و بررسی نقاط ضعف آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
4 امکان سنجی و تحلیل ریسک سرمایه گذاری در فضای نایقین برای توربین هایفراساحلی در حوضه آبی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی
5 اهمیت مولدهای شبه تصادفی کارا در روش های هوشمند (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
6 Complex fuzzy system of linear equations with symmetric positive definite coefficient matrix (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
7 Enhancing the Performance of Stochastic Iterative Projection Methods Using Quasi Random Numbers for Solving Linear Algebra Problems (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
8 Fuzzy Nonparametric Predictive Inference for the Reliability of Parallel Systems (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 Fuzzy renewal reward processes with T-age replacement policy (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
10 Improving Behavior in Fuzzy Markov Chains Using a Random Algorithm (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
11 Solution of fractional Black–Scholes equation by using homotopy perturbation method (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
12 بررسی تاثیر اجتناب از ریسک و اجتناب از عدم اطمینان بر تصمیم گیری برای خرید بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
13 بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و غیر مالی و پیش بینی ورشکستگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
14 بررسی زنجیرهای مارکف فازی با استفاده ازمسائل بهینه سازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
15 بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات تک وسیله ای در راه های برونشهری استان گیلان با استفاده از رگرسیون پروبیت ترتیبی بیزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
16 تجزیه و تحلیل آماری خوشه بندی سلسله مراتبی چند متغیره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
17 تخمین تاخیروسایل نقلیه درمسیرهای ورودی به تقاطعات چراغ داربه روش تابع امیددرشرایط زیراشباع برای تقاطع ایزوله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 تخمین قابلیت اطمینان پایه نگهدارنده ماهواره بر براساس شبیه سازی مونت کارلوی بهبود یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا
19 توزیع نیم نرمال تعمیم یافته وزندار و کاربردهایش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی
20 حل معادلات دیفرانسیل نایقین به روش های عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
21 رویکردی در حل دستگاه معادلات خطی نایقین با متغیرهای نایقین لوگ نرمال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
22 زنجیرهای مارکف فازی با وضعیت فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
23 شبیه سازی پهنای باند به صورت یک سیستم صفی به روش مونت کارلو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
24 گشتاورمتغیرهای نایقین و طریقه های محاسبه آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی
25 محاسبه تغییرات تاخیرواحتمالهای رخ دادن سطح سرویس های متفاوت درتقاطع چراغداربراساس تغییرات تصادفی ورود وسایل نقلیه به تقاطع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
26 یک روش نوین و دقیق تر مونت کارلو در حل دستگاه معادلات خطی با ماتریس ضرایب مستطیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم