قاسم بولو

 قاسم بولو استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

قاسم بولو

Ghasem Bolu

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 53
2 اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
3 ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 3
4 ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 17
5 ازمون عوامل موثربر تصممیات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در ارزیابی تقلب مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 22
6 الگوی مفهومی رتبه بندی اوراق به پشتوانه دارایی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 60
7 بررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 25
8 بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 21
9 بررسی تاثیر گشتاورهای مرتبه بالاتر و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما – مکبث (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 56
10 پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 2
11 تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 63
12 دقت پیش بینی رفتار هزینه ها در پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 55
13 رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 2
14 رابطه بین کیفیت پیش بینی سود با ضریب واکنش سود وتمرکز مالکیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 27
15 رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 4
16 رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهامعرضه های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل های عدم تقارناطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 39
17 رابطه میزان سهام شناور آزاد و ضریب قیمت به درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
18 رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
19 روند تغییرات کیفیت سود در طول زماندر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 29
20 عوامل موثر در تعیین وجه نقد شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 1
21 مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری عملیاتی با ارتباط ارزشی رقم کلی سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 44
22 هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پدیده تماشاگری بر گزارش تقلب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
2 اهمیت سنجش سرمایه فکری (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
3 بررسی آثارتحریم های بین المللی برمیزان استخراج گازطبیعی توسط وزارت نفت ازمیادین گازی درحال بهره برداری کشور 1390-1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
4 بررسی رابطه سرمایه در گردش و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
5 تاثیر سرمایه فکری و سرمایه فیزیکی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
6 تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش تعدیلگر قابلیت مقایسه صورت های مالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 تاثیر مقررات در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت سود (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
9 تاثیر ویژگیهای کیفی کمیته حسابرسی و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری