محمدرضا مهرنیا

 محمدرضا مهرنیا

محمدرضا مهرنیا

Mohammadreza Mehrnia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عددی جریان دو فازی در بیوراکتورهای غشایی با کاربرد تصفیه پساب به روشCFD-DEM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
2 اثر ذرات جامد بر نگهداشت گاز در بیوراکتور هواگرد حاوی میکروامولسیون آب در دیزل (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 استخراج امگا ۳ از روغن ماهی کیلکا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 استفاده از میدان مغناطیسی دینامیک و مش گالوانیزه جهت کاهش گرفتگی غشا دربیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
5 انتخاب مدیا برای تصفیه رواناب شهری در سامانه ی فیلتراسیون مخلوط دو مرحله ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
6 انتقال اکسیژن در بیوراکتور هواگرد سه فازی گاز - مایع - جامد (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 Different engineering techniques of gas oil biodesulfurization (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
8 Hydrodynamics and oxygen transfer characteristics of airlift bioreactors for petroleum biodesulfurization (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 بررسی اثر ازناسیون بر سیستم لجن فعال با توده سلولی بالا (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
10 بررسی اثر نانوذرات مغناطیسی و میدان مغناطیسی در سامانه بیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
11 بررسی پارامترهای عملیاتی موثر بر روی بیوراکتورهای غشایی جهت تصفیه فاضلابهای شهری (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 بررسی پارامترهای موثر بر زیست تخریب پذیری استامینوفن (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی تاثیر بیوفیلم بر عملکرد غشا در بیوراکتورهای غشایی حاوی ریزجلبک/ لجن (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
14 بررسی تاثیر فاکتور های هوادهی، نسبت COD/NH3 ورودی و دما بر روی حذف ازت در فرایند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 بررسی تاثیر هیدرولیکی غشا بر گرفتگی غشا درون بیوراکتورهای غشایی حاوی ریزجلبک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
16 بررسی تاثیرغلظت نیتروژن بررروی گرفتگی غشاودرصد حذف آن دربیوراکتور غشایی حاوی ریزجلبک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
17 بررسی تخریب تتراسایکلین به وسیله ازناسیون در فاز آبی: ترکیبات واسط و مسیر تخریب (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
18 بررسی توزیع اندازه حباب ها در بیوراکتور ستونی هوادهی شده حاوی میکروامولسیونهای آب در نفت (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
19 بررسی راکتورهای بیوفیلمی بستر متحرک (MBBR) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 بررسی رژیمهای جریان حبابی در بیوراکتور ایرلیفت حاوی محیط مدل فرآیند گوگرد زدایی زیستی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 بررسی سطح ویژه انتقال جرم در یک بیوراکتور ستونی حبابی حاوی سیستم آبی به عنوان محیط مدل تصفیه پساب های شهری (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
22 بررسی شبیه سازی بیو راکتورهای غشائی با استفاده از دیدگاه های اولر-اولرو اولر-لاگرانژ در دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
23 بررسی فرآیند تصفیه پسابهای دارویی و بیمارستانی با استفاده از بیوراکتورهای غشایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
24 بررسی گرفتگی غشا توسط محصولات میکروبی محلول در بیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
25 بومیسازی فناوری بیوراکتورغشایی در مقیاس صنعتی در کشور (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
26 تاثیر تاریکی و روشنایی برحذف نیترژن از پساب در بیوراکتورهای غشایی حاوی ریزجلبک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
27 تاثیر حضور پودرکربن فعال در ساختار غشای دینامیکی تشکیل شده در بیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
28 تاثیر دما بر توده سلولی و راندامان تصفیه پساب در بیوراکتورهای غشایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
29 تاثیر محصولات میکروبی محلول بر ایجاد گرفتگی در بیوراکتورهای غشایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
30 تاثیرکشت هتروتروف ریزجلبک برحذف نتیروژن ازپساب بااستفاده ازبیوراکتور غشایی درشرایط پیوسته وناپیوسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
31 تجزیه زیستی آلاینده فنول با استفاده از فرایند معمول لجن فعال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
32 تفاوت نگهداشت گاز محلی و کلی با یکدیگر در محیط هایی با سیال آلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
33 تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری باسیلوس سوبتیلیس (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
34 تولید مواد زیست فعال سطحی توسط سه سویه ی باکتری و مقایسه کارایی آنها به عنوان امولسیون کننده (دریافت مقاله) سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
35 جداسازی آب از امولسیون های آب در نفت با استفاده از غشاهای پلی سولفون اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
36 حذف آمونیوم از محیط آبی با استفاده از زئولیت طبیعی (کیلینوپتیلولیت) (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
37 حذف پروتئینBSAاز محلول آبی با استفاده از غشای جاذب پلی وینیلیدن فلوراید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
38 رویکردهای نوین زیست محیطی در کاهش آلایندگی پسابهای نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
39 ساخت نانو فیلتر از نانولوله کربنی جهت جداسازی هیدروکربنهای سبک از سنگین (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی
40 ساخت نانوفیلتر از نانولوله های کربنی جهت جداسازی ویروس از آب (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
41 ساخت و بهرهبرداری از تصفیه خانه زیرزمینی غیرمتمرکز بیوراکتور غشایی با هدف بازچرخانی ایمن آب از پساب در مبدا تولید و حذف آلاینده های دارویی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
42 سرعت مایع، زمان اختلاط و زمان چرخش در بیوراکتور ایرلیفت حاوی محیط مدل فرایند گوگرد زدایی زیستی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 سند ملی راهبردی بازیافت آب از پساب (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
44 سیستم های سپتیک تانک، مزایا و چالش های پیش رو در تصفیه ی فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
45 شبیه سازی بیوراکتورهای غشایی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
46 شبیه سازی هیدردینامیک بیورآکتورهای غشایی در تصفیه پساب های پتروشیمی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی ( CFD ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
47 طراحی، ساخت و بهینه سازی بیوراکتور دوفازی همزندار به منظور حذف بخاران بنزن از جریان هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
48 طراحی،ساخت و بهینه سازی بیراکتور دو فازی همزندار به منظور حذف بخاران بنزن از جریان هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
49 فرآیندهای نمک زدایی از آب: مقایسه فنی و اقتصادی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
50 مدل سازی CFD نفوذ جریان سیال گازدر محیط های متخلخل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 مدلسازی رفتار راکتورهای کاویتاسیون اکوستیک روشی جایگزین درگندزدایی آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
52 مدلسازی سیستم استخراج غشای مایع امولسیونی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
53 مروری بر اثر مهمترین پارامترهای عملیاتی در سامانه های تصفیه ی فاضلاب بر حذف آنتیبیوتیکها از فاضلاب شهری (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
54 مروری بر سامانه کاربردی بیوراکتورهای غشایی دینامیکی در تصفیه فاضلاب و بررسی عوامل تاثیر گذار این سامانه در حذف بهتر آلایندهها (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
55 مطالعه پایلوت بیوراکتورغشایی برای تصفیه پساب صنایع دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
56 مقایسهی سامانههای ریزجلبک و ریزجلبک – لجن فعال در میزان حذف آلایندهها ازفاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
57 نگرشی بر بیو راکتورهای غشایی بی هوازی و کاربردهای آن در زمینه تصفیه پساب های صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 نگهداشت گاز و انتقال اکسیژن در بیوراکتور ایرلیفت حاوی محیط مدل فرایند گوگرد زدایی زیستی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران