دکتر احمد شعبانی

دکتر احمد شعبانی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان

دکتر احمد شعبانی

Dr. Ahmad Sshaabani

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 میزان کاربست مولفه های اعلامیه جهانی سازمان یونسکو درباره تنوع فرهنگی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 4
2 میزان کاربست مولفه های منشور اخلاق حرفهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 1
3 آموزش کتابداری در ایران؛ مصاحبه با احمد شعبانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 3، شماره: 4
4 ارائه ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 5، شماره: 1
5 ارزیابی نقش کتابداران در همکاری با اساتید برای پیشگیری از سرقت ادبی (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 3، شماره: 3
6 امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان براساس مدل بکوویتز و ویلیامز (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
7 امکان سنجی پیاده سازی سلامت سازمانی در کتابخانه های عمومی شهرداری اصفهان بر پایه مدل مایلز (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
8 اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 1
9 ایمنی کتابخانه های وابسته به سازمان آستان قدس رضوی از دیدگاه مسوولان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 4، شماره: 2
10 اینفودمیولوژی در پایش الکترونیک سلامت عمومی: ضرورتی اجتناب ناپذیر در قرن 21 (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 5، شماره: 4
11 اینفودمیولوژی در پایش الکترونیک سلامت عمومی: ضرورتی اجتناب ناپذیر در قرن 21 (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 5، شماره: 1
12 Relationship between Emotional Intelligence and Creativity and Job Burnout among Primary Teachers (دریافت مقاله) مجله روانشناسی مثبت ایران دوره: 4، شماره: 4
13 Relationship between emotional intelligence and meta-cognition with problem solving skills of junior high school students of smart schools and ordinary schools (دریافت مقاله) مجله روانشناسی مثبت ایران دوره: 5، شماره: 3
14 بررسی امکان سنجی معیارهای مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 2
15 بررسی انطباق قراردادهای احداث واحدهای پتروشیمی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از منظر انتقال فناوری(روش تحلیل محتوای عرفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 20، شماره: 75
16 بررسی تاثیر شبکه اینترنت بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 3، شماره: 1
17 بررسی چگونگی مجموعه سازی در کتابخانه های دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 3، شماره: 1
18 بررسی حفاظت و ایمنی درمقابل آتش سوزی در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 7، شماره: 2
19 بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به رعایت استانداردهای خدمات مرجع دیجیتال (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 1
20 بررسی رابطه بین مولفه ای رهبری معنوی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
21 بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
22 بررسی رابطۀ بین تسهیم دانش و میزان کاربست مؤلفه‌‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 1
23 بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های شایسته سالاری و خلاقیت بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
24 بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 2
25 بررسی رابطۀ جامعه‌‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
26 بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 19
27 بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران مدارس شهرستان ایذه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 27
28 بررسی کیفیت فهرست‎نویسی تحلیلی و رده‎بندی کتاب‎های عربی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در طول سال‎های ۱۳۸۰- ۱۳۸۶ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 1
29 بررسی مفاهیم، تعاریف و کارکردهای تحلیل استنادی درحوزه علم سنجی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 2، شماره: 4
30 بررسی موانع تاثیرگذار بر اجرای امانت بین کتابخانه ای و خدمات تحویل مدرک در کتابخانه های عمومی استان فارس از دیدگاه مدیران و کتابداران (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 4
31 بررسی میزان استناد مقالات ISI web of science به مجلات دسترسی آزاد پایگاه DOAJ در دو حوزه ی علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 2
32 بررسی میزان انطباق چکیده ی فارسی پایان نامه های دوره ی دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با استانداردهای چکیده نویسی (۲۱۴ ISO) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 3
33 بررسی میزان انگیزش کارکنان کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه گانه مک کللند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 1
34 بررسی میزان رضایت دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از خدمات کتابخانه های عمومی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 14، شماره: 4
35 بررسی میزان کاربست مدیریت دانش براساس مدل لاوسون در پژوهشگاه فضایی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 8، شماره: 31
36 بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه ها ی دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 2
37 بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب های الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هییت علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 3
38 بررسی نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر اصفهان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 1
39 بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 25
40 بررسی وضعیت فضا در کتابخانه های دانشگاهی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 4، شماره: 3
41 بررسی وضعیت کتابخانه های مراکز پیش دانشگاهی شهر اراک و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های مدارس (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 3، شماره: 10
42 بررسی وضعیت مجموعه های نسخه های خطی و چاپ سنگی مراکز فرهنگی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور و ارائه راهکارهای مطلوب (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 4، شماره: 15
43 بررسی وضعیت موجود و مطلوب کاربست شاخص های رهبری خدمتگزار در مدیریت کتابخانه ای دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
44 بهبود خدمات جنبی در کتابخانه های عمومی استان اصفهان از دیدگاه کاربران بر اساس عوامل جمعیت شناختی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 8، شماره: 31
45 تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان سالهای 1386- 1380 (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 1
46 تحلیل ترکیبی کتاب سنجی و متن کاوی تولیدات علمی حوزه پرونده الکترونیک سلامت در پایگاه PubMed (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 4
47 تحلیل روند پژوهش های حوزه بیوانفورماتیک بر مبنای پایگاه Clarivate (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 6
48 تعیین سطح مهارت های سواد اطلاعاتی کتابداران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بر اساس مدل آیزنبرگ و برکویتز (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 25
49 جو سازمانی دانشگاه صنعتی اصفهان و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان در سال تحصیلی 88-1387 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 23
50 جهانی شدن دنیای اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 2، شماره: 8
51 چگونگی صفحات وب کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران و موجودیت پیوندهای فراسازمانی آن ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 2
52 رابطه به زیستی روان شناختی و گران باری شغلی با نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی ادراک شده در کتابداران کتابخانه های عمومی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 27، شماره: 3
53 رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در میان کتابداران کتابخانه های عمومی: مطالعه موردی کتابخانه های عمومی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 28، شماره: 2
54 رابطه ی بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 5
55 رابطه ی میزان کاربست مولفه های مدیریت دانش و عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 4
56 رابطه یادگیری سازمانی با رهبری تحولی مدیران و عملکرد کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 7، شماره: 3
57 راهکارهای افزایش اثر بخشی دروس سازماندهی مواد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 5
58 رهنمودی جهت تدوین جزوه ای ساده برای بزرگسالان نوسواد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 6، شماره: 2
59 ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصورسازی علم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 0
60 سیاست گذاری مبتنی بر نظریه آشوب در پاندمی کووید ۱۹: بیان دیدگاه (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 2
61 شناسایی عوامل اثرگذار بر منزلت اجتماعی حرفه کتابداری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 2
62 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر مدیریت دانش بر بهره وری کتابداران با استفاده از تکنیکFUZZY AHP (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 7
63 شناسایی، بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 3
64 ضرورت تاکید بر توسعه ی کتابخانه های بیمارستانی در برنامه های خدمات اطلاع رسانی پزشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 1
65 عدم قطعیت: جلوه های چندگانه در نیاز اطلاعاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 2
66 عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران مدارس (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 8
67 عوامل موثر بر کیفیت صفحه رابط جستجوی دیجیتال بر اساس ملزومات کارکردی برتات از دیدگاه کارکنان و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 24
68 کارامدی رسانه های اجتماعی در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس هرم نیازهای اطلاعاتی Norwood (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 1
69 کتابداری تطبیقی و کشورهای غیرصنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 6، شماره: 3
70 مطالعه کتاب سن جی تولیدات علمی حوزه "سلامت ابری" در پایگا ه پابمد: تحل یل هم رخدادی واژگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده دوره: 3، شماره: 1
71 مطالعه کتاب سنجی تولیدات علمی حوزه اینترنت اشیا در پایگاه مدلاین: تحلیل هم رخدادی واژگان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 5
72 مقایسه رشد کتابخانه های ایران با غرب(در فرایند و تبلور کارکردهای اجتماعی نهاد و سازمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 7، شماره: 1
73 مقایسه سطح سرمایه فکری در کتابخانههای عمومی و دانشگاهی شهراصفهان بر اساس دیدگاه بونتیس (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 2
74 میزان انطباق چکیده ی فارسی طرح های پژوهشی مصوب دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو ۲۱۴ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 2
75 میزان کاربرد مولفه های مدیریت پست مدرن در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 1
76 میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های دانشگاهی و بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل Hissig (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 2
77 میزان کاربست مولفه های سازمان یاددهنده توسط مدیران در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران براساس نظریه تیچی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 8، شماره: 1
78 نظرات کتابداران و کارکنان کتابخانه های دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در خصوص ضرورت مولفه های مجموعه گستری استوارت لی(Stuart Lee) درکتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 1
79 نظریه زمینه ای در قلمرو علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 10، شماره: 37
80 نقش چاپگرها در کتابخانه های دانشگاهی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 4، شماره: 1
81 نقش دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت بر اساس مدل IAS (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 20
82 نقش و کارکرد نوین انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در توسعه فعالیت های مشورتی و مشارکتی کتابداری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 12، شماره: 1
83 نوآوری سازمانی در کتابخانه های دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 5
84 نوسواد،مطالعه و کتابخانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 8، شماره: 2
85 وضعیت استقرار مدیریت دانش بین کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اینترنت اشیا: فناوری کارآمد در کتابخانه ها و مراکز اطلاعرسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها
2 بررسی تأثیر اجرای بازیهای آموزشی بر میزان مهارت خواندن و نوشتن درس فارسیپایه ششم دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
3 بررسی جمعیت شناختی راهکارهای بهبود مشارکت والدین در امور آموزشگاه در مدارس ابتدایی شهر شاهین شهر از دیدگاه والدین و مدیران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
4 بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با خلاقیت معلمان ابتدایی شهرستان لنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
5 بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مهارت حل مساله در دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
6 بررسی راه های بهبود مشارکت والدین در امور آموزشگاه در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
7 بررسی میزان بکارگیری اصول مدیریت بحران بر اساس استانداردهای ارگونومی در کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها
8 تاثیر داده های پیوندی بر بهبود خدمات کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
9 رابطه مولفه های مدیریت دانش با عملکرد اجرایی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 فرآیند اندیشه مطالعه و خواندن در گستره معنابخشی به زندگی (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
11 مطالعه وب سایتهای ورزشی ایران بر اساس شاخص های تحلیلگر سینیم و الکسا: یک تحلیل وب سنجی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران